WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці - Реферат

Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці - Реферат

враховувати як при розробці та прийнятті водоохоронних заходів, так і при вирішенні водогосподарських проблем водоймища-охолоджувача, що повязані з його використанням. При цьому, якщо для планктонних угруповань виділяються періоди, пов'язані зі зміною потужності станції а разом з цим гідрохімічного та температурного режимів, то на формування іхтіофауни в першу чергу суттєво впливає спрямованість рибогосподарської діяльності, зміна гідрологічного режиму, наявність гідротехнічних споруд. Розвиток іхтіофауни майже повністю залежить від масштабів зариблення, видового складу вселенців, інтенсивності вилову риби та впливу антропогенних чинників на розвиток кормової бази.
Дослідження виникнення біоперешкод у системах водопостачання ТЕС дозволило запропонувати ряд заходів по їх попередженню та ліквідіції наслідків. Деякі з них можуть бути використані як на водоймищах-охолоджувачах, так і на інших водних об'єктах, де виникають подібні проблеми.
Зроблено також висновок про те, що поява та розвиток у водоймищах-охолоджувачах гідробіонтів, зокрема дрейсени, що створюють біоперешкоди в системах водопостачання, може викликати, і достатньо суттєві, зміни екологічного стану водоймища в цілому.
Досвід моніторингових досліджень та аналіз літературних джерел свідчать про те, що використання матричного методу дозволяє отримувати стандартизовану інформацію про екологічний стан водних об'єктів у зонах впливу теплових електростанцій, забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень і його можна рекомендувати для втілення у практичну діяльність як проектних організацій, так і експлуатаційних служб. Це, зокрема, дозволить суттєво знизити витрати на пошукові та моніторингові роботи, а також запобігти негативних наслідків при зміні потужності діючих електростанцій.
В умовах економічного стану, у якому зараз знаходиться Україна, на багатьох ТЕС, через нестачу пального, знижується потужність і, як наслідок, змінюється теплове навантаження на водоймища-охолоджувачі. Саме тому є нагальна потреба у терміновому обстеженні водоймищ-охолоджувачів, розробці водоохоронних заходів та заходів, спрямованих на боротьбу з біоперешкодами.
Вирішенням проблеми раціонального використання та охорони водних ресурсів у теплоенергетиці (після вирішення нормативно-правових питань) може стати створення такого об'єднання водокористувачів і водоспоживачів, яке б забезпечувало комплексне використання водоймища-охолоджувача, зберігаючи при цьому стійке функціонування його екосистеми.
Прикладом об'єднання водокористувачів і водоспоживачів може бути запропонований енегобіологічний комплекс - водогосподарський комплекс з маловідходною технологією, в якому об'єднано енергетичний об'єкт, споживачів скидної підігрітої води та водокористувачів води водоймища-охолоджувача в єдину технологічну систему з метою комплексного використання водоймища-охолоджувача, утилізації низькопотенційного тепла скидної води у виробництві додаткової товарної продукції рибництва та рослинництва, раціонального використання та охорони водних ресурсів.
При створенні енергобіологічних комплексів пропонується керуватись існуючою нормативно-правовою базою.
Обгрунтовані рекомендації по регулюванню водокористуванням у районах розміщення ТЕС з пропозиціями щодо правових аспектів водо-користування, організації контролю якості поверхневих та підземних вод.
Проблему захисту водних об'єктів і підземних вод від техногенного впливу теплової електростанції, вторинних водокористувачів та водоспо-живачів запропоновано вирішувати на трьох основних рівнях: організаційному, технічному та біологічному.
На організаційному рівні визначаються вторинні водокористувачі для створення системи стійкого функціонування водогосподарського комплексу, який забезпечував би раціональне використання і охорону вод від забруднення та виснаження, а також створював умови для комплек-сного використання водоймища-охолоджувача та утилізації низькопотенційного тепла, що відводиться від агрегатів електростанції.
Запропоновані та обгрунтовані на екологічних засадах схеми організації енергобіологічних комплексів можуть бути використані як основа при створенні теплоутилізуючих блоків як на існуючих енергооб'єктах, так і при проектуванні нових ТЕС.
Наведені приклади реалізації схем енергобіологічних комплексів свідчать про їх достатньо ефективну роль в організації раціонального використання та охорони водних ресурсів.
На технічному рівні впроваджуються передові водоохоронні техноло-гії, технічні засоби захисту водного об'єкта, гідроізоляційні заходи щодо захисту підземних вод від забруднення та заходи з попередження шкід-ливої дії вод і утилізації відходів.
На біологічному рівні виконуються заходи щодо спрямованого формування гідробіологічного режиму водоймищ-охолоджувачів з вико-ристанням методів біологічної меліорації та методів, що забезпечують інтенсифікацію процесів самоочишення водних об'єктів з урахуванням стадії розвитку екосистеми водоймища-охолоджувача.
Регулювання водокористування в зоні впливу ТЕС потрібно здійсню-вати у встановленому порядку в місцях забору свіжої води і скидання стічних вод.
Виходячи із специфіки ВГК на базі водоймищ-охолоджувачів, параметрів лімітуючого водокористування і технологічних особливостей регулювання якості води може здійснюватися на наступних стадіях:
- на стадії створення нових або упорядкування існуючих технологій водокористування для всього ВГК з використанням басейнового принципу;
- у процесі створення локальних технологій (схем) водокористування кожного з учасників ВГК, виходячи з рішень першої стадії (упорядкування господарської діяльності, реконструкція, ТЕР, проекти);
- під час експлуатації, включаючи водоохоронні технології, моніто-ринг, оперативне управління водоспоживанням і водовідведенням залежно від екологічної ситуації, що виникла, ефективності роботи очисних споруд, комунікацій, акумулюючих резервуарів, накопичувачів тощо.
Встановлено, що збереження відновлювальної здатності екосистем водоймищ-охолоджувачів можливо за умов поповнення видового різноманіття за рахунок природних водойм. Вірогідно, що ця умова повинна бути реалізована і по відношенню до інших водойм с порушеними внаслідок антропогенного впливу екосистемами.
Виходячи з викладеного можно стверджувати, що збереження природного стану екосистем та їх різноманіття у природних ланках кругообігу води повинно бути головним приоритетом водоохоронної діяльності в межах річкового басейну. В той же час водоохоронна діяльність в водогосподарських комплексах повинна бути спрямована на підтримку такого стану екосистем (штучно створених водних об'єктів), який би забезпечував можливість відновлення якості води необхідної для відтворення життєвого середовища екосистем та якості води, що відповідає технологічним вимогам первинних та вторинних водокористувачів.
Список літератури
1. О.Г.Васенко.Екологічні основи водоохоронної діяльності в теплоенергетиці.- Бібліотека журналу ІТЕ. Том 1 / Харків: УкрНДІЕП, 2000.- 243 с. ISBN 5-7763-2107-7.

 
 

Цікаве

Загрузка...