WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях - Реферат

Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях - Реферат

закономірності дають можливість за результатами вимірювань вологи тільки в орному шарі оцінювати в загальному запаси її в 0,5м шарі.Про це дуже важливо знати працівникам сільського господартсва різних форм власності, оскільки появилась можливість оперативного втручання в регулювання водно-повітряного режиму кореневмісного шару грунту. Стандартні помилки (СП) визначення вологозапасів, як правило, не перевищують 5-10 (рідше 15) відсотків.
На формування вологозапасів грунту в орному і кореневмісному шарах грунту істотний вплив мають кліматичні умови і особливо водно-температурні фактори. В табл. 3 наводимо отримані залежності для передпосівного і теплого періодів, в тому числі на середину вегетації.
Таблиця 3. Вплив водно (Р,мм)- температурних (t?,С) умов на формування вологозапасів орного і кореневмісного шарів грунту для різних періодів року
№ п/п Вологозапаси,мм Фрормули залежності вологозапасів від Р і t КМК (СП,%)
Холодний період (ХП-XI-III)
1. W(0-30) W(0-30)=98,6772+0,0961Р-3,8368t 0,5(±11,9(8,1%))
Теплий період (ТП-IV-X)
1. W(0-30) W(0-30)=155,8118+0,0305Р-6,6034 t 0,84(±6,6(6,5%))
2. W(0-50) W(0-50)=197,4875+0,1307Р-6,9775 t 0,75(±12,0(7,8%))
Середина вегетації (СВ-IV-VI)
1. W(0-30) W(0-30)=167,855+0,585Р-7,6702 t 0,80(±7,9(7,4%))
2. W(0-50) W(0-50)=100,2106+0,2172Р-0,349 t 0,69(±15,5(8,7%))
Коефіцієнти множинної кореляції в основному посередні та задовільні (від 0,5 до 0,75) і добрі (перевищують 0,75) [4,5]. Використовуючи ці залежності, де мають місце тісні зв'язки, ми побудовали номограми і склали таблиці для визначення і відповідно прогнозування середніх, максимальних і мінімальних величин вологозапасів в орному шарі грунту для середини вегетації з врахуванням значних діапазонів атмосферних опадів - від 80 до 400мм і середньої температури повітря від 6,4 до 17,6?. Для прогнозування середніх, максимальних і мінімальних величин вологозапасів в кореневмісному 0,5м шарі грунту для теплого періоду року (IV-X) теж побудовані номограми і складені таблиці, які охоплюють ще більший діапазон опадів - від 260 до 820мм (рис. 1).
Оскільки вологозапаси знаходяться в доволі тісній залежності від гідрометеорологічного фактору, то нами визначені кількісні їх величини з врахуванням водності і температурного фону року і періоду (табл.4).
Зовсім очевидно, що максимальні величини вологозапасів формуються в дуже вологі (5,10%) і вологі (25%), а низькі - в дуже сухі (90,95%) і сухі (75%) по забензпеченості опадами роки та періоди.
Нами складена порівняльна таблиця визначення (прогнозування) вологозапасів у півметровому шарі грунту (табл.5), розрахованих за формулами (табл.3,рис.1) і за фактичними визначеннями в польових умовах з врахуванням їх забезпеченості опадами, для середини вегетації (IV-VI) і в цілому за теплий період (IV-X) року (табл.4).
Порівняння розрахунків вологозапасів за двома методами показало доволі добру їх сходимість у діапазоні від вологого (25% забезпеченість опадів) до сухого (75%) років (періодів). Значно більші відхилення зі знаком + спостерігаються в дуже
Таблиця 4
Таблиця 4. Забезпеченості водно (Р,мм) - температурних (t?C) показників, РГВ (м), загальних вологозапасів в орному (W (0-30см) і кореневмісному (W (0-50см),мм) шарах грунту для холодного (ХП) і теплого (ТП) періодів.

