WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм - Реферат

Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм - Реферат

середньою глибиною та швидкістю потоку.
Для визначення швидкості течії, відповідної максимальним витратам розрахункових забезпеченостей Qp, побудовані графіки зв"язку Vcp = f (Qвим) для 54 гідрологічних постів басейну Десни, Сейму, Сули та Псла. Зв"язок між величинами виміряних витрат води і відповідним їм середнім швидкостям потоку для умов проходження всього стоку основним руслом достатньо тісний. З побудованих графіків отримані за розрахованими раніше максимальними витратами води різних забезпеченостей Qp відповідні середні швидкості течії vp .
Проте, в деяких випадках при проходженні найвищих в багаторічному розрізі водопіль, гілка підйому по всій амплітуді не висвітлена однорідними вимірами (пости Чернігів, Круча, Навля, Івот, Локтіонове, Старий Город), що не дало змоги виконати розрахунки для всіх гідрологічних постів по прийнятих розрахункових забезпеченостях.
У рівняннях (3, 4) гідравлічні показники і , які залежать від форми поперечного перетину русла r , дорівнюють [1]
(5)
(6)
При цьому , де z - коефіцієнт Бахметьєва.
В наших дослідженнях прийнято z=0,75, що рекомендований для звичайного стану природних русел. Гідравлічні показники та в залежності від прийнятих формперетину досліджувалися різними авторами. Так, при схематизації поперечного перерізу у вигляді параболи =0,31, =0,35, а для випадку перерізу русла у вигляді кубічної параболи обидва дорівнюють 0,33.
Виходячи з того, що поперечний переріз природних русел описується зв"язком середньої глибини потоку hcp, як еквіваленту гідравлічного радіусу, та площі водного перерізу , який може бути виражений формулою Бефані [1]
, (7)
були встановлені графічні залежності даних параметрів (в логарифмічних координатах) для 54 гідростворів. За отриманими рівняннями регресії
(8)
обраховані власні коефіцієнти ro (індекс форми перерізу), які змінюються від 0,65 до 0,95. Визначене співвідношення випадковості відповідає допустимому значенню, близькому до 1,25, що дозволяє використовувати отримані величини для осереднення. Після осереднення ro, прийнявши, як зазначалося вище, z = 0,75, отримано узагальнений коефіцієнт r = 0,547.
Розраховані гідравлічні показники відповідно дорівнюють: = 0,35, =0,32, що дозволяє прийняти їх надалі рівними 0,33. Після встанов-лення всіх параметрів формули щвидкості, згідно (4), отримано швидкісний параметр для розрахункових забезпеченостей, який наведено в табл.1 . Варіація характерна для кожного з діапазонів площ, що пояснюється як розмірами та характером заплав, так і морфометричними особливостями ділянок річок.
Таблиця 1. Швидкісний параметр у формулі (3) для різних площ водозбору
Параметр
Діапазон площ водозбору, км2
10 000
Р= 20% 0,14-0,22 0,12-0,32 0,14-0,31 0,13-0,35 0,10-0,22
Р= 10% 0,15-0,25 0,12-0,35 0,15-0,35 0,10-0,34 0,10-0,26
Р = 5% 0,15-0,27 0,13-0,39 0,13-0,38 0,10-0,34 0,10-0,26
Отримані узгоджуються з результатами досліджень Р.А.Нежиховського [2], тобто менші його значення отримані для ділянок річок із широкою заплавою, а більші - для тих, де заплава неширока.
З метою узагальнення по території і врахування різниці у проходженні паводкових хвиль по руслах річок з різною площею водозбору F, вираховані значення поставлені в залежність від F (рис.1). Отримані рівняння регресії зв"язку дозволяють визначити узагальнений територіальний параметр та показник ступені n площі водозбору (табл. 2 ).
Рис.1.Залежність швидкісного параметра а р=20% від площі водозбору F.
Виходячи з того, що витрату води Qp можна визначати через її функціональну залежність від площі водозбору F , тобто
(9),
Виконавши необхідні перетворення рівняння (3), отримуємо
(10),
де cp=ao p ( bp? ) - збірний швидкісний коефіцієнт, ? = ?m - n.
Для визначення коефіцієнту були побудовані графіки зв"язку між максимальними витратами розрахункових забезпеченостей та площею водозбору для всіх постів (в логарифмічних координатах). Для витрат 1%-ної забезпеченості він представлений на рис.2. За отриманими рівняннями регресії вираховані територіальні параметри та показники ступеня m для площі водозбору кожної з розрахункових забезпеченостей.
Таким чином, в результаті виконаних розрахунків та побудов з використанням даних стандартних спостережень було отримано два параметри - ao p та bp , а також збірний параметр cp, які у формулі швидкості руслового добігання характеризуватимуть розміри водозбору, форму русла і руслоформуючі фактори (витрати води в поєднанні з похилом русла) і використовуватимуться надалі при визначенні тривалості схилового припливу талих вод. Числові значення отриманих параметрів для розрахункових забезпеченостей подані у табл. 2.
Таблиця 2. Параметри розрахункової формули руслового добігання талих вод в басейні Сейму та суміжних з ним водозборів
Параметр Розрахункові забезпеченості, р%
1,0 2,0 5,0 10,0 20,0
N 0,033 0,067 0,047 0,046 0,038
ao p 0,296 0,318 0,278 0,269 0,237
M 0,709 0,709 0,71 0,71 0,712
b p 2,08 1,829 1,374 1,087 0,802
? = ?m - n 0,201 0,167 0,187 0,188 0,197
C p 0,377 0,388 0,309 0,277 0,22
Рис.2. Залежність між витратами води Q 1% і площею водозбору F.
При забезпеченості Р=1%, яка в багатьох випадках використовується за опірну
, км/год (11)
Список літератури
1.Бефани А.Н., Бефани Н.Ф., Гопченко Е.Д. Региональные модели формирования паводочного стока на территории СССР. Обзорная информация. Вып.2. ВНИГМИ МЦД, Обнинск, 1981. 2. Нежиховский Р.А. Русловая сеть бассейна и процесс формирования стока воды. Гидрометиздат, Л., 1971.

 
 

Цікаве

Загрузка...