WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії київського національного університету імені Тараса Шевченка (1949-2000 рр. - Реферат

Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії київського національного університету імені Тараса Шевченка (1949-2000 рр. - Реферат

вивченню стоку важких металів р.Рось (1998 р.). В ній використані дані власних досліджень на Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі та інформація моніторингу Гідрометслужби України в цілому по басейну Росі.
Певною мірою з гідроекологічними дослідженнями були пов"язані роботи Л.М.Горєва (завідувач кафедри з 1993 р.), який видав у 1997 р. підручник "Основи моделювання в гідроекології".
Починаючи з 1990 р. з"являється нова наукова тематика, пов"язана з дослідженням руслових процесів на річках України - розрахунки екологічно допустимих витрат води (О.Г.Ободовський). Такі розрахунки були проведені для малих річок України (1990 р.), разом з Є.С.Цайтцом та І.П.Шуляренко - для річок басейну Дніпра (1996 р.) і, нарешті, для всієї рівнинної території України (2000 р.).
Поряд з дослідженням основних факторів руслоформування та оцінкою впливу господарської діяльності на розвиток руслових процесів, розрахунком руслоформуючих витрат води, визначалися екологічно допустимі витрати води та екологічно необхідний стік для вказаних вище басейнів.
У першій половині 90-х років викладачами кафедри (О.Г.Ободовський, Є.С.Цайтц) проводилися дослідження р.Десни з метою оцінки гідрологічного стану русла і розробки заходів по його покращенню (1992 р.), роботи по розробці науково обгрунтованихрекомендацій з метою захисту берегів р.Десни від руслової ерозії (1995 р.). Дослідження виконувались на замовлення інститутів "Укрводпроект" та "Чернігівводпроект".
З метою розробки рекомендацій по проявах руслових процесів та заходах інженерного захисту берегів Є.С.Цайтцем та О.Г.Ободовським на замовлення Мінводгоспу протягом 1991-1992 рр. проводилися дослідження в нижніх б"єфах гідровузлів дніпровського каскаду. Підсумком цих досліджень стало створення авторами "Методичних рекомендацій по моніторингу руслових процесів при інженерному освоєнні зон виклинювання підпору Дніпровських водосховищ (1995 р.), яке регламентує основи організації об"єктивного моніторингу при вивченні руслових процесів та містить робочу програму по моніторингу руслових процесів в зонах виклинювання. Даними "Методичними рекомендаціями…" передбачені також питання оцінки екологічної обстановки в районі досліджень та прогнозування процесів її розвитку. У період з 1997 по 2000 р. викладачами кафедри О.Г.Ободовським та В.В.Гребенем проводилися моніторингові дослідження гідрологічного режиму та руслових процесів р.Дніпро в районі Канівського заповідника.
Протягом 1996-2000 рр. викладачами кафедри (О.Г.Ободовський, Є.С.Цайтц, І.П.Шуляренко, В.В.Гребінь та С.М.Лисогор) виконувалися дослідження гідроекологічних особливостей прояву руслових процесів на річках України. При аналізі процесів руслоформування автори, враховуючи результати попередніх досліджень та зростаючий антропогенний вплив на річки, запропонували нову структуру чинників руслових процесів. В ній, поряд з генетичним розподілом чинників, вказані функції їх дії, а також виділені види їх прояву. Запропонована структура екологічного руслознавства дає можливість відслідкувати взаємодію природних та антропогенних чинників у формуванні руслового режиму річок, базуючись на динаміці руслових потоків, якісному складі річкових вод. Започатковане поняття екологічного стану русла і вперше розроблена структура гідроекологічного аналізу руслових процесів. Створений алгоритм гідроекологічного аналізу руслових процесів, який може застосовуватися для оцінки стану русла різних річок.
Протягом п"яти років з 1996 по 2000 рр. колективом викладачів кафедри (О.Г.Ободовський, Є.С.Цайтц, В.В.Гребінь) виконувалась науково-дослідна робота по дослідженню руслових процесів річок Закарпаття з метою обгрунтування комплексу протипаводкових заходів (на прикладі р.Тересви). Метою роботи було визначення комплексу рішень по захисту берегів від руйнівної дії річкового потоку та проведення протипаводкових заходів. Під час виконання теми було проаналізовано умови формування та проходження історичного паводку 1998 р. на Закарпатті, дана оцінка ефективності і надійності роботи берегозахисних і регуляційних споруд, подані рекомендації щодо регулювання русел гірських річок на ділянках з різними типами руслового процесу. Дослідження виконувалися на замовлення Державного комітету по водному господарству України.
Одним з напрямків досліджень, що отримав розвиток на кафедрі в другій половині 90-х років є дослідження стоку води і наносів річок на основі географо-гідрологічного методу (В.В.Гребінь). За допомогою генетичного ймовірностно-статистичного аналізу визначені головні природні та антропогенні фактори, що впливають на формування стоку води і наносів річок в межах України.
Наукові дослідження В.К.Хільчевського (завідувач кафедри з 2000 р.) з проблеми використання водних ресурсів України для питного водопостачання стали базою при створенні нового спецкурсу, для якого ним був опублікований у 1999 р. підручник "Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти".
Протягом останнього часу викладачами кафедри також були опубліковані з гідрології: навчальний посібник "Руслові процеси", автор - О.Г.Ободовський (К., 1998) та підручник "Загальна гідрологія" - автори С.С.Левківський, В.К.Хільчевський, О.Г.Ободовський та ін., за редакцією С.М.Лисогора (К., 2000).
Результати наукових досліджень знайшли широке впровадження в навчальний процес.
Впровадження здійснювалось шляхом використання наукових результатів при виконанні наукових, бакалаврських і дипломних робіт, читанні нових спецкурсів "Руслові процеси і динаміка берегів водосховищ", "Гідрологія гірських регіонів", "Гідрологічне картографування та районування" та ін.
Гідрологічний напрямок досліджень на кафедрі продовжує інтенсивно розвиватися і в новому, ХХІ столітті в рамках нової теми: "Дослідження регіональних змін гідролого-гідрохімічних процесів та явищ клімату України, їх наслідків".
Список літератури
1. Пишкін Б.А., Будкіна Л.Г., Пустовойт С.П., Козінцева Л.М. Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ // Вісн. Київ. ун-ту. - 1967. - Сер. Географія. - Вип. 9, с.10-16. 2. Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К.: Ніка-центр, 2000. - 22 с. 3. Хільчевський В.К. Кафедрі гідрології і гідрохімії - 50 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2000. - т.1. С.229-247.

 
 

Цікаве

Загрузка...