WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення географії - Реферат

Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення географії - Реферат

краю.
Основну увагу вчителем необхідно зосереджувати на:
o Підвищенні наукового рівня викладання географії згідно із сучасними вимогами, дотримуючись девізу "Корінням - в етнос, гіллям - у світову цивілізацію".
o Організації творчої праці учнів на основі ефективного використання зібраного краєзнавчого матеріалу.
o Спрямуванні навчання на високий кінцевий результат, глибокі й міцні знання, інтелектуальний розвиток, виховання громадянина нашої держави, сім'янина, підготовку до самостійного життя в умовах ринкової економіки. Вплетення елементів народознавства в навчально-виховний процес забезпечує підвищення якості навчання географії.
Велике значення має тематичне планування з урахуванням елементів народознавства, які підсилюють географічний зміст навчального матеріалу. Різні типи уроків, форми їх проведення забезпечують диференційований підхід до викладання географії.
Уроки сприяють розвитку різних умінь: предметних (читання карти), міжпредметних (географічні характеристики природних та економічних районів, розселення мовних сімей), позапредметні (порівняння, висновки). Головним завданням учителя є створення умов творчого застосування умінь учнями. Учні мають поступово навчитися самостійно вибирати елементи народознавства, висловлювати варіанти думки, переформульовувати ідеї, знаходити принцип дії, використовувати логічні схеми для викладення наукових фактів, теорії. Це повинно стати стилем їхнього мислення. Учити дітей учитися, сповна використовуючи надбання народного бездонного джерела, - складова частина навчального процесу.
Елементи народознавства можуть бути використані на різних етапах уроків. При цьому практикуються різноманітні завдання: підбір прислів'їв та пояснення їхнього змісту, інтерв'ю у старожилів, складання розповідей, запис легенд та притч, підготовка запитань тощо.
н
т % и Тема Зміст народознавчого матеріалу Етап уроку Завдання учням
1 5 Пізнай свій край Легенда "Хто наші предки" (записана В. П'ясецьким) про походження назв Коломия
Прислів'я: "В рідному краї і дим солодкий", "Скрізь добре, а вдома найкраще", "Вдома і стіни допомагають" .
Приказки: "А. в тому Луцьку та все не по-людськи", "Кругом вода, а посередині біда".
Представлення родоводів Вивчення нового матеріалу.
Підсумок уроку. Домашнє завдання.
Вивчення нового матеріалу Випереджальне завдання.
Підібрати прислів'я про рідний край
2 5 Твоя місцевість Прислів'я: "Вода і камінь точить", "Під лежачий камінь вода не тече", "Без вітру не родить жито, без вітру вода не шумить"... Вивчення нового матеріалу Пояснити зміст прислів'їв
3 5 Погода Легенда про давньогрецького бога Зевса та його колісницю (як виникла гроза). Народні прикмети передбачення погоди Закріплення. Домашнє завдання Записати від бабусь, дідусів народні прикмети
4 5 Водні багатства Легенди про походження назв річки
Прут, Дністер.
Легенди про походження назв річок, озер своєї місцевості,
Вивчення нового матеріалу.
Підсумок уроку
Вивчення нового матеріалу Випереджаль
не завдання
5 5 Ґрунти Прислів'я: "Що посієш, те й пожнеш", "Водиці дай землиці, то вона тебе нагодує"
6 5 Рослинність і тваринний світ Легенди "Чому ялина цілий рік зелена", "Чому не пахне барвінок", "Про вужа".
Легенди про походження назв квітів своєї місцевості. Легенди про тварин Вивчення нового матеріалу.
Підсумок уроку. Домашнє завдання Записати легенди, користуючись додатковою літературою (список додається)
7 5 Населення, освіта, наука, культура Народні звичаї, традиції, обряди Урок-екскурсія в етнографічний музей.
Урок проводиться у "Світлиці" Випереджальне завдання: "Яке свято мені найбільше подобається?"
8 5 Господарська діяльність людини Розповіді про господарську діяльність своїх дідусів і бабусь, батьків, родичів колись і тепер.
Ознайомлення з професіями рідного краю Вивчення нового матеріалу.
Урок-зустріч з представниками різних професій.
Домашнє завдання Випереджальне завдання.
Підготувати запитання, пов'язані з вибором майбутньої професії.
Скласти розповідь: "Я хочу стати..."
9 5 Охорона природи Прислів'я: "Після мене хоч потоп", "Моя хата з краю, нічого не знаю" Проблемні завдання перед вивченням нового матеріалу.
Закріплення Довести, що ми на своїй землі не гості, а господарі
10 8 Річки. Загальні гідрографічні особливості території України Легенди про походження назв річок Дніпро, Дунай, Дністер, Прут
Легенди про походження назв річок Івано-Франківської області Вивчення нового матеріалу.
Закріплення. Домашнє завдання Випереджальне завдання.
Скласти опис річки Прип'ять з вико-ристанням легенди про походження назви
11 8 Природні зони України Зміст народознавчого матеріалу Етап уроку Завдання учням
12 8 Географічні назви своєї області в минулому і нині. Соціальна топоніміка Легенди про рослини та тварин: чому розцвітає ранньою весною фіалка; чому кріт живе у землі, а вмирати вибирається на поверхню; кого називають "перекотиполе" Вивчення нового матеріалу. Домашнє завдання Підготувати розповіді про рослини і тварин, занесених до Червоної книги України
13 8 Загальна характеристика господарства Волині, його структура, рівень розвитку та місце в господарському комплексі України Легенди про походження назв Коломиї Вивчення нового матеріалу. Домашнє завдання Випереджальне завдання. Підібрати легенди про походження назв міст і сіл, пов'язаних зі своєю родиною
Під час вивчення "Рідного краю" діти складають родинні дерева. Передує цьому пошукова робота учнів.
Велике виховне значення має легенда про уявлення нашими предками життя всіх людей на землі як велетенськогоДерева Роду.
"Витоки воно бере, - каже вчитель, - від Адама і Єви, які дали початок усьому людському родові. "Коліно" - це одне покоління. Кожен з нас - це перше "коліно", тато і мама - друге і т. д. Хто назве сім колін, той дуже добре знає свій родовід, а хто назве шістдесят чотири коліна - то це вже безсмертя. Це і е завданням на все життя. Це завдання повинно передаватися дітям, внукам, правнукам..." Широко використовується дослідницький метод.
Під час підсумків спостережень за природою зіставляємо з народними прикметами. Наприклад, який день на Стрітення (15 лютого), такою буде весна, або щоб мати багатий урожай, то до Благовіщення (7 квітня) не можна порушувати спокій землі, яка до цього дня набирає сили. Діти перевіряють дію народних прикмет на основі власного досвіду [8].
Учитель здійснює диференційований підхід у пошуку й використанні краєзнавчого матеріалу. Це допомагає здобути учням знання не лише з підручника, а й із самого життя. Такі завдання потрібно розподіляти інди-відуально, враховуючи інтереси та можливості дітей. Результати їхньої праці обов'язково заслуховувати на наступному уроці або використовувати на уроках узагальнення знань. Але в жодному разі праця учнів не має залишитися поза увагою вчителя та інших учнів.
Велике значення має виконання домашніх завдань пошукового характеру з фізичної та економічної географії України. Ці два курси мають широкі можливості для використання у навчальному процесі елементів народознавства, на яких базується кожне завдання.
Приклади домашніх завдань:
1. Вести календар спостережень за природою у зіставленні з народними прикметами (5-6 класи).
2. Скласти характеристику природних комплексів на основі досліджень із використанням легенд (7-8 класи),
Подорожі, мандрівки, зустрічі, семінари, конференції, дослідження, екскурсії в краєзнавчий музей та етнографічний комплекс - далеко не повний перелік форм проведення уроків з елементами народознавства, що запам'ятовуються учням на все життя.
Зібраний і систематизований матеріал може стати основою сценаріїв виховних заходів, вечорів, дитячих ранків, конкурсів, ігор, краєзнавчо-географічних тижнів. (Див. додаток.)
Відомо, що вивчення географії з елементами народознавства - це творчість учителя. Вона базується на постійному пошукові, який вимагає щоденної клопіткої праці. Ця праця скуплюється сторицею: підвищенням інтересу учнів до географії та рівня сформованості компетенцій, вирішенням багатьох проблем, пов'язаних із вихованням майбутнього покоління нашої держави.

 
 

Цікаве

Загрузка...