WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Підтоплення земель на півдні України - Реферат

Підтоплення земель на півдні України - Реферат

результаті механічного, хімічного і біологічного кольматажу фільтрів. З плином часу дренаж знизив свої ресурси, адже більшість свердловин експлуатується 15-20 і більше років. Кількість введеного дренажу не відповідає прогнозній його потребі.
За даними Держводгоспу погіршення технічного стану дренажних систем призвели до того, що площа зрошуваних земель з рівнем ґрунтових вод менше 2 м збільшилась у 1997 р. у порівнянні з 1996 р. з 99 до 121 тис. га (на 22%), а з рівнем до 1 м - з 13,8 до 22,7 тис. га (на 65%). В Херсонській області з 990 свердловин вертикального дренажу у робочому стані знаходиться лише 200, в Криму понад 200 населених пунктів підтоплені ґрунтовими водами.
4. Циклічність кліматичних факторів. За даними спостережень (Херсон) за останні 100 років досить значними атмосферними опадами характеризувались періоди 1910-1919, 1930-1940, 1977-1988, 1995-1998 рр. Відповідний циклічний характер мають коливання річкового і підземного стоку. Максимальні підняття рівнів ґрунтових вод відбувались протягом 1920-1924, 1940-1943, 1960-1964, 1978-1982 та 1984-1992 рр., які тривали від 5 до 10 років. За прогнозами з середини 90-х років розпочався період підвищення рівня ґрунтових вод, який може тривати до 2010 р.
На 90-ті роки і початок наступного століття, за даними Гідрометслужби, припадає також період підвищеної водності річок, що наступає після періоду низької водності (1982 - 1990 рр.).
5. Природно-історичні передумови розташування населених пунктів у низинах, на днищах і схилах балок, а також у приморській та присівашській смугах, які є зонами розвантаження ґрунтового потоку і прийому поверхневих вод, що стікають сюди з більш високих за відмітками територій.
6. Крім зарегулювання р.Дніпро, що призвело до середнього підпору ґрунтових вод від 6 до 10 м, на річках південного регіону було побудовано ще понад 300 водосховищ і 5,3 тис. ставків різного масштабу. Як наслідок, південь України вже довгий час є практично недренованою, безстічною територією. За слабкою дренованістю території підйом рівня ґрунтових вод призводить до заболочування і підтоплення сільгоспугідь і прилеглих територій.
Спорудженняводосховищ і ставків, зрошувальних каналів і систем та їх тривала експлуатація спричинили підняття ґрунтових вод ближче до поверхні. Це відбувається внаслідок того, що 20-30% поданої в зрошувальні системи води, втрачається на поповнення запасів ґрунтових вод в результаті інфільтрації води при поливах культур та фільтрації з каналів. Ці процеси значною мірою зумовлюють засолення і осолонцювання ґрунтів.
Отже, сучасний стан меліоративних систем і рівень їх використання характеризується, як такий, що має деструктивні, екологічно небезпечні і економічно неефективні тенденції, які загрожують руйнуванню, з одного боку, всієї системи водних меліорацій, а з другого, деградації природного середовища.
Сьогодні стає очевидною необхідність іншого підходу до розв'язання гідроекологічних і водогосподарських проблем. Він має базуватись на розробленні сучасної концепції, регіональних програмах та науково-обгрунтованих заходах щодо зменшення негативних процесів.
На основі комплексних економічних, екологічних, природно-ресурсних досліджень повинні бути обґрунтовані основні принципи формування гідромеліоративного комплексу на засадах сталого функціонування і пріоритету екології.
Для запобігання подальшого розвитку негативних процесів, на наш погляд, особлива увага має бути приділена таким першочерговим заходам:
- обмеження чи припинення зрошення в місцях розташування подів, степових блюдець, по дну балок, на прибережних територіях, у зонах вклинювання ґрунтових вод, а також там де вони залягають не глибше 1-1,5 м;
- збільшення площ заповідних територій, ділянок степу, луків, боліт, водоохоронних смуг і збереження унікальних ландшафтів;
- обґрунтування оптимальної для степових ландшафтів структури земельних угідь (розораність, лісистість);
- ліквідація небезпечних підпорів і скупчень води;
- відновлення роботи існуючих дренажних систем, очищення колодязів і труб на горизонтальних дренах;
- забезпечення енергопостачання і безперебійного функціонування насосних станцій на колектрно-дренажній мережі;
- влаштування захисних дамб, інженерного дренажу, здійснення вертикального планування, будівництво зливової каналізації на забудованих територіях;
- будівництво нових дренажних систем;
- ощадливе ведення поливів на зрошуваних землях;
- створення протифільтраційних облицювань на водно-транспортній мережі;
- проведення польових обстежень, зонування підтоплених територій, визначення технічного стану, ефективності і достатності інженерного дренажу і протифільтраційних облицювань на зрошувальних каналах;
- інвентаризація штучних водойм, особливо каскадного розміщення, водосховищ, ставків та ін. на річках з метою визначення гідроекологічної і економічної ефективності функціонування, і обґрунтування оптимального їх складу;
- розчищення русел каналів колектрно-дренажної мережі та малих річок від замулення і засмічення та забезпечення умови безперешкодного скиду дренажних вод, зниження загального базису дренування території, особливо зрошуваних масивів;
- розширення мережі лісосмуг (біологічного дренажу).
Насамкінець зазначимо, що проблема підтоплення земель на Україні є екологічною тому, що у сукупності із вищевказаним наслідками цього явища існує загроза забруднення підземних вод, які є стратегічним ресурсом якісної питної води.
Список літератури
1. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в нарушенных условиях/ Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. и др.; Отв.ред. Шестопалов В.М.; АН УССР. Ин-т геологических наук. - К.: Наук. Думка, 1991. - 528 с. 2. Запорожская АЕС готова "сложиться" как карточный домик? // Слово, 10 апреля 1998г., - №15 (282).

 
 

Цікаве

Загрузка...