WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

№3:
місцезнаходження - Івано-Франківська обл., м. Тлумач; вид діяльності - обслуговування кафе "Світанок"; площа ділянки - 332 кв.м; вартість всієї ділянки - 4617,69 грн. вартість 1 кв. м - 13,91 грн.кв.м дата оцінки травень 2004 р. Назва землекористувача: підприємець Хімейчук О.М.
Ділянка №4:
o місцезнаходження - Івано - Франківська обл., м. Тлумач
o вид діяльності - виробничі приміщення;
o площа ділянки - 3779кв.м;
o вартість всієї ділянки - 20302грн
o вартість 1 кв. м - 5,37 грн.кв.м
o дата оцінки - жовтень 2003 р.
Назва землекористувача: підприємці Картуш О.В., Сікірина Л.О.
Ділянка №5:
o місцезнаходження - Івано-Франківська обл., м.Тлумач вул..Винниченка;
o вид діяльності - виробничі приміщення; ' площа ділянки-6393кв.м;
o вартість всієї ділянки - 27191 грн
o вартість 1 кв. м - 4,25 грн.кв.м
o дата оцінки - травень 2004 р.
Назва землекористувача: Тугай Б.М.
Таблиця 8
Розрахунок ціни квадратного метра земельних ділянок аналогів, приведенням до ділянки, що оцінюється (вул. Карпатська 121)
Показники та фактори порівняння
Ділянка, що оцінюється
Земельні ділянки, що порівнюються
№1 №2 №3 №4 №5
Площа земельної ділянки, м2 6292 4845 314 332 205 1361
Ціна продажу, грн 20880 4233 4617,69 3104 16444
Ціна 1 м2, грн 4,31 13,48 13,91 15,14 12,08
Правове відношення власність власність власність власність власність власність
Поправка: % грн. 0% 0% 0% 0% 0%
Відкоригована ціна, грн 4,31 13,48 13,91 15,14 12,08
Умови продажу типові типові типові типові типові типові
Поправка: % грн. 0% 0% 0% 0% 0%
Відкоригована ціна, грн 4,31 13,48 13,91 15,14 12,08
Дата оцінки 08.11.2004 Березень 2004 Березень 2004 Травень 2004 Липень
2004 Липень
2004
Дата продажу Березень 2004 Березень 2004 Травень 2004 Липень
2004 Липень
2004
Поправка, враховуючи індекси інфляції в Україні 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015%
Відкоригована ціна, грн 4,37 13,68 14,11 15,36 12,26
Відповідність форми і площі земельної ділянки до нормативних вимог Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам
Поправка: % грн. 0% 0% 0% 0% 0%
Відкоригована ціна, грн 4,37 13,68 14,11 15,36 12,26
Після внесення всіх поправок на розбіжності обчислюється середнє значення вартості 1 м2 ділянок аналогів
Визначаємо вартість земельної ділянки, що оцінюється: 11,96 х 6292 = 75227 грн.
Як видно із розрахунків загальна вартість земельної ділянки становить 75227 грн., а 1 м.кв. відповідно 11,96 грн.
До розрахунків включались об'єкти розташовані в різних населених пунктах, але абсолютно подібні по інтенсивності використання та використанню прилеглої території
Таблиця 9
Узгодженнями інтерпретація результатів (вул. Карпатська 121)
Назва метода оцінки Вартість1м2 (грн/м2) Вартість ділянки (грн.)
Метод порівняння продажів 11,96 75227
Метод капіталізації оренди земельної ділянки 50,65 23300
При узгодженні результатів нами були обраховані розміри неточностей і допущень, що неминуче присутні у кожній роботі, а так само ступінь впливу результатів, отриманих кожним із методів на висновки потенційного інвестора (покупця) про вартість об'єкта оцінки при прийнятті їм юридичне значимого рішення.
o Проаналізувавши якість вихідної інформації, ми визначили таке: результат отриманий методом капіталізації плати за оренду ми прийняли за ринкову ціну земельної ділянки.
o Метод порівняння продажів не можна вважати об'єктивним так як аналоги в деякій мірі відрізняються від оцінюваної земельної ділянки
Значення вартості об'єму оцінки, що отримані двома використаними в процесі оцінкиметодичними підходами завжди узгоджуються між собою, що підтверджує правильність вибраних підходів. Вартість ділянки складає 23300гривень. Вартість 1 м2 складає 50,65 І ринеш.
5. ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ
5.1. Правове становище Прикарпатської регіональної товарної біржі.
1.1. Прикарпатська регіональна товарна біржа , надалі ПРТБ - самостійна організація, створена шляхом об'єднання юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність і мас за мсту надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції"! товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торгівельннх операцій. Через 11РТБ мобілізуються засоби для довгострокових інвестицій в економіку і для фінансування державних програм. Па ПРТБ проводиться купівля-продаж як рухомого так і нерухомого майна, а також надаються послуги по кредитуванню як продавців, так і покупців біржового товару.
1.2. ІІРТБ ліс на основі самоврядування, господарської самостійності, е юридичною особою, мас відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, логотип, кутовий штамп, печатки канцелярії, вхідної і вихідної документації, товарний знак.
1.3. ПРТБ не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
1.4. ПРТБ діє на основі Закону України "Про товарну біржу", цього Статуту, Правил біржової торгівлі, піших положень, які передбачені чинним законодавством України.
1.5. Найменування та місцезнаходження:
Прикарпатська регіональна товарна біржа Україна.
78200.м. Коломия, Івано-Франківська обл. вул. Вагилевича. І.
5.2. Основні принципи діяльності ПРТБ, її права та обов'язки
1.1. Зміст діяльності.
1.1.1.Основним змістом діяльності ПРТБ с створення сприятливих умов для укладення торгових угод у відповідності з Правилами біржової торгівлі для членів Біржі, брокерів, постійних та разових клієнтів Біржі за принципами:
o рівноправність учасників біржових торгів;
o застосування вільних (ринкових ) цін;
o прилюдного проведення біржових торгів ( відкритих);
o проведення закритих біржових торгів (між членами Біржі, брокерами, чи прирівняними до них особами):
o проведення між біржових торгів;
1.1.2.На ПРТБ укладаються угоди з:
o запропонованими для реалізації та купівлі товарами, що знаходяться в обігу на Біржі;
o контрактами на купівлю-продаж товару, в тому числі спотовими, форвардними, ф'ючерсами і опціонами;
o рухомим і нерухомим майном незалежно від форми власності;
o основними засобами та товарно-матеріальними цінностями
o земельними ділянками та нерухомістю, розташованою на них, незалежно від форм власності,
o конфіскованим та іншим майном, що обліковується Державною податковою адміністрацією (ДПЛ):
o майном та товарно-матеріальними цінностями, що с предметом застави;
o надання інформаційно-довідкових, маркетингових, дослідницьких та інших послуг;
o іншими товарами та цінностями, що мають легальне походження і зареєстровані і знаходяться в обігу на Біржі.
1.1.3. На ПРТБ також укладаються угоди по Правилах здійснення товарообмінних операцій, аукціонно-ярмарочної торгівлі.
1.1.4. На ПРТБ проводяться аукціони та прилюдні торги по реалізації арештованого, конфіскованого та вилученого відділами Державної виконавчої служби, державними

 
 

Цікаве

Загрузка...