WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Формування водного стоку і міграція стронція-90 у малий водоток - Реферат

Формування водного стоку і міграція стронція-90 у малий водоток - Реферат


Реферат на тему:
Формування водного стоку і міграція стронція-90 у малий водоток
Водна міграція 90Sr - найбільш мобільного радіонукліду в поверхневих і підземних водах Чорнобильської зони відчуження - вивчалася багатьма авторами. При вивченні механізмів надходження 90Sr у поверхневі води основна увага приділялася експериментам на стокових майданчиках площею порядку 1-100 м2 [1,3,4,15,17]. Також проводилися лабораторні експерименти по вилуговуванню 90Sr із монолітів грунту [3]. Зауважимо, що в більшості випадків польові експерименти проводилися на стокових майданчиках з великими ухилами поверхні землі, і в режимі штучного дощування при інтенсивності опадів значно більш високій, чим спостерігається в природних умовах. Тому ці експерименти відповідають дуже вузькому діапазону геоморфологічних і метеорологічних умов і не дозволяють охарактеризувати весь спектр умов і процесів формування водного стоку і водної міграції радіонуклідів у масштабі річкового водозбору.
На відміну від виконаних раніше робіт наші дослідження були спрямовані на моніторинг, комплексну оцінку і порівняльний аналіз процесів міграції 90Sr у більш значному масштабі - в межах спеціально обладнаного експериментального водозбору площею порядку 10 км2. Наведені нижче дані отримані в результаті здійснення в 1998-1999 рр. програми міжнародних радіоекологічних досліджень, обумовлених протоколом про наукове співробітництво за участю Університету Британської Колумбії (Ванкувер, Канада), Інституту геологічних наук та за підтримкою і сприянням Адміністрації Чорнобильської зони відчуження.
Аналіз шляхів радіоактивного забруднення поверхневих вод струмка. Потенційні шляхи міграції 90Sr у води струмка включають: винос із підземними водами; фільтрацію в гончарні дренажі і наступний стік дренажних вод у струмок; поверхневий стік під час сніготанення і зливових дощів; стік із заболочених і сезонно підтоплюваних ділянок; і, нарешті, масообмін з донними відкладами.
У 1998 р. нами була почата програма моніторингових досліджень, орієнтована на комплексне вивчення й оцінку описаних вище механізмів міграції 90Sr, що продовжується і донині [7]. Дані аналізу проб підземних вод із свердловин показали, що концентрація 90Sr у грунтовому водоносному горизонті мала (0.03 - 0.55 Бк/л). Для порівняння, концентрація 90Sr у воді струмка в замикаючому створі складала в 1999 р. 8.5 - 25.7 Бк/л. Таким чином, сам по собі підземний стік, очевидно, не є в даний час істотним чинником надходження 90Sr у води річки.
Гончарні дренажі скидають воду безпосередньо в русло, у той час як підземна вода, розвантажуючись у струмок, фільтрується крізь шар забруднених донних відкладів. Наші спостереження показують, що у вологі періоди року дренажі є основним джерелом надходження води в струмок у верхній частині водозбору. За даними обстеження 1998 р., дренажна вода містила 0.13 Бк/л 90Sr, у той час як проби води, відібрані поруч із струмка мали активність 90Sr від 1.9 Бк/л до 3.5 Бк/л . Шість дренажів випробуваних у березні-квітні 1999 року також характеризувалися низькою активністю 90Sr (від 0.19 Бк/л до 1.2 Бк/л) у порівнянні з водою струмка. Аналогічна картина описана Перепелятниковою [2] при обстеженні водозбору в 1995 р. Можна припустити, що більш висока активність води в річці у порівнянні з дренажними водами обумовлена десорбцією 90Sr із донних відкладів.
Надходження в струмок поверхневого стоку , що контактує з забрудненими грунтами , у період злив і весняного сніготанення може істотно вплинути на радіоактивне забруднення струмка. Зауважимо, що попередні дослідження водної міграції 90Sr у зоні відчуження були спрямовані в першу чергу на оцінку саме поверхневого стоку, як основного механізму надходження радіонуклідів у річкову мережу. Всупереч поширеній думці про ключову роль поверхневого стоку у формуванні радіоактивного забруднення річкової мережі зони відчуження, наш досвід говорить про те, що в умовах даної території поверхневий стік, очевидно, має достатньо рідкісну частоту прояву в часі і просторі, і тому його роль усе ж не варто перебільшувати. Мінімізації поверхневого стоку сприяють такі чинники як широке розповсюдження добре проникних піщаних грунтів і плоский рельєф місцевості. Навіть біля Чистогалівської гряди в південній частині водозбору Борщі поверхневому стокові перешкоджає наявність поперечних форм рельєфу, в яких затримуються та інфільтруються поверхневі потоки води, що виникають при сильних зливах.
Поверхневий стік потенційно може реалізуватися при сніготаненні в умовах одностайної весни по промерзлих грунтах. Проте в 1998 - 1999 р. при м'яких переходах від зими до весни такі умови не були реалізовані. Виконані нами розрахунки показали також, що біля 8 ГБк 90Sr (46% загального виносу) було винесено струмком через замикаючий створ у меженний період, коли чітко виражений поверхневий стік був відсутнім, і надходження 90Sr у води струмка відбувалося винятково за рахунок процесів надходження болотних вод і вилуговування радіонукліду з донних відкладів струмка.
Результати польових досліджень 1998-1999 рр. показали, що болота і навколишні сезонно підтоплювані ділянки грунтів грають ключову роль у надходженні 90Sr у водоток. Вода боліт, як правило, має більш високу концентрацію 90Sr,ніж у річці. При цьому спостерігався стік болотних вод у струмок (за винятком посушливого періоду влітку 1999 р., коли внаслідок низького рівня води зв'язок між болотами і струмком був відсутній).
У липні 1998 р. концентрація 90Sr у болоті №1 була на один порядок вище, ніж у річці, і при цьому візуально спостерігалося надходження води з болота в струмок. Проби води, відібрані в річці в цей же період, показали, що вміст радіонукліду змінюється від витоку до гирла таким чином: мінімальні значення концентрації 90Sr зафіксовані у верхній течії, у середній течії (де розташоване болото №1) вони істотно підвищуються. Далі спостерігається деяке зниження вмісту радіонукліду в річці, мабуть, внаслідок надходження підземних вод або через сорбцію на донних відкладах
Дані аналізу проб, відібраних наприкінці сніготанення в березні 1999р., також підтверджують гіпотезу про те, що заболочені ділянки є важливим джерелом надходження 90Sr у струмок. У цей час ще зберігався льодовий покрив на окремих ділянках боліт. Води, що

 
 

Цікаве

Загрузка...