WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Гідроекологічні аспекти аквакультури риб - Реферат

Гідроекологічні аспекти аквакультури риб - Реферат


Реферат на тему:
Гідроекологічні аспекти аквакультури риб
У сучасних умовах, за техногенної трансформації довкілля та зростаючого антропогенного тиску на гідроекосистеми, постає проблема раціонального використання їх біопродукційного потенціалу. Так раніше багаточисельні види тварин, що мали велику біомасу і були джерелом високоякісного білку, зараз знаходяться у занепаді, а деякі зовсім зникли з багатьох водойм. Це у першу чергу стосується риб як прісноводних так і прохідних та морських. У результаті порушився усталений баланс у гідроекосистемах, недовикористовуються кормові ресурси, нарощують чисельність малоцінні або шкідливі види тварини. Виправити становище можна лише уведенням в аквакультуру шляхом акліматизації та реакліматизації нових видів риб та тих, що зникли з біоти водойм та водотоків. Успіх таких заходів багато у чому залежить від правильного вибору як об'єкту вселення та способу його трансплантації, так і від умов середовища існування в яких опиниться інтродуцент, що неможливо без комплексних гідроекологічних досліджень. Як приклад такого підходу можна навести результати робіт з уведення в аквакультуру та акліматизації в Азово-Чорноморському басейні далекосхідної кефалі-пелінгаса.
Відомо, що популяції аборигенних азово-чорноморських кефалей більш як 25 років знаходяться у стані депресії. Це значною мірою пояснюється тим, що вони, в наших умовах, опинилися на краю свого ареалу. Тому для них дуже рідко може скластися сприятливе для ефективного процесу відтворення сполучення необхідного комплексу факторів зовнішного середовища і кормового забезпечення. Неодноразово робилися спроби штучного отримання молоді кефалей та подальшого їх вирощування у лиманах і ставах, але вони не мали успіху. Таким чином, завдання підвищення продуктивності солонуватих та солоних водойм шляхом зариблення чорноморськими кефалями виявилось вельми проблематичним. Саме через це увагу фахівців привернула далекосхідна кефаль - пелінгас (Mugil so-iuy Basilewsky, 1895), яка відноситься до бореального фауністичного комплексу. Цей вид, що має багато спільних рис з чорноморськими кефалями, у тому числі і високий темп росту, вигідно відрізняється більшою екологічною пластичністю - йому притаманні еврігалінність і еврітермність, відповідне реагування на зміни температури води, яка слугує основним сигналом до зимовальних, нерестових чи нагульних міграцій. Розмноження пелінгаса проходить не у відкритому морі, як у аборигенних кефалей, а в естуаріях і лагунах, прибережних акваторіях. Особлива ж цінність цього виду у тому, що дорослі особини є типовими детритофагами: до 95% поживи за масою може складати детрит збагачений органікою, а 6-10% припадає на організми, які мешкають у грунті й мулі (черви, гамариди). Тому пелінгас, за умов достатньої забезпеченності основного корму - детриту, не складає конкуренції аборигенним видам кефалей(Сабодаш, Савченко, Семененко, 1994). Літературні дані щодо умов і місць розмноження пелінгаса були вельми суперечливими. Найбільш поширена думка, що його нерест в Японському морі відбувається над глибинами до 35 м, за температури 16,6-20,7оС і солоності 29,9-32,7‰ (Дехнік, 1951; Мізюркіна, 1984). За іншими даними пелінгас нерестує і біля берегів, є повідомлення про його розмноження в озері на глибинах 0,5-1,5 м за солоності 12-15‰ і температури 19-24оС (Казанський та інші, 1966).
Перші спроби інтродукції пелінгаса розпочалися у 1970 р. і продовжувалися до 1978р., але вони не призвели до натуралізації вида, проте дали цінний науковий матеріал для подальших розробок і практичних дій. В Азово-Чорноморському басейні роботи по введенню пелінгаса в аквакультуру проводилися Бердянським відділенням АзНДІРГ. На відміну від попередників, тепер було обрано шлях поетапної акліматизації, тобто формувалося ремонтно-маточне стадо у неволі, розроблялися технології вирощування та заводського методу розведення з допомогою гормонального стимулювання завершення гаметогенезу. В окремих випадках плідники після стимуляції випускались у природні водойми(Сабодаш В.М., Семененко Л.І., 1998).
Базовою водоймою для розміщення інтродуцента було вибрано Молочний лиман. Він являє собою мілководну водойму площею біля 20 тис. га з середніми глибинами 1,5 м (від 0,5 до 2,8 м). У літній період вода прогрівається до 23-24 оС, а в окремі роки температура на мілководді сягає 30-32оС. Взимку температура води коливається у межах 1,1-3,0оС. Активна реакція середовища (Рh) змінюється від 7,57 до 8,5, але в окремих випадках досягала 8,7 і навіть 9,0. Кисневий режим лиману зазвичай сприятливий. Проте слід зазначити, що при перекритті каналу, який з'єднує лиман з морем, може виникати дефіцит кисню і як наслідок цього - явище задухи. Молочний лиман належить до солонуватих водойм, але величина мінералізації води у ньому дуже динамічна як у багаторічному так і у сезонному аспектах. Фактично ріка Молочна, естуарієм якої є цей лиман, з причини маловодності не чинить суттєвого впливу на його солоність. Розпріснення відбувається за рахунок азовських вод, що привносяться через штучний канал. Маючи велику площу водного дзеркала і малі глибини, у зв'язку зі сильним прогрівом і випаровуванням влітку, солоність лиману перевищує таку у прилеглих ділянках моря. Так, якщо навесні солоність лиману у водяному розрізі коливається у межах 7,7-13,9 ‰, то влітку цей показник становить 10,8-15,2 ‰, а восени - 11,5-16,0 ‰ (табл.1).
Т а б л и ц я 1. Сезонна динаміка солоності води Молочного лиману, в середньому за 1992-1995 рр.
Розрізи Весна Літо Осінь
солоність, ‰ солоність, ‰ солоність, ‰
Верхів'я 7.7-13.9 10.8-14.9 11.5-15.6
Алтаір 13.8 13.5-15.0 15.1-16.0
Шелюги 14.3 13.9-15.1 15.6-15.8
Єфремовка 14.2-14.5 14.4-14.8 15.3-15.6
Олександрівка 13.5-14.5 14.4-15.2 15.4-16.0
Кирилівка 12.6-14.3 14.2-14.8 14.2-15.5
Молочний лиман, як і багато інших водойм естуарного типу, схильний до накопичування забруднюючих речовин. Найбільш забрудненим є верхів'я лиману, куди впадає р.Молочна і де відносно високі показники БПК. На цій ділянці спостерігається підвищений вміст амонійного азоту, який, напевно, потрапляє сюди зі сільськогосподарських угідь. Проте азот, скоріше за все, не чинить суттєвого негативного впливу на біоту лиману, а навпаки стимулює розвиