WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

ін.);
б) адміністративний статус населеного пункту (записується місто обласного або районного значення, село тощо), чисельність населення в тисячах чоловік;
в) наявність у населеного пункту статусу історичного або курорту (записується так або ні);
г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення (записується так або ні);
д) розташування земельної ділянки щодо транспортних магістралей населеного пункту (указується відстань в кілометрах від зупинки автобусу, трамваю тролейбусу, маршрутного таксі, станції метрополітену тощо);
е) розташування земельної ділянки щодо шляхів сполучення, які можуть слугувати для забезпечення транспортування сировини і готової продукції (указується відстань у кілометрах від залізничної станції, автомагістралі тощо);
є) розташування земельної ділянки щодо функціональних зон населеного пункту: житлової (багатоповерхової забудови, садибної забудови), промислової, рекреаційної, оздоровчої, у межах заповідної території, у межах регулювання забудови зони історичного ландшафту, що охороняється, у межах охоронних зон територій і об'єктів природно-заповідного фонду, у санітарно-захисних зонах промислових об'єктів, у водоохоронних зонах тощо (зазначається відстань у кілометрах до зон, указаних у дужках, та зазначається конкретна зона);
ж) розташування земельної ділянки щодо територій техногенного забруднення, об'єктів перевищення допустимого рівня шуму (специфічних промислових об'єктів, залізниць, автомагістралей, аеропортів тощо) (зазначається відстань у кілометрах до відповідних територій, указаних у дужках, та зазначається конкретна територія або виконується запис "Указані території відсутні").
У розділі відомостей про належність земельної ділянки до державної чи комунальної власності вказуються:
- у пункті першому - вид користування земельною ділянкою та назва землекористувача. Якщо земельна ділянка не надавалась у користування, проводиться запис "землі запасу" і вказується, якого органу місцевого самоврядування або місцевого органу виконавчої влади;
- у пункті другому - повне найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого прийняти рішення про відчуження земельної ділянки;
- у третьому пункті - відомості про належність земельної ділянки до державної чи комунальної власності, які збираються із матеріалів про розмежування земель державної та комунальної власності та даних про державну реєстрацію земельних ділянок;
- у четвертому пункті в підпунктах "а)" та "б)" у разі наявності встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки та земельних сервітутів - дані про їх державну реєстрацію, зміст та термін, на який вони встановлені. У разі відсутності обмежень та сервітутів наводиться запис "Не встановлено";
- у п'ятому пункті - наявність погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземній юридичній особі.
У розділі відомостей про грошову оцінку земельної ділянки та її
стартову ціну вказуються:
- у першому пункті - дані про вартість земельної ділянки, зазначені у висновку експерта, затвердженому керівником відповідного місцевого органу земельних ресурсів (у гривнях);
- у другому пункті - дані про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зазначені у звіті про оцінку земельної ділянки;
- у третьому пункті - розмір стартової ціни земельної ділянки, установленої продавцем (орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, державний виконавець), яка може бути більшою, ніж визначена експертом вартість земельної ділянки або дорівнювати їй (у гривнях);
У розділі відомостей про природний і господарський стан земельної ділянки зазначаються:
- у першому пункті - відомості про фактичне використання або невикористання земельної ділянки, наявність будівель та споруд, які підлягають зносу (реконструкції, добудови), захламленість земельної ділянки тощо;
- у другому пункті - ступінь техногенного забруднення території. У разі відсутності таких даних записується "Дані відсутні";
- у третьому пункті - дані щодо інженерно-геологічних умов. У разі відсутності таких даних записується "Дані відсутні";
- у четвертому пункті - загальні характеристики інженерного облаштування земельної ділянки, зокрема водоводами, фекальною та дощовою каналізаціями, локальними очисними спорудами, дренажними системами, газопроводами, тепломережами, електромережами, телефонними мережами, та можливі обсяги їх використання, якіберуться з матеріалів проекту відведення земельної ділянки, наданих інженерними службами.
У розділі відомостей про цільове призначення земельної ділянки вказуються:
- у першому абзаці - категорія земель, до якої належить земельна ділянка
відповідно до статті 19 Земельного кодексу України;
- у другому абзаці - цільове призначення та/або дозволене функціональне використання земельної ділянки, яке може бути застосоване до земельної ділянки, що продається під забудову. У разі можливості використання цієї ділянки для декількох варіантів цільового призначення та дозволеного функціонального використання робиться відповідний запис у другій частині цього пункту.
Технічний паспорт земельної ділянки підписується виконавцем, перевіряється та підписується відповідальним працівником відповідного місцевого державного органу земельних ресурсів та затверджується керівником цього органу земельних ресурсів. Підпис посвідчується гербовою печаткою.
Один примірник видається переможцю торгів (покупцю) безкоштовно. Другий примірник зберігається в місцевому державному органі земельних ресурсів.
4. ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
4.1.Метод капіталізації чистого доходу від забудованої земельної ділянки
Для оцінки вартості нерухомості, що приносить доход, як правило, застосовують метод прямої капіталізації або техніку дисконтування грошових потоків.
При застосуванні методу прямої капіталізації чистого доходу (методу потенційної прибутковості) використовується можливість об'єкту оцінки приносити доход. Техніка методу дозволяє перетворювати показник доходу, який можна одержати від нерухомості, в показник її теперішньої вартості.
Відповідно до цього, вартість майнового комплексу може бути визначена за формулою:
В = ЧОД/R,
де ЧОД - річний чистий операційний доход;
R - норма (ставка) капіталізації, яка визначає прибутковість
орендованого приміщення (повернення капіталу).
Розрахунок ринкової ставки капіталізації доходу методом кумулятивної
Таблиця 2.
Найменування ставки та компенсацій Значення ставки (компенсацій),
Базова безризикова ставка (середня ставка відсотка за валютними депозитами відносно долара США провідних комерційних банків України) 6...9
Компенсація відмінностей у ліквідності вкладень
(нерухомість на відміну від банківських вкладів не може бути у короткий час обернена в Гроші без суттєвих втрат у вартості, хоча в межах своєї кваліфікаційної групи об'єкт, що оцінюється, є відносно ліквідним). 2...3
Компенсація відмінностей в умовах інвестицій (термін вкладень у Нерухомість є значно більшим, ніж

 
 

Цікаве

Загрузка...