WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних - Курсова робота


Курсова робота
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних
робіт при створенні планів в масштабі 1:2000
Вступ
Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Вижниця Чернівецької області. Об'єкт робіт розміщений в м. Вижниця Чернівецької області. Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Вижницьким міським відділом земельних ресурсів і погоджено Вижницькою міською радою. Площа яка підлягає зніманню складає 90350 га.
Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в наступному порядку:
1. Пояснююча записка. В даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни "Геодезія".
Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання.
Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на Вижницькому об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів проведені до умов робіт і оплати праці, які діють на час складання проекту.
3. Планування і організація робіт. В даному розділі проведені строки виконання робіт відповідно календарного плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те, що велика роль при розв'язанні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню, від якого залежить успіх виробництва.
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету "Організації і управління виробництвом", що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконуваних нами робіт. Також даний курсовий проект можна використовувати, як елементарний (наглядний) приклад того, що потрібно виконувати, і як, при плануванні і організації виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних нам територіях.
Розділ I. Технічна частина
1.1 Пояснююча записка
Відповідно до умов технічного завдання мною використані матеріали курсової роботи з дисципліни "Геодезія" для створення планово-висотної основи топографічного знімання на об'єкті Вижниця Чернівецької області.
При проектуванні планової основи топографічного знімання на об'єкті мною запроектовано геодезичні мережі у відповідності до вимог "Інструкції"[1], а саме:
- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;
- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;
- два ходи висотної основи технічного нівелювання.
Характеристика полігонометричного ходу 4 класу
Таблиця 1.1
Клас
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км Кількість сторін ходу
Smin Smax Sсер
4
Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду
Таблиця 1.2
Розряд
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км Кількість сторін ходу
Smin
Smax
S сер
1
1
Середня квадратична похибка полігонометричного ходу 4 класу М= мм, його відносна похибка fоч=1/ при допустимій fдоп=1/25000.
Полігонометричні ходи 1 розряду мають середні квадратичні похибки:
Для удосконалення запроектованої геодезичної мережі мною запроектовано згущення планово-висотної основи з допомогою прямої і зворотної засічок.
На території Перемишлянського об'єкту запроектовано висотну основу топографічної зйомки методом технічного нівелювання, а саме два нівелірні ходи:
Характеристика нівелірних ходів
Таблиця 1.3

ходу Клас нівелювання Запроектовані роботи Кількість старих знаків Всього реперів і пунктів полігонометрії Найбільша віддаль між знаками
Нівелювання Закладання знаків Реперів Пунктів тріангуляції
Всього погонних, км В т.ч. на забудованих територіях Ґрунтових реперів Стінних реперів (марок)
1 Технічне
2 Технічне
1.2 Проектування топографічного знімання
1.2.1 Основні вимоги до топографічного знімання
Результатом топографічного знімання є топографічні плани, які створюються в графічному або цифровому вигляді. Вимоги, які представляються при створенні планів приведені в інструкції "З топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500":
1. Топографічні плани в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 створюються шляхом топографічного знімання або картоскладанням (крім масштабу 1:500) за матеріалами топографічних знімань більшого масштабу. Топографічні знімання виконують такими методами:
- аерофотографічним - стереографічний або комбінований метод;
- наземним - мензульне або тахеометричне.
2. Середні помилки в положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими абрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5мм, а в гірських та лісових регіонах 0.7мм. На територіях з капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. Середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2? ;
- 1/3 при кутах нахилу від 2? до 6? для планів масштабу 1:5000 і 1:2000.
У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1.5 рази.
4. Точність планів оцінюється за розходження положення контурів та висот точок, що обчислені по горизонталях з даними контрольних вимірів. Граничні розходження не повинні перевищувати подвоєних значень допустимих середніх помилок, що наведені в пунктах 2 і 3.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1мм в плані розмежування с/г землеволодінь та землекористувань.
Вище наведені мною дані взяті із "Інструкції"[1].
1.2.2 Розробка технологічної послідовності виконання робіт
Для виконання топографічного знімання повинен бути попередньо складений технічний проект робіт в якому визначений метод, яким буде виконуватись аерофотографічне знімання.
Вибір методу знімання визначається характером ситуації і рельєфу території,

 
 

Цікаве

Загрузка...