WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

відносин, основою яких є оцінка землі.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самовря-дування, поряд з нормативно-організаційними методами управління роз-витком території, реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити їх фінансово-економічну базу за рахунок отримання плати за землю.
Нормативна грошова оцінка земель села здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.
Законодавчими актами України визначено, що грошова оцінка земель є невід'ємною складовою державного земельного кадастру.
Нормативна грошова оцінка земель села проведена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН від 27 листопада 1995р. №76/230/325/150).
Нормативна грошова оцінка земель визначається поетапно.
На першому етапі визначена базова оцінка одного квадратного метра земель. На другому етапі - вартість земель для економіко-планувальних зон.
На останньому етапі - визначалась нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект роздержавлення і приватизації земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний план забудови, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території.
В основу нормативної грошової оцінки земель населених пунктів покладено витрати на освоєння та облаштування території, норму прибутку і норму капіталізації доходу, функціональне використання та місце розташування земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розрахована за рентним доходом, що створюється при виробництві зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р. та матеріалів бонітування ґрунтів 1993 року.
Нормативна грошова оцінка земель села визначена окремо для забудованих територій та сільськогосподарських угідь.
Нормативна грошова оцінка населеного пункту розрахована на при-кладі с.Городниця Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області.
Село Городниця розташоване на віддалі 16 км від районного центру, з чисельністю населення 796 осіб. Площа села становить 2354,6 га. За функціональним призначенням територія населеного пункту є сільська. Село електрифіковане, газифіковане. Централізоване водопостачання, тепло-постачання та каналізація відсутні.
Вихідними даними для проведення нормативної грошової оцінки є правоустановчі документи про статус населеного пункту та його межі, дані державного земельного кадастру про правовий природний та господарський стан земель, дані державної та відомчої статистичної звітності, що характеризують інженерно-транспортне облаштування.
Для визначення базової вартості одного квадратного метра земель с.Городниця були використані дані статистичної звітності окремих вартісних показників інфраструктурного облаштування території. Ці та інші витрати показані в таблиці 3.8.2.1.
Таблиця 3.8.2.1. Витрати на облаштування с. Городниця
Показники та одиниці виміру Натуральних одиниць. Сума,
грн.
Електропостачання: головні споруди
7 3319,0
Магістральні споруди
30,72 120523,0
Разом: 37,72
Телекомунікації: станційні споруди 2 43254
Лінії зв'язку
Разом: 2 43254
Газопостачання: головні споруди
Магістральні мережі
Разом
Міжквартальні вулиці з твердим покриттям 2,5 213060
Вулично-дорожня мережа з твердим покриттям
Всього: 2,5 213060
З таблиці 3.8.2.1. видно, що витрати на освоєння і облаштування с.Городниця 380156
Базова вартість одного квадратного метра землі залежить від регіональних факторів населеного пункту (Км1). Даний коефіцієнт враховує значення, статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах розселення і виробництва. Для с.Городницянт приймається на рівні Км1 =1,0.
Нормативна грошова оцінка села Городниця визначення ступеня та територіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення картографічних і ґрунтових матеріалів, а також натурального обчислення території було виділено 16 оціночних районів.
Для встановлення економіко-планувальних зон був застосований експертний метод оцінки оціночних районів села, який полягає в наступно-му:
1. Заповнення анкети експертної оцінки.
2. Оцінка окремого фактору.
3. Визначення суми балів оцінки факторів.
4. Визначення середнього балу по кожному району та середньозваженого балу для населеного пункту.
5. Врахування комплексного індексу цінності території.
Було виділено п ять економіко-планувальних зон.
Важливу роль при розрахунку грошової оцінки земель населеного пункту, відіграють функціональні та локальні чинники.
В основі нормативної грошової оцінки земель с. Городниця лежить рентний дохід, що виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення.
Грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки в населеному пункті визначається за формулою:
Цн = В х Нп / Нк х Кф х Км
де Цн - грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн.;
В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 1м2, грн.
В = 380156:186000м2 = 2,044грн./га.;
Нп - норма прибутку, 6%;
Нк - норма капіталізації, 3%;
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання ді-лянки;
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ді-лянки.
Перший етап визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки заключається у визначені базової вартості одного квадратного метра населеного пункту, яка визначається за формулою:
Цнм = В х Нп / Нк х Км1
де Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення.
Згідно формули базова вартість становить:
Цнм = 2,044х2= 4,088 грн/м2
Другий етап визначення нормативної грошової оцінки є визначення вартості одного квадратного метра села по економіко-планувальних зонах (Цнз), який розраховується за формулою:
Цнз = Цнм х Км2
де Км2 - коефіцієнт, який враховує будівну цінність

 
 

Цікаве

Загрузка...