WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї - Дипломна робота

прогнозованості та збалансованого розвитку населених пунктів. Потрібне належне інституційне забезпечення цих та інших процесів, що передбачає формування необхідної інфраструктури, розроблення нормативної і техніко-економічної документації, запровадження нового стилю організаційної роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зорієнтованого на підтримку, розвиток і моніторинг ринку землі.
З прийняттям нової редакції Земельного кодексу України створено більш системні правові засади ринку землі, значно розширено можливості її купівлі-продажу та оренди.
Водночас для забезпечення організації прозорого ринку землі та ефективного його регулювання потрібно внести зміни і доповнення до чинних кодексів і законів та прийняти спеціальний закон про ринок землі. Гостро стоїть проблема опрацювання і прийняття ряду інших законодавчих актів, зокрема з питань реєстрації прав власності на землю, землеустрою, охорони земель, земельного банку, які мають забезпечити необхідні правові умови для обслуговування ринку землі.
3.2. Складання технічного паспорта земельної ділянки
Технічний паспорт земельної ділянки складається місцевим державним органом земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель.
Інформація для складання технічного паспорта збирається виконавцем з документованих державних, відомчих та інших джерел інформації, а саме з:
- даних державного земельного кадастру;
- матеріалів землевпорядної і містобудівної документації;
- інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань;
- даних державного реєстру земель;
- звіту про експертну грошову оцінку;
- заяви власника земельної ділянки про умови продажу та встановлену стартову ціну земельної ділянки;
- інших документів, що існують на земельну ділянку.
Необхідні відомості для технічного паспорта можуть бути одержані шляхом проведення додаткових спеціальних обстежень і вишукувань спеціалізованими організаціями й установами, які мають на це право. Замовником таких робіт, за погодженням з продавцем, є відповідний місцевий орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, працівник якого складає технічний паспорт земельної ділянки.
Виконавець технічного паспорта організовує підготовку експертного висновку про особливості використання земельної ділянки, що продається, на якій розташовані об'єкти культурної спадщини, природно-заповідного фонду, оздоровчого та рекреаційного призначення.
Бланк технічного паспорта заповнюється кульковою ручкою або на комп'ютері без виправлень та підчисток. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться в технічний паспорт, а також унесення додаткових записів після його затвердження.
При складанні технічного паспорта на титульному аркуші зазначаються:
- кадастровий номер земельної ділянки, який присвоюється при формуванні земельної ділянки. При визначенні кадастрових номерів земельних ділянок необхідно користуватися нормативними актами Держкомзему України щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного земельного кадастру. Кадастровий номер земельної ділянки заноситься у відповідну графу титульного аркуша технічного паспорта:
- назва населеного пункту, району, де розташована земельна ділянка;
- рік складання технічного паспорта.
У розділі відомостей про розмір земельної ділянки вказується:
- у першому пункті - площа земельної ділянки в гектарах або квадратних метрах (непотрібне закреслюється), яка записується відповідно до вказаної у кадастровому плані земельної ділянки (кадастровий план додається);
- у другому пункті - дані про конфігурацію та довжину сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, описуються межі земельної ділянки, указані в акті погодження суміжних меж.
У разі наявності на земельній ділянці обтяжень та обмежень щодо використання землі, їх межі визначаються на кадастровому плані земельної ділянки, і в технічному паспорті проводиться їх опис, а у разі їх відсутності -засвідчується цей факт.
Кадастровий план земельної ділянки, що додається до технічного паспорта і входить до складу проекту відведення земельної ділянки або звіту про інвентаризацію земельної ділянки, повинен бути розроблений в масштабі: 1:500 - у межах населених пунктів і 1:2000 - за межами населених пунктів.
На кадастровому плані земельної ділянки наносяться:
- геодезичні дані (номери кутів повороту меж землекористувань, міри ліній);
- опис меж суміжних землеволодінь і землекористувань;
- у разі їх наявності споруди та житлові і нежитлові будівлі зпозначенням їх поверховості та призначення;
- наземні та підземні трубопроводи, лінії електропередач, очисні споруди тощо;
- дороги і споруди;
- елементи гідрографічної сітки;
- земельні угіддя;
- рельєф місцевості;
- межі наявних санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де обмежується господарська діяльність, обтяжень та обмежень на використання земельної ділянки.
У розділі відомостей про місце розташування земельної ділянки відображаються:
У першому пункті подаються дані про розташування земельної ділянки щодо населеного пункту, а саме:
а) відстань у кілометрах від межі населеного пункту та від його центру, яка визначена в матеріалах грошової оцінки земель. У разі відсутності цих матеріалів відстань установлюється шляхом вимірювань за наявними планово-картографічними матеріалами найкоротшим автомобільним шляхом. Відстань указується до найближчого населеного пункту, що входить у проект формування території відповідної ради;
б) наявні шляхи сполучення, які стосуються земельної ділянки;
в) плановані шляхи сполучення. Якщо на перспективу не планується будівництво нових шляхів сполучення, то записується "Не планується";
г) місце розташування земельної ділянки щодо приміської зони обласного центру та відстань до нього в кілометрах;
д) якщо земельна ділянка входить у рекреаційну територію, на ній або поруч з нею розташовані об'єкти природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, то вказуються ці дані, а в разі їх відсутності - робиться запис про їх відсутність;
е) у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки вказується ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки території або її самої. Якщо негативний вплив відсутній, записується "Негативний вплив відсутній". У разі відсутності таких даних записується "Дані відсутні";
є) найближчі наявні зовнішні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, енергозабезпечення), відстань до них у метрах та умови їх використання. Наприклад: пункт підключення водопостачання на відстані 70 метрів з можливістю постачання до 300 кубометрів на добу;
У другому пункті другого розділу вказується місце розташування земельної ділянки в межах населеного пункту, а саме:
а) місце розташування земельної ділянки (записуються район, вулиця, номер будинку, територія поруч з будинком або іншою спорудою і т.

 
 

Цікаве

Загрузка...