WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти - Реферат

Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти - Реферат

ресурсам (таблиця 2).
Таблиця 2. Збитки від скиду побутових стічних вод
Речовина Концентрація, мг/дм3 Скиди енерго-блоку №1, т/рік Скиди двох енерго-блоків, т/рік Норма платні, грн. Збитки від енерго-блоку №1, грн. Збитки від двох енерго-блоків, грн. Збитки від енерго-блоку №2, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
Сульфати 44,400 265,07 266,400 1 662,67 666,00 3,33
Хлориди 25,200 150,44 151,200 1 376,11 378,00 1,89
Залізо загальне 0,250 1,49 1,500 35 130,59 131,25 0,66
Кальцій 37,080 221,37 222,480 1 387,39 389,34 1,95
Магній 8,880 53,01 53,280 1 92,77 93,24 0,47
Натрій 89,430 533,90 536,580 7 9343,20 9390,15 46,95
1 2 3 4 5 6 7 8
Амоній сольовий 0,820 4,90 4,920 35 428,35 430,50 2,15
Нітрити 0,600 3,58 3,600 172 1540,26 1548,00 7,74
Нітрати 39,400 235,22 236,400 3 1764,14 1773,00 8,87
Фосфати 1,630 9,73 9,780 28 681,18 684,60 3,42
Завислі речовини 25,400 151,64 152,400 1 379,10 381,00 1,91
Нафтопродукти 0,050 0,30 0,300 206 153,73 154,50 0,77
БПК 5, мгО2/дм3 6,450 38,51 38,700 14 1347,73 1354,50 6,77
СПАВ, мг/дм3 0,057 0,34 0,342 69 58,70 59,00 0,29
Всього 17345,91 17433,08 87,17
За розрахунковими даними, загальне річне незворотнє технічне водоспоживання комплексу РАЕС становить 48 млн.м3. Після вводу в експлуатацію четвертого енергоблоку воно підвищиться на 18,8 млн.м3. Як вже зазначалось вище, норматив платні за спеціальне використання водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для басейну р. Прип'ять становить 5,04 коп./м3. Виходячи з цього втрати від технічноговодоспоживання при роботі трьох енергоблоків становить 2 419 200 грн. На енергоблок №4 припадає 947 520 грн.
Після вводу в експлуатацію четвертого енергоблоку також підвищиться господарсько-питне водоспоживання на 0,62 млн м3. Норматив платні за спеціальне використання підземних вод в Рівненській області для Владимирецького району встановлений на рівні 5,8 коп./м3. Таким чином, втрати від пуску четвертого енергоблоку становитимуть 35 960 грн.
Загальні втрати від незворотнього водоспоживання води четвертим енергоблоком дорівнюють 983 480 грн.
Хімічне забруднення поверхневих вод відбувається в результаті скиду продувочних вод, виробничих стоків (ХВО, БЗУ), очищенних побутових та дощових вод. Ці води попадають до р. Стир, що є притокою р. Прип'ять. Регіональний (басейновий) коефіцієнт для р. Припять становить 2,5.
Збитки від скиду виробничих стоків (ХВО и БЗУ) при НУЕ представлений в таблиці 3, а від скиду продувочних вод (біля 16 млн.м3/рік) та господарсько-побутових вод (біля 8 млн.м3/рік) - в таблиці 4. Необхідно зазначити, що об'єми скидів тієї чи іншої речовини були отримані як різніця якості вод, що поступають на продувку та вод у контрольному створі після продувки.
Таблиця 3. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих вод виробничими стоками всіх енергоблоків РАЕС при нормальних умовах експлуатації
Характеристика скиду Кількість солей в скидних регенераційних водах ХВО, т/рік Кількість солей в скидних регенераційних водах БЗУ, т/рік Норма платні, грн. Збитки, грн.
Кальцій 54,6 0,2 7,00 959,00
Магній 5,2 0,06 7,00 92,05
Натрій 204,8 29,9 7,00 4107,25
Сульфати 493,4 47,5 1,00 1352,25
Хлориди 31,9 0,12 1,00 80,05
Аміак 5,7 35,00 498,75
Всього 7089,35
Таблиця 4. Розрахунок збитків від скиду продувочних та господарсько-побутових вод комплексу РАЕС
Показники Різниця якості вод до і після продувки, мг/дм3 Різниця якості господарсько-побутових вод та вод р. Стир, мг/дм3 Норма платні, грн. Збитки від скиду продувочних вод, грн. Збитки від скиду господарсько-побутових вод, грн
SО42- 178 0,8000 1 2896,52 6,282
Cl- 4,4 88,0000 1 71,5994 691,02
БПК5 14,7000 14 0 1616,04
NН4+ 9,8000 35 0 2693,41
NО2- 0,5100 172 0 688,821
NО3- 3 0 0
РО43- 0,117 8,3170 28 53,309 1828,66
Fе 0,002 0,3820 35 1,13908 104,988
Cu 0,07 0 0
Zn 0 0
Завислі речовини 5,9000 1 0 46,3298
Нафто-продукти 0,04 0,1900 206 134,086 307,347
Всього 3156,66 7982,9
Загальна сума збитків від скиду забруднених вод комплексом РАЕС становить всього біля 18 тис.грн.
Виходячи з вище сказанного, збитки від хімічного забруднення водних ресурсів на Хмельницькій АЕС становитимуть лише біля 1 % збитків від незворотнього водоспоживання, а на Рівненській АЕС - біля 0,7 %. Додаткове хімічне забруднення від вводу в експлуатацію другого енергоблоку ХАЕС становитиме лише 0,3 % від додаткового водоспоживання.
Таким чином, техногенне навантаження атомних електростанцій на водні ресурси полягає у їх незворотньому використанні, а якісні характеристики, як поверхневих, так й підземних вод, практично не змінюються.
Список літератури
1. Постанова Кабінету міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 // Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. 2. Постанова Кабінету міністрів України від 18 травня 1999 року № 836 // Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. 3. Постанова Кабінету міністрів України від 23 липня 1999 року № 1341 // Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету міністрів України від 18 травня 1999 року №836.

 
 

Цікаве

Загрузка...