WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Підтоплення земель на півдні України - Реферат

Підтоплення земель на півдні України - Реферат

яких розташовано багато осередків забруднення довкілля - місця складування мінеральних і органічних добрив, отрутохімікатів, тваринницькі ферми і вигрібні ями, смітники, нафтосховища, склади пально-мастильних матеріалів, кладовища тощо. В результаті виникла загроза забруднення питної води, річок і водойм, ускладнилась санітарно-епідеміологічна ситуація.
Усе це в поєднанні з економічними негараздами створює надзвичайно важкі умови для проживання людей.
Слід зауважити, що в межах Степу є території з природними ознаками гідроморфного режиму. Це поди, степові блюдця, низькі прибережні території та ін. Водний режим півдня України визначається геологічними, гідрогеологічними і орографічними особливостями, структурою та характером гідрографічної мережі, які зумовлюють розвантаження підземних водоносних горизонтів і поверхневий стік у напрямку Причорноморської низовини. Цей природний фон в значній мірі порушений інтенсивним сільськогосподарським освоєнням і суцільною розораністю земель, вирубкою байрачних лісів, експлуатацією річкових заплав, надзвичайно масштабною каскадноюзарегульованістю річок, створенням великих зрошувальних систем і каналів тощо.
В результаті здійснення крупномасштабного водогосподарського і меліоративного будівництва в країні створено Північно-Кримський канал, канали Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Донбас, Каховський та інші, які сприяли розвитку зрошувальної меліорації. Джерелами водопостачання зрошувальних меліорацій служить значна кількість водосховищ та ставків.
Таблиця. Наявність підтоплених земель на території України станом на 01.07.1999 р. (га)
Адмініст-ративні
Утворення Загальна площа
земель згідно
форми
6 зем,
(тис.га) Підтоплено З них насе-лені пункти
Всього в тому числі інших кіль-кість всьо-го
зе-мель
с/г угідь з них
ріллі пере-
логів бага-торіч-
них насад-жень сіно-жаті пасо-вища
АР Крим 2608,1 21656,0 10712,0 4591,0 566,0 607,0 65,0 4883,0 10944 153 8043,0
Вінницька 2649,2 20291,0 17521,0 15182 - 7,0 1548,0 784,0 2770,0 122 2736,0
Волинська 2014,4 29391,6 29184,4 12727 - 3,4 8660,0 7794,0 207,2 36 540,1
Дніпропет-ровська 3192,3 34712,4 9647,6 4567,7 - 129,8 3311,2 1638,9 25064,8 226 25064,8
Донецька 2651,7 10459,0 4523,3 3542,6 - 38,5 666,2 276,0 5935,7 41 6003,3
Житомир-ська 2982,7 - - - - - - - - - -
Закарпат-ська 1275,3 80,0 80,0 32,0 - - 10,0 38,0 - 32 -
Запорізька 2718,3 11516,5 7557,0 7383,0 - - - 174,0 3959,5 32 2218,5
Івано-Фран-ківська 1392,7 - - - - - - - - - -
Київська 2812,1 10626,0 10611,0 9612,0 - 11,0 370,0 618,0 15,0 5 42,0
Кірово-градська 2458,8 - - - - - - - - - -
Луганська 2668,3 18115,0 12508,0 2972,0 - 9,0 3324,0 6203,0 5607,0 60 607,0
Львівська 2183,1 15963,9 15740,5 8653,1 1045,6 176,4 3886,4 1979,0 223,3 119 2357,6
Миколаїв-ська 2458,5 13257,0 10980,0 10980 - - - - 2277,0 80 2221,0
Одеська 3331,3 10409,9 5536,6 4625,0 67,6 - 76,1 767,9 4873,3 374 6388,3
Полтавська 2875,0 - - - - - - - - - -
Рівненська 2005,1 3837,1 2997,6 659,9 - 52,5 1236,5 1048,7 839,5 17 746,1
Сумська 2383,2 - - - - - - - - - -
Тернопіль-ська 1382,4 9756,1 9657,0 8565,0 - 6,0 481,0 605,0 99,0 80 434,0
Харківська 3141,8 29950,0 19031,0 5579,0 - 3,0 9228,0 4221,0 10919 158 12278,0
Херсонсь-ка 2846,1 22877,0 22877,0 22877 - - - - - 85 7567,0
Хмель-ницька 2062,9 625,0 623,0 450,0 - - 173,0 - 2,0 1 30,0
Черкаська 2091,6 1310,9 772,0 696,0 - - 40,0 36,0 538,9 10 538,9
Чернівець-ка 809,6 - - - - - - - - - -
Чернігів-ська 3190,3 14665,0 14665,0 7497,0 2402,0 - 3011,0 1755,0 - - -
м.Київ 83,6 - - - - - - - - - -
м.Севасто-поль 86,4
427,9 377,1 253,1 - 68,5 25,0 30,5 50,7 15 62,5
Україна 60354,7 279927,0 205601,1 131444,4 4081,2 1112,1 36111,4 32852,0 74325,9 1646 77878,1
В агрокліматичній зоні Степу і частково Лісостепу збудовано зрошувальні системи на площі 2,6 млн.га, що становить понад 6% сільськогосподарських угідь. В окремих областях їх питома вага значно вища: в Херсонській зрошується 24,5% сільгоспугідь, в АР Крим - 23,6, Запорізькій - 14, Одеській та Донецькій - 12, Дніпропетровській і Миколаївській - 11%. Однією з основних проблем зрошення є погіршення меліоративного стану поливних земель. Нині в Україні, за кадастровою оцінкою, незадовільний меліоративний стан земель, при якому врожай значно знижується або гине зовсім, відмічено на площі 143 тис.га, що становить понад 5% усіх зрошуваних площ (в Одеській області 12%, Миколаївській - 14, Херсонській - 8%).
Широкомасштабне гідротехнічне будівництво на нижньому Дніпрі та інших річках півдня, проведення зрошення земель на значних площах, відсутність вертикального планування та зливової каналізації в населених пунктах, недостатня забезпеченість дренажем, низька ефективність роботи електрифікованого дренажу за умови дефіциту електроенергії, неконтрольоване будівництво житлових та виробничо-господарських споруд у найбільш уразливих до дії вод заплавах річок і пониззях були і залишаються основними техногенними чинниками, що негативно впливають на стійкість територій до прояву шкідливих процесів, пов'язаних з дією вод.
Причини підтоплення земель на півдні України
1. Дренажні системи розраховуються на вологі роки 25%-ної забезпеченості за атмосферними опадами (приблизно 430 мм за рік) і, природно, що вони не спроможні впоратись з опадами меншої повторності (таких як у 1998 р., коли їх випало 560-700 мм).
2. Функціонування дренажних систем залежить від електропостачання, яке в умовах економічної кризи не надійне і часто припиняється. Має місця масова безвідповідальність і звичайне розкрадання окремих елементів електрифікованого дренажу.
3. Значна частина дренажу перебуває в незадовільному технічному стані. На деяких свердловинах відбулося піскування фільтрів, зменшилась їх водозбірна спроможність в

 
 

Цікаве

Загрузка...