п/п Параметри Період, % забезпеченості
дуже вологий вологий середній сухий Дуже сухий
5 10 25 50 75 90 95
I.Холодний період (ХП)
1. Р,мм 240 239 222 166 136 107 97
2. t?C -4,2 -3,4 -1,3 -0,4 0,9 1,4 2,0
3. РГВ, м 2,04 2,13 2,39 2,83 3,25 3,71 3,86
4. W (0-30),мм 142 138 126 112 93 83 70
5. W (0-50),мм 214 207 192 169 155 131 126
II.Теплий період (ТП)
1. Р,мм 715 648 550 462 395 364 337
2. t?C 11,9 12,3 12,9 13,4 13,7 14,3 14,5
3. РГВ, м 1,94 2,12 2,54 3,04 3,65 4,12 4,35
4. W (0-30),мм 117 114 90 84 76 66 64
5. W (0-50),мм 183 160 148 139 124 109 104
IV. Середина вегетації (СВ)
1. Р,мм 343 340 244 195 159 125 105
2. t?C 10,3 11,2 11,9 12,5 13,4 13,8 14,0
3. РГВ, м 2,03 2,14 2,52 3,04 3,37 3,58 3,88
4. W (0-30),мм 110 102 98 87 70 64 62
5. W (0-50),мм 181 169 156 134 126 116 102
Таблиця 5. Порівняльна таблиця запасів вологи кореневмісного шару, розрахованих різними методами: за забезпеченостями опадів - 1 і формулами -2 (номограмою) для середини вегетації (IV-VI) і в цілому за теплий період (IV-X).
Метод:
1.забезпеченість
опадів,
2.за формулами
(номограмою) Забезпеченість опадів і температури повітря,%
дуже вологий вологий середній сухий Дуже сухий
5% 10% 25% 50% 75% 90% 95%
Середина вегетації (IV-VI)
1. 181 169 156 134 126 116 102
2. 172 164 147 136 125 118 113
1-2 9 5 9 -2 1 -2 -11
5% 3% 6% 1,5% 1% 1,6% 10,8%
Теплий період (IV-X)
1. 183 160 148 139 124 109 122
2. 160 154 145 136 131 129 122
1-2 23 6 3 3 -7 -15 -18
12,5% 4% 2% 2% 6% 13,7% 17%
вологому році (5,10%) в середньому до 12 мм і на таку ж величину зі знаком - в дуже сухому (90-95% забезпеченості) році.
Висновки. На основі опрацювання багаторічних матеріалів спостережень (1976-2000рр.), які проводилися на Оброшинській водно-балансовій станції, встановлено ряд закономірностей в формуванні вологозапасів орного, кореневмісного і активного шарів грунту. Розраховані середні, максимальні і мінімальні величини вологозапасів для передпосіввного, середини вегетації і в цілому для гідрологічного року. Отримані залежності вологозапасів від водно-температурних умов, а також визначені їх величини для різних забезпеченостей опадів (дуже вологого, вологого, середнього, сухого і дуже сухого періодів і року).Побудовані номограми і складені таблиці для визначення і відповідно прогнозування вологозапасів. При незначних матеріальних затратах можна оцінювати ступінь забезпеченості вологою сільськогосподарських культур представниками різних форм господарювання на меліорованих землях.
Список літератури
1. Б.І. Козловський.- Наукові основи моніторингу осушуваних земель.-Львів.-"Місіонер".-1995,-с.24-27. 2. Й.М. Білоус, Л.Ф.Чернюк. До питання визначення оптимальних режимів вологи в кореневмісному шарі меліорованих суглинкових грунтів в умовах Передкарпаття.-Передгірне і гірське землеробство: Респ.міжвід.темат.наук. збір. - К.: Урожай, 1982, вип. 27,-с.10-12. 3. Терещенко К.П., Білоус Й.М., Козловський Б.І., Томашівський З.М., Дука Л.В. Вимивання поживних елементів із сірих опідзолених поверхнево-оглеєних грунтів.-Передгірське і грське землеробство.-К.: Урожай, 1981. вип. 26,-с.3-5. 4. М.В. Лаликін, О.З. Ревера - Гідрологічні та водогосподарські розрахунки.-Видавниче об"єднання "Вища школа", К.,1973.-с.13. 5. М.А.Плохинский. Биометрия.-Из -во Московского ун-та, 1970.-с.40-49.

 
 

Цікаве

Загрузка...