WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

зона - це сукупність (об'єднання) земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів на території сільської ради або об'єднання кадастрових кварталів у населених пунктах. Номер кадастрової зони складається з двох чисел.
Процес рентоутворення в межах населеного пункту відбувається, як правило, на достатньо великій та внутрішньо неоднорідній території.
Головним в земельно-оціночній структуризації є встановлення від-носної однорідності території за рентоутворюючими факторами, які впливають на потенційну прибутковість та інші соціально-економічні переваги від використання земель населеного пункту. Дотримання цього принципу гарантує врахування рентоутворюючої природи окремих елементів території на різних ієрархічних рівнях (від населеного пункту в цілому до окремої земельної ділянки).
Процедура економіко-планувального зонування передбачає:
" аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту як просторової бази;
" виділення земельно-оціночних одиниць, що характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями;
" по факторну та інтегральну оцінку ступеня цінності території на-селеного пункту в розрізі земельно-оціночних одиниць;
" об'єднання земельно-оціночних одиниць в економіко-планувальні зони за ступенем цінності території та її функціональним призначенням.
Грошова оцінка села Городниця передбачає визначення ступеня те-риторіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов фу-нкціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення карто-графічних і ґрунтових матеріалів, а також натурного обстеження території було виділено 16 оціночних районів.
Територія населеного пункту, яка використовується для ведення особистих селянських фермерських господарств, сінокосіння та випасання худоби оцінюється окремо, як сільськогосподарські угіддя.
Як правило, кожна загально оціночна одиниця характеризується за такими факторами:
" Доступність. Ця характеристика включає аналіз і оцінку доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, місць масового відпочинку.
" Рівень інженерно-транспортного забезпечення та благоустрою території. Ця характеристика включає аналіз і оцінку мереж інженерних і транспортних комунікацій, їх довжину та щільність, а також аналіз їх головних споруд, які оцінюються з позиції місткості та зон впливу, оці-нку зелених насаджень загального користування та спеціального при-значення.
" Рівень розвитку сфери обслуговування населення. Ця характеристика включає аналіз та оцінку забезпеченості населення підприємствами громадського обслуговування, комплексності та різноманітності її функцій.
" Екологічна якість території. Ця характеристика описується схемами поширення різних видів забруднення повітря, води, ґрунтів, рівнем цього забруднення, а також витратами, пов'язаними з їх усуненням.
" Привабливість середовища. Основними складовими цієї характеристики є різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних, архітектурних та природних пам'яток, завершеність архі-тектурно-просторової забудови, її цінність та ступінь розвинутості пла-нувальної структури.
" Зручність організації діяльності. Ця характеристика визначається наявністю чи можливістю організації під'їзних залізничних колій, мож-ливість використання акваторій у виробничих цілях, наявність особли-вих вимог до режиму і характеру використання території (охоронні зони, зони регулювання забудови, планувальні обмеження та інше).
Наведені фактори не всі характерні для села. Тому для встановлення споживчих властивостей оціночних районів забудованих земель були розглянуті лише деякі параметри.
Показники бальної оцінки споживчих властивостей забудованих земель характеризуються як дуже добрі, добрі, задовільні, погані та дуже погані.
3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці)
Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Формування земельної ділянки - встановлення її технічних, еконо-мічних характеристик та юридичного статусу в процесі кадастрових зйомок та землеустрою.
Кадастровий номер - унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.
Кадастровий квартал (для земель сільськогосподарського призначення кадастровий масив) - компактне об'єднання земельних ділянок, яке обмежене вулицями, інженерними спорудами або природними межами.
Кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів.
Кадастрова облікова одиниця - земельна ділянка, будівля і споруда та їх частини, кадастровий квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальна одиниця.
Індексний кадастровий план - спеціальний план розміщення кадас-трових облікових одиниць, який містить межі облікових одиниць та їх нумерацію.
Кадастрові номери земельних ділянок запроваджуються з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв'язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами.
Головним критерієм формування структури кадастрового номеру є забезпечення його унікальності в межах України протягом всього періоду існування земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки - це унікальний на території України код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації і залишається незмінним на протязі всього часу фізичного та юридичного існування земельної ділянки як єдиного цілого.
Сформований кадастровий номер використовується тільки для ко-дування земельних ділянок, несе в собі інформацію щодо місцеположення земельної ділянки вмежах адміністративно-територіального устрою і не обов'язково повинен слугувати об'єктом синтаксичного чи семантичного аналізу з метою отримання будь яких інших даних похідного характеру.
Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам всіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого та при зміні самого виду прав кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін.
Сформованим новим земельним ділянкам в результаті виділення або поділу чи об'єднання їх, присвоюються нові кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються для ідентифікації земельних ділянок.
Кадастрові номери земельним ділянкам

 
 

Цікаве

Загрузка...