WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

ділянок
Державна реєстрація земельних ділянок - це юридичне оформлення закріплених меж землеволодінь і землекористувань в натурі та видача власникам чи землекористувачам документів на право власності на землю, право користування землею та запис їх у відповідних землереєстраційних книгах.
Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель, який складається з двох частин:
1) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;
2) поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі - це документ суворого обліку, який є складовою частиною державного реєстру земель та містить відомості про зареєстровані державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою та договори оренди (суборенди) землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.
Поземельна книга - це документ, який є складовою частиною державного реєстру земель, і містить відомості про земельну ділянку, в т.ч. кадастровий план, відомості про державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі та власника, користувача, орендаря (суборендаря) і формується за допомогою автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК).
Реєстраційно-обліковою одиницею при державній реєстрації є землеволодіння і землекористування. Землеволодіння, землекористування - це земельна ділянка передана у встановленому порядку у власність чи користування громадянам, підприємствам, організаціям для цілей, визначених
земельним законодавством.
Право власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю, право постійного користування землею - державним актом на право постійного користування землею. Форми державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею затверджується Верховною Радою України. Право тимчасового користування землею (на умовах оренди) оформлюється договором за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Підставою для державної реєстрації землеволодінь і землекористувань є рішення компетентного державного органу про передачу або надання земельної ділянки власникам землі і землекористувачам для певних цілей, документ про перенесення в натуру землевпорядного проекту та закріплення на місцевості меж земельної ділянки. Обов'язковою умовою для реєстрації землеволодінь і землекористувань є характер цільового призначення використання земель, який регламентується рішенням відповідного державного органу при передачі земель у власність чи користування.
Послідовність робіт при веденні державного реєстру земель
Після завершення комплексу топографо-геодезичних і землевпорядних робіт по виготовленню правовстановлюючих документів, виконавець робіт формує та надає оператору, за місцем розташування земельної ділянки, обмінний файл на цифровому носії разом з технічною документацією. Обмінний файл надається на гнучких магнітних носіях або компакт-дисках (далі - Цифрових носіях). Цифрові носії повинні бути марковані. Маркування повинно відображати таку інформацію:
- кадастровий номер кварталу, до якого належать земельні ділянки;
- порядковий номер носія та загальна кількість носіїв в комплекті
- назву Виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові представника Виконавця робіт
- дату запису Обмінного файлу на цифровий носій.
Оператори районних (міських) відділів Регіональної філії приймають цифрові носії з обмінними файлами та технічну документацію на перевірку лише від представника виконавця робіт згідно поданого клопотання.
Приймання обмінних файлів здійснюється без попередньої оплати.
Обмінний файл, що сформований на один або декілька об'єктів, повинен відповідати вимогам опису формату обміну.
В пояснювальній записці технічної документації повинно чітко вказуватись якими інструментами проводилось виконання робіт та в якій системі координат.
Крім того, інформація, яка приводиться в технічній документації і в обмінному файлі повинна бути однакова.
В обов'язковому порядку в технічній документації перевіряється журнал польових вимірювань. Кадастровий план земельної ділянки повинен бути складений за результатами робіт, що здійснені геодезичними методами з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі. Вирахуванням координат поворотних точок меж повинне бути виконане у державній або умовній системі координат 1963 року (СК-63). (Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі).
Виконавці робіт можуть і надалі використовувати при виконанні землеустрою та наданні інформації в електронному вигляді місцеві системи координат в межах відповідних адміністративно-територіальних утворень, де вони використовувалися до 01.08.2002 року. Подальше використання місцевих систем координат можливе лише за умови, що на відповідні місцеві системи координат існують або будуть передані фізично до регіональної філії Центру ДЗК ключі переходу від місцевої до державної системи координат СК-42 або умовної системи координат 1963 року та існує технічна можливість переобчислення координат метричних даних, представлених у встановленому форматі обміну земельно-кадастровими даними на магнітних носіях з застосування прикладного програмного забезпечення.
Попередня перевірка відповідності структури обмінного файлу виконується утилітою In4VisualTester, яка розроблена і розповсюджується Центром ДЗК при Держкомземі України. Якщо структура обмінного файлу відповідає вимогам, топодальша перевірка виконується програмою "Гектар" (надалі ПК "Гектар"), що розроблена і поширюється Івано-Франківською регіональною філією Центру ДЗК.
В програмі "Гектар" перевірка обмінного файлу проводиться в такій послідовності :
1) перевіряється блок "КВАРТАЛ" і наявність в ньому всіх обов'язкових дескрипторів і полів. Особливу увагу слід звернути на позначення системи координат та відповідність поданим у файлі координатам ;
2) перевіряється блок "ДІЛЯНКА" і наявність в ньому всіх обов'язкових дескрипторів і полів. Особливу увагу слід звернути на : номер ділянки, відомості про землекористувача, цільове використання, підставу виникнення права власності;
3) перевіряється блок "УГІДДЯ" і наявність в ньому всіх обов'язкових полів, код угіддя, відсутність розривів між угіддями, правильність подання вкраплених угідь;
4) перевіряється блок "СУМІЖНИКИ". В метричних даних цього блоку повинні бути подані частина границі ділянки, що межує із даними суміжниками, а в семантичних даних подається назва суміжника;
5) перевіряється топологічний зв'язок між вузлами

 
 

Цікаве

Загрузка...