WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

податковими органами рухомого і нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції, земельних ділянок та інших товарно-матеріальних цінностей у відповідності з Правилами біржової торгівлі на ПРТБ. Положенням про проведення аукціонів і прилюдних торгів, іншими нормативними актами, що регламентують процедуру підготовки та проведення аукціонів публічних та прилюдних торгів.
1.1.5.На Прикарпатській регіональній товарній біржі здійснюється експертна оцінка майнових і немайнових прав, бізнесу та проводяться інші види експертної оцінки, в тому числі оцінка земельних ділянок.
2. Права ПРТБ.
2.1.1. ПРТБ має право:
o встановлювати відповідно до чинного законодавства України власні Правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
o створювати підрозділи Біржі та затверджувати Положення про них;
o створювати філії Біржі, затверджувати їхні Положення, виступати з ініціативою про їхню реєстрацію за місцем створення, про відкриття їхніх розрахункових рахунків, виготовлення печаток і штампів філій, ініціювати перед органами місцевої влади та самоврядування питань про створення і діяльність філій у відповідності з діючим законодавством України. Створення філій та підрозділів Біржі від імені її засновників і членів покладається на дирекцію Біржі, на яку одночасно покладено обов'язки розробляти Положення філій, Положення про підрозділи Біржі, а також входити в склад засновників і. при необхідності, в керівні органи філій Біржі;
o забезпечувати відділи Державної виконавчої служби та органи державної податкової служби складськими приміщеннями для зберігання арештованого, конфіскованого, описаного га вилученого рухомого майна, продукції виробничо-технічного призначення, транспортних засобів, сільгосппродукції, товарів народного споживання та інших товарно-матеріальних цінностей.
o утворювати постійно діючий третейський суд та затверджувати необхідну документацію передбачену чинним законодавством;
o розробляти, з урахуванням державних стандартів, власні стандарти, типові форми угод, договорів. контрактів, заявок, реєстраційних і внутрішніх облікових документів:
o зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж па визначений Біржовим комітетом (дирекцією Біржі) розмір;
o встановлювати вступні та періодичні внески для членів Біржі, плату за послуги, що надаються Біржею для постійних та разових відвідувачів, клієнтів;
o встановлювати і стягувати відповідно до цього Статуту та Правил біржової торгівлі плату за реєстрацію біржових угод, штрафів та інших санкцій за .порушення цього Статуту і Правил біржової торгівлі, встановлювати інші грошові збори, що не суперечать чинному законодавству України;
o забезпечувати складськими приміщеннями для зберігання товару і магазинами для реалізації залишків товару клієнтів Біржі;
o надавати кредити клієнтам під закупку товарів, гарантувати їх оплату;
o засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торгівельних угодах:
o укладати міжбіржові угоди з іншими Біржами, відкривати їхні представництва та забезпечувати їх діяльність на ПРТБ, мати своє Представництво на інших Біржах, в тому числі, розташованих за межами України;
o виступати засновником або пайовиком комерційних банків з метою
o вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржовоїдіяльності;
o забезпечувати реалізацію державного майна та майна громадських організацій;
o видавити біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання, здійснювати видавничу діяльність;
o надавати членам Біржі та її клієнтам свої розрахункові рахунки для здійснення ними біржових операцій по угодах, які реєструються на ПРТБ;
o надавати кредити членам Біржі та її клієнтам для здійснення ними торгових операцій по яких укладаються біржові угоди, гарантувати їх оплату;
o здійснювати інші функції, що не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту.
3. Обов'язки ПРТБ.
2.3.1. ПРТБ забезпечує:
o створення належних умов для проведення біржової торгівлі;
o регулювання біржових операцій;
o надання членам і клієнтам Біржі організаційно-посередницьких, інформаційних, маркетингових і інших послуг при здійсненні ними угод купівлі-продажу;
o регулювання пін на підставі попиту та пропозиції (котировки цін) на товари, що допускаються до обігу на Біржі;
o збір, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.
5.3. Майно Прикарпатської регіональної товарної біржі
1. Майно ІІРТБ:
1.1.1. Манію ІІРТБ складається з фондів, що утворюються Біржею, вартість якого відображена па балансі Б/ржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених діючим законодавством.
2.Способи формування майна ПРТБ.
2.1.1. Майно ПРТБ формується за рахунок:
o пайових, вступних та періодичних внесків засновників і членів ПРТБ;
o надходжень від біржових операцій за надання послуг підрозділами Біржі;
o штрафів за порушення Статуту ПРТБ та Правил біржової торгівлі;
o плати за участь в біржових торгах;
o процентних ставок за кредити, які надаються ПРТБ членам Біржі чи її клієнтам для здійснення ними торгових біржових операцій;
o інвестиційної діяльності комерційного банку засновником чи пайовиком якого є Біржа, та від сплати отриманих від клієнтів коштів за користування складськими приміщеннями і магазинами , що надаються Біржею:
o інших грошових та матеріальних надходжень, що не суперечать чинному законодавству України.
2.2.2. Порядок використання майна ПРТБ визначається загальними зборами її членів.
3.Біржа створює за рахунок прибутку такі фонди:
o резервний - із щорічних відрахувань від прибутку в розмірах, що визначаються Загальними зборами членів Біржі, але не менше як 5% чистого прибутку, до тих пір, поки розмір зазначеного фонду не досягне 25 відсотків від обсягу статутного фонду Біржі;
o інші, за

 
 

Цікаве

Загрузка...