WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

населеного пункту, забудовані капітальними приміщеннями. Місця, на яких вони розміщені відповідають організаційно-господарським, санітарно-гігієнічним і протиерозійним вимогам.
Навколо виробничих центрів (ферм) встановлені санітарно-захисні зони, в межах яких забороняється будівництво жилих будинків, дитячих установ, спортивних споруд, парків, посадки плодово-ягідних дерев та ягідників, а також вирощування овочевих культур.
Санітарно-захисні зони і режим використання в них земель визначено будівельними нормами.
Найважливішим елементом інженерної інфраструктури в СВК "Надія" є шляхова мережа, яка представлена шляхами загального користування та внутрігосподарськими шляхами.
Шляхи державного підпорядкування з твердим покриттям зв'язують населений пункт, СВК "Надія" з обласним центром, а також з районним центром м.Городенка, де знаходяться основні пункти здачі сільсько-господарської продукції та одержання вантажів для СВК.
Внутрігосподарська мережа шляхів представлена магістральними та польовими шляхами, які з'єднують населені пункти з полями сівозмін, обслуговують сільськогосподарські виробничі процеси, перевезення добрив, насіння урожаю, переміщення сільськогосподарських машин і механізмів.
Крім шляхової мережі інженерна інфраструктура в СВК "Надія" представлена державними лініями електропередач, лініями зв'язку та радіопередач. Частина з них розміщена вздовж узбіччя існуючих доріг, а частина пересікає орні масиви, що в деякій мірі ускладнює проведення механізованих сільськогосподарських робіт.
Для збереження і нормального утримання повітряних ліній елект-ропередач вздовж них встановлені охоронні зони по обидві сторони від крайніх проводів, а саме, для ліній електропередач 35 кв - 15 м.
З метою створення найкращих умов для постійного росту урожайності сільськогосподарських культур і систематичного підвищення родючості ґрунтів, під кожне із угідь відведено земельні ділянки, які по своїх природних властивостях найбільш відповідають культурам відповідної сівозміни або угіддям.
Відносно балу бонітету орні землі з оціночними показниками 54-58 балів відведено польову зерно-просапну сівозміну, з нижчим (42-50) балом під польову зерно-трав'яну ґрунтозахисну сівозміну.
Площа сіножатей по Городницькій сільській раді складає 13,9 га в т.ч. в с.Городниця- 7,5 га та с.Передівання - 6,4 га і залягають на підвищених елементах рельєфу де переважають темно-сірі опідзолені глеюваті слабозмиті ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті важкосуглинкові складних схилів.
На території сільської ради по проекту нараховується 1387,2 га інших несільськогосподарських угідь в т.ч. с.Городниця 834,4 га та с.Передівання - 543,8 га; сюди не включено площі зайняті під лісом та водою.
Ліси займають в с.Городниця 2228 га, в с.Передівання - 280,5 га.
Існуючі лісонасадження знаходяться у задовільному стані і потребують лише охорони та відповідних рубок догляду.
Всі лісові насадження відносяться до 1-ї групи, а отже виконують полезахисні, протиерозійні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні та інші функції.
Під заболоченими землями в с.Городниця знаходиться 0,2 га, а в с.Передівання - 0,1 га, які неможливо осушити через те, що відсутній водоприймач.
На території сільської ради створено 2 фермерських фонди: в с.Городниця площею 121,3 га та в с.Передівання - 30,4 га. Інші земель фермерського фонду в с.Городниця (38.5 га) знаходиться в тимчасовому користуванні СВК "Надія", в с.Передівання (8.1 га) - в тимчасовому користуванні ПС(Ф)Г "Колос".
Для випасу худоби індивідуального сектору виділено в с.Городниця 38,5 га, в с.Передівання -2,0 га.
3. ІСНУЮЧИЙ СТАН ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
3.1. Кадастрові зйомки
Кадастрові зйомки - це складова частина державного земельного кадастру. Вони є комплексом робіт, який виконують для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Без відображення меж земельних ділянок в натурі не забезпечується гарантія права на них.
Кадастрова зйомка передбачає:
- геодезичне встановлення меж земельних ділянок;
- погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками та землекористувачами;
- відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
- встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обмеження та обтяження щодо використання землі;
- виготовлення кадастрового плану .
Кадастрові зйомки виконуються особами, які мають ліцензію на проведення робіт з кадастрових зйомок, видану органом Держкомзему у встановленому законодавством порядку. Порядок проведення кадастрової зйомки, склад і форми документів, які подаються за результатами її виконання, вимоги до точності робіт визначаються нормативними актами Держкомзему України та головного управління по геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.
Одним із таких нормативних документів є Положення про кадастрові зйомки, де визначаються методи проведення кадастрової зйомки, а також ті норми, дотримання яких необхідно забезпечити. Визначаються необхідні рівні кваліфікації виконавця цих робіт.
Роботи з кадастрових зйомок проводяться у два етапи, перший - підготовчий; другий - виробничий.
Підготовчий етап полягає у:
- розробці технічного завдання на виконання робіт;
- підготовці робочого кадастрового плану (схеми) виконання робіт;
- збиранні, вивченні забезпечення правовими земельно-кадастровими та планово-картографічними матеріалами.
Вивченню й аналізу підлягають графічні, текстові і правові документи на земельні ділянки, матеріали попередніх зйомок, наявні кадастрові плани, топокарти та карти найбільших масштабів.
На основі зібраних і проаналізованих матеріалів складається-технічне завдання на виконання робіт, в якому вказують:
- черговість виконання обстежень та кадастрових зйомок земельних ділянок;
- способи виконання зйомок;
- необхідність встановлення обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок;
- вимоги до оформлення документації.
На основі наявних планово-картографічних матеріалів створюються робочі кадастрові плани (схеми) та готується договір на проведення робіт.
За наявності необхідних матеріалів роботи проводяться в такому порядку:
- на планово-картографічний матеріал наносяться межі земельних ділянок і кадастрових зон та їх номери (у населених пунктах);
- наносяться межі кварталів та їх номери;
- наносяться межі зон обмежень і обтяжень щодо використання земельних ділянок.
Виробничий етап виконується підрядчиками і передбачає:
- складання списку власників земельних ділянок та землекористувачів;
- польове обстеження земельних ділянок з уточненням їх меж;
- геодезичне встановлення (відновлення) меж земельних ділянок;
- погодження меж земельних ділянок із суміжними власниками та землекористувачами;
- встановлення меж зон обмежень і обтяжень щодо використання земельних ділянок.
Виробничий етап починається

 
 

Цікаве

Загрузка...