WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях - Реферат

Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях - Реферат


Реферат на тему:
Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях
На території Львівської області (Волино-Подільська височина) гідрогеолого-меліоративною експедицією в 1973р. побудована Оброшинська водно-балансова (в/б) станція з восьми компенсаційними лізіметрами, на яких моделювалось одношарове середовище (зона аерації складена середніми лесовидними суглинками). В лізіметрах автоматично підтримувались постійні рівні грунтових вод по варіантах: 0,75; 1,0; 1,25; 1,5м. з двохкратною повторністю.Остання розташована на Ставчанській еталонній осушувальній системі [1]. Дещо пізніше,в 1976р. на території станції - організований агроводно-балансовий полігон [2]. Це дало змогу на унікальному в Україні стаціонарі регулярно проводити комплекс досліджень і спостережень: гідрогеологічних за рівневим режимом і балансом підземних і зокрема грунтових вод (його складовими - інфільтрацією, випаруванням і живленням), гідрологічних - поверхневим і підземним стоками, гідрохімічних та фізико-технічних - хімічним складом вод і грунтів, метеорологічних - атмосферними опадами, температурою повітря і грунту,випаруванням, сніговим покривом і промерзанням грунту,а також агрометеорологічних- за умовами росту і розвитку сільськогосподарських культур, які в основному вирощуються в дослідному господарстві Інституту землеробства і тваринництва західного регіону України.
В даному дослідженні розглядається надзвичайно важливий фактор водно-повітряного режиму, який синтезує інші його компоненти: рівневий режим грунтових вод, терміни відведення надлишку вологи, водно-фізичні властивості грунтів і водно-температурні умови та істотно впливає на врожайність сільськогосподарських культур. Це забезпеченість необхідними вологозапасами кореневої системи рослин, яка на 75 відсотків зосереджена в 50-ти сантиметровій товщі грунту. В дійсності активний шар вологості грунту, в якому повністю знаходиться коренева система рослин, становить 1м.
В період посівної кампанії велике значення має забезпеченість вологозапасами орного 30-ти сантиметрового шару. Наявність в ньому оптимальних вологозапасів сприяє швидкому проростанню рослин, нормальному розвиткові кореневої системи, нестача-навпаки, породжує слабкі сходи і, безумовно, кволий ріст та подальший розвиток рослин.
Тому проблема по вивченню динаміки і умов формування оптимальних, в. т. ч. максимальних і мінімальних вологозапасів набуває першочергового значення. Вони розглядаються нами з урахуванням комплексу вказаних факторів, і, в першу чергу, водно-температурних умов. Перші такого плану узагальнення експедиції були проведені за матеріалами декількох років спостережень на станції і опубліковані раніше [1,3].
Грунти в/б станції опідзолені поверхнево-оглеєні, легко - і середньо суглинкові. Вони є на території осушуваних земель західного регіону України переважаючими, де займають понад 50% від загальної площі.
Відбори проб грунтів для визначення вологозапасів проводились регулярно і не рідше 1 разу в місяць в 3-х кратній повторності на глибину до 1м (з 1976 по 1981 рр.), з 1982 р. - на глибину до 0,5м, термостатно-ваговим як найбільш точним методом. Вологозапаси визначались для холодного (передпосівного, ХП (ПП)-XI-III), середини вегетації (СВ- ІV-VI), теплого (ТП-IV-X), періодів, тобто повністю для гідрологічного року (ГР - XI-X) (табл. 1).
Таблиця 1. Середні, максимальні і мінімальні величини водно(Р,мм)-температурних (t?,С) показників, рівнів грунтових вод (РГВ,м) та вологозапасів в орному (W(0-30см),мм), кореневмісному W(0-50см) та активному W(0-100см) шарах грунту на Оброшинській водно-балансовій станції за 1976-2000 рр.
Назва показників Середні (багаторічні) Максимальні,
рік Мінімальні,
рік Амплітуда
1. Холодний (передпосівний) період - (ХП, (ПП)-XI-III)
Температура повітря, t?,С -1,0 2,0-1990/91 -4,9-1996/97 6,9
Опади, Р,мм 167 242-1977/78 96-1989/90 146
Рівні грунтових вод,
РГВ,м 2,8 1,91-1981/82 4,04-1991/92 2,13
Вологозапаси:
W(0-30см),мм 110 144-1978/79,
1985/86 78-1995/96 66
W(0-50см),мм 171 214-1978/79,
1990/91 124-1994/95 90
W(0-100см),мм 343 375-1978/79 311-1976/77 64
2. Середина вегетації (СВ-IV-VI)
t?,С 12,3 14,3-1986 10,0-1980 4,3
Р,мм 213 351-1998 103-1994 248
РГВ,м 2,93 1,99-1978 4,20-1994 2,21
Вологозапаси:
W(0-30см),мм 87 121-1991 62-1983 59
W(0-50см),мм 141 191-1991 98-1994 93
63 293 329-1980 266-1979
3. Теплий період (ТП-IV-X)
t?,С 13,2 14,4-1994 11,8-1978 2,6
Р,мм 483 665-1980 336-1986 323
РГВ,м 2,98 1,83-1980 4,36-1994 2,53
Вологозапаси:
W(0-30см),мм 84 128-1991 64-1983,1994 64
W(0-50см),мм 138 200-1991 102-1983 98
W(0-100см),мм 284 306-1978 264-1979 42
Дані табл.1 свідчать про те, що середні вологозапаси в орному, кореневмісному і активному шарах грунту становлять відповідно 110,171 і 343мм. На протязі року вони є найвищими (максимальними) в холодному періоді-(відповідно 144, 214, 375мм). Дещо нижчими (в середньому на 25-30мм) вони є в теплому періоді року, в т.ч. для середини вегетації. Це стосується також екстремальних (максимальних та мінімальних) величин вологозапасів. Їх амплітуди в основному є стабільними і коливаються від 59-66мм в орному шарі до 42-64мм- в активному. Максимальні вологозапаси, як правило, формуються у вологі роки і періоди (1978/79рр., 1980/81, 1985/86, 1990/91), мінімальні - в сухі (1976/77, 1983/84, 1994/95).
Між вологозапасами в орному, кореневмісному і активному шарах грунту в деякі періоди року існують тісні зв'язки. (табл. 2).
Таблиця 2. Залежності між вологозапасами орного (W 0-30), кореневмісного (W 0-50) і активного W (0-100) шарів грунту.
Вологозапаси,мм Формули залежності між вологозапасами КМК (СП,%)
1. Холодний (передпосівний) період-(ХП,(ПП)- XI-III)
W(0-50) від (0-30) W(0-50)=170,2158+0,0302 W(0-30) 0,76(±16,5(12,1%))
W(0-100) від (0-30) W(0-100)=349,6893+0,01127 W(0-30) 0,8(±9,4(3,4%))
W(0-100) від (0-50) W(0-100)=350,166+0,0056 W(0-50) 0,86(±7,8(3,4%))
II. Теплий (ТП- IV-X)
W(0-50) від (0-30) W(0-50)=135,1811+0,0371 W(0-30) 0,94(±7,0(11,5%))
W(0-100) від (0-30) W(0-100)=283,7079+0,0056 W(0-30) 0,37(±13,5(4,4%))
W(0-100) від (0-50) W(0-100)=283,6891+0,0035 W(0-50) 0,38(±13,4(4,4%))
III. Гідрологічний рік (ГР-XI-X)
W(0-50) від (0-30) W(0-50)=148,4959+0,0299 W(0-30) 0,88(±9,8(10,7%))
W(0-100) від (0-30) W(0-100)=314,7162+0,0029 W(0-30) 0,12(±16,8(4,%))
Коефіцієти множинної кореляції (КМК) сягають 0,76-0,86 для холодного (передпосівного) періоду року. Для теплого періоду і в цілому за гідрологічний рік вони є тільки тісними між вологозапасами в орному і кореневмісному шарах грунту з КМК 0,88-0,94, з активним шаром - слабкі (становлять від 0,12 до 0,38).
Одержані

 
 

Цікаве

Загрузка...