WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

це генетично самостійні ділянки верхньої, найбільш активної частини суші, головний засіб виробництва сільського і лісового господарства з характерними природно-господарськими властивостями, які визначають призначення і використання земель, а також заходи щодо їх охорони й окультурення.
Основні принципи класифікації земель побудовані на положенні про їх динамічність, розвиток у часі та просторі. В основу класифікації земель покладені їх стан і відповідні до нього виробничі можливості їх використання у сільському господарстві.
Основні таксономічні одиниці класифікації земельного фонду - це зональні типи земель, виділені у процесі природно-сільськогосподарського районування, категорії придатності земель, класи земель. Характеристика класу в межах кожного зонального типу відображається видами земель або групами ґрунтів.
Зональні типи земель територіальне збігаються з межами природно-сільськогосподарських зон і виражають зональні умови природного середовища та загальні напрямки переважаючого використання земель - для землеробства, тваринництва, лісового господарства тощо.
Категорії придатності земель виділяють за основними стадіями їх утворення і розвитку відповідно до відносного віку земель і основного сільськогосподарського призначення. Основою для виділення категорій придатності є якісний стан земель і можливість їх використання під сільськогосподарські угіддя (ріллю, сінокоси, пасовища).
В таблиці 3.5.1. показана площа земель, що закріплена за Городницькою сільською радою.
Таблиця 3.5.1. Площа земель, що закріплена за сільською радою
Назва угідь
Площа, га
% співвідношення
Всього земель
2765,07 100,0
Всього сільськогосподарських угідь
967,4 34,99
Рілля
775,0 28,03
Багаторічні насадження
137,7 4,98
Сінокоси
13,9 0,50
Пасовища
40,8 1,47
Лісові площі
2508,5 90,72
Під водою
0,4 0,01
Заболочені землі 0,3 0,01
Під шляхами і прогонами
30,5 1,10
Під виробничими будівлями і дворами 12,77 0,46
Забудовані землі
113,6 4,11
Відкриті забудовані землі
2,6 0,09
З таблиці 3.5.1. видно, що за Городницькою сільською радою закріп-лено 2765,07 га земель, з них сільськогосподарські угіддя займають 967,4 га, в тому числі орні - 775,0 га, багаторічні насадження - 137,7 га, сіножаті - 13,9 га, пасовища - 40,8 га.
На території сільської ради розміщено СВК "Надія" та ПСФГ "Колос". Розподіл земель СВК "Надія" та ПСФГ "Колос" проведено в таблиці 3.5.2.
Таблиця 3.5.2. Розподіл земель СВК "Надія" та ПСФГ "Колос".
Назва угідь СВК "Надія" ПСФГ "Колос"
площа % площа %
1 2 3 4 5
Всього земель
1584,6 100 770,0 100
Всього с/г угідь 741,2 46,76 226,2 29,38
Рілля
373,9 23,59 401,1 52,09
Сінокоси 7,5 0,47 38,5 5,0
Пасовища
38,5 2,42 2,3 0,29
Під будівлями і дворами
78,89 4,98 33,8 4,369
Забудовані землі
20,2 1,27 18,4 2,38
З таблиці 3.5.2. видно, що за СВК "Надія" закріплено 1584,6га земель, з них сільськогосподарські угіддя займають 741,2 га або 46,76%, в тому числі орні землі займають 373,9 га або 23,59%, сіножаті - 7,5 га або 0,47%, пасовища - 38,5 га або 2,42%, забудовані землі - 20,2 га або 1,27%; за ПС(Ф)Г "Колос" відповідно: всього 770,0 га земель, з яких с/г угідь 226,2 га або 29,38%, в т.ч. ріллі - 401,1 га, або 52,09%, сінокоси 38,5 га, або 5%, а також під будівлями і дворами 18,4га, або %.
На території сільської ради знаходиться 951,2 га земель, які відведені для визначення середньої земельної частки в т.ч. в с.Городниця - 810,7 га, з них ріллі - 742,7 га; пасовищ - 38,5 га; в с.Передівання - 140,5 га, з них ріллі - 32,3 га; багаторічних насаджень - 108,2 га.
Землі, які підлягають роздержавленню, приватизації і передачі у приватну власність приведено в таблиці 3.5.3.
Таблиця 3.5.3. Площа земель, яка підлягає роздержавленню і приватизації
Назва угідь
с.Городниця с.Передівання
площа (га) % площа (га) %
Всього с/г угідь, що паюються 810,7 100,0 140,5 100,0
Рілля 742,7 91,61 32,3 22,96
Багаторічні насадження 29,5 3,64 108,2 77,51
Пасовище 38,5 4,75 2,3 1,63
Характеризуючи таблицю 3.5.3., можна зробити висновок, що на території ради роздержавленню і приватизації підлягає: по с.Городниця ріллі - 742,7 %, багаторічних насаджень - 3,64 %, пасовищ - 4,75%, по с. Передівання: ріллі 22,9 %, багаторічні насадження- 77,51%, пасовище 1,63%.
Розмір середньої земельної частки встановлено шляхом ділення площі земель, що підлягає роздержавленню і приватизації на сумарну чисельність осіб, що мають право на середню частку (604 чоловік). Загальний розмір, обчисленої в такий спосіб середньої земельної частки становить 1,38 га с.Городниця та 0,87 га с.Передівання сільськогосподарських угідь.
Для визначення середньої земельної частки по окремих ділянках необхідно всі угіддя привести до єдиного рівноцінного показника родючості ґрунтів, при цьому за базовий показник прийнято бал бонітету по зернових.
Визначення кількості земельних часток по окремих ділянках розра-ховано за формулою:
П х Б
Зг = - - - ,
5с х 3с
де Зг - кількість земельних ділянок;
П - площа агровиробничих груп ґрунтів окремих ділянок;
5с - середньозважений бал бонітету для окремої земельної ділянки;
3с - середня земельна частка.
Залежно від якості сільськогосподарських угідь розмір конкретної земельної ділянки може збільшуватись або зменшуватись відносно середньої земельної частки.
У дипломній роботі проведено розрахунок щодо визначення кількості земельних часток по окремих ділянках с.Городниця тас.Передівання (табл.3.5.4., 3.5.5.).
Таблиця 3.5.4. Кількість земельних часток по окремих ділянках ріллі с.Городниця
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
1
127,5 57,9
2
212,6 59,7
3
42,6 30,2
4
40,8 28,2
5
58,4 47,8
6
144,2 42,3
7
24,2 46,8
8
92,4 53,2
Таблиця 3.5.5. Кількість земельних часток по окремих ділянках ріллі с.Передівання
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
1 20,9 58,3
2 11,4 27,14
На території Городницької сільської ради проведено розпаювання земель на загальній площі 951,2 га, в т.ч. в с.Городницької - 810,7 га, в с.Передівання - 140,5га.
План існуючого використання земель наведено в таблиці 3.5.6.
Таблиця 3.5.6.
Назва землевласника, землекористувача Всього земель, га Всього с/г угідь Сільськогосподарські угіддя Не с/г угіддя
Рілля Сінокіс Пасовище Баг. плод. насад.
СВК "Надія" 479,8 375,3 299,8 7,5 38,5 29,5 104,5
Фермерські господарства 121,3 121,3 121,3 - - - -
Громадяни (приватна власність- паї) 104,4 104,4 104,4 - - - -
Землі с/р (державна, приватна, комунальна) с.Городниця 879,1 140,2 140,2 - - - 738,9
ПС(Ф)Г "Колос" 311,1 113,0 49,5 4,4 2,3 56,8 198,1
Фермерське господарство 30,4 30,4 9,0 2,0 - 19,4 -
Громадяни (приватна власність- паї) 46,7 46,7 14,7 - - 32,0 -
Землі с/р (державна, приватна,

 
 

Цікаве

Загрузка...