WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти - Реферат

Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти - Реферат


Реферат на тему:
Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об'єкти
Після закриття Чорнобильської АЕС в нашій країні виникла необхідність у побудові та відкритті нових енергетичних потужностей. Відкриття об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, до яких, без сумніву, відносяться атомні електростанції, вимагає всебічного вивчення їх майбутнього впливу на оточуюче природне середовище. Окрім небезпеки забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами, існують можливість хімічного забруднення, а також незворотнє використання природних ресурсів, зокрема водних.
Таким чином, в даній роботі буде зроблено спробу оцінити збитки від нерадіоактивного впливу на водні ресурси Хмельницькою та Рівненською атомними електростанціями взагалі та новими енергоблоками (другим та четвертим відповідно), що будуть відкриті невдовзі на цих станціях.
Аналіз законодавчої бази та нормативно-методичного апарату розрахунків збитків від забруднення навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів дозволив знайти формули, за допомогою яких розраховуються збитки від забруднення поверхневих вод та незворотнього використання водних ресурсів.
Збитки водним ресурсам (Ув) складаються з суми збитків від забруднення поверхневих вод та від незворотнього використання води (З):
Ув = Пв+З, (1)
Плата за скид забруднюючих речовин (Пв) в поверхневі води розраховується за наступною формулою:
Пв = (Ніл х Міл+Кп х Ніл х Міп) х Кбі, (2)
де: Ніл - норматив плати за скиди в поверхневі води 1 т і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн.;
Міл - маса річного скиду і-тоі забруднюючої речовини в поверхневі води в межах ліміту, т;
Кп - коефіцієнт збільшення плати за понадлімітні скиди в поверхневі води забруднюючих речовин, який дорівнює 5;
Міп - маса понадлімітного річного скиду в поверхневі води і-тої забруднюючої речовини, т;
Кбі - регіональний (басейновий) коефіцієнт, який враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства.
Збитки від незворотнього використання води розраховуються за формулою:
З = W1хТ1+W2хТ2, (3)
де W1 - об'єми незворотнього використання поверхневих вод, м3;
W2 - об'єми незворотнього використання підземних вод, м3;
Т1 - тариф на використання поверхневих вод, грн.;
Т2 - тариф на використання підземних вод, грн.
Необхідно зауважити, що нижче наведені дані це загальний приклад розрахунку збитків навколишньому природному середовищу, зокрема водним ресурсам, а не розрахунок платні внаслідок використання та забруднення даних ресурсів техногенним об'єктом. Так при підрахунках останнього вступають в силу додаткові нормативні документи та критерії розрахунку в кожному конкретному випадку окремо.
За розрахунками ОАО "Енергопроект", загальне річне незворотнє водоспоживання, насамперед за рахунок випаровування, при роботі одного енергоблоку на Хмельницькій АЕС становить 28,06 млн.м3. При вводі в експлуатацію другого енергоблоку воно може збільшитись до 42,7 млн.м3. Норматив платні за спеціальне використання водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для басейну Прип'яті становить 5,04 коп./м3 [2]. Виходячі з цього, збитки від технічного водоспоживання при роботі двох енергоблоків становлять 2 152 080 грн. (3), з яких 737 850 грн. (34 %) припадає на другий енергоблок.
В 1998 році об'єм господарсько-питного водоспоживання становив 5,0 млн м3. Введення в експлуатацію другого енергоблоку повинно збільшити водоспоживання на 1,1-1,5 млн.м3. Норматив платні за спеціальне використання підземних вод в Хмельницькій області встановлений на рівні 9,58 коп./м3 [3]. Таким чином, збитки при роботі двох енергоблоків складатимуть 622 700 грн., з яких 143 700 грн. від роботи другого енергоблоку (23%).
Загальні збитки від незворотнього водоспоживання дорівнюють 881.550 грн.
Збитки від хімічного забруднення водних ресурсів розраховується за формулою (2). Регіональний (басейновий) коефіцієнт [1] для р. Прип'ять становить 2,5 (головна водна артерія зони впливу ХАЕС - р. Горинь, що є притокою р. Прип'ять). Забруднені регенераційні води, що попадають у став-охолоджувач з блочної знесолюючої установки (БЗУ) та хімводоочищення (ХВО), завдають збитків біля 6200 грн., з яких 2700 грн. є наслідком роботи другого енергоблоку (таблиця 1).
Таблиця 1. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих вод при нормальних умовах експлуатації (НУЕ)
Характе-ристика скиду Скид ХВО ХАЕС, т/рік Скид БОУ ХАЕС, т/рік Скид ХВО енерго-блок №2, т/рік Скид БОУ енерго-блок №2, т/рік Всього ХАЭС, т/рік Всього енерго-блок №2, т/рік Норма платні, грн Всього збитків, грн. Збитки від енерго-блоку №2, грн
Кальцій 40,3 0,20 16,52 0,10 40,50 16,62 7,00 708,75 290,90
Магній 3,9 0,04 1,60 0,02 3,94 1,62 7,00 68,95 28,33
Натрій 132,6 26,00 54,37 13,00 158,60 67,37 7,00 2775,5 1178,91
Сульфати 307,5 41,60 126,08 20,80 349,10 146,88 1,00 872,75 367,19
Хлориди 28,0 0,07 11,48 0,04 28,07 11,52 1,00 70,175 28,79
Аміак 0,0 19,50 0,00 9,75 19,50 9,75 35,00 1706,25 853,13
Всього 6202,375 2747,24
В 1998 році на очисні споруди поступило 5,97 млн.м3 господарсько-побутових стоків. Експлуатація другого енергоблоку збільшить кількість стоків до 6,0 млн.м3, що практично не призведе до додаткових збитків водним

 
 

Цікаве

Загрузка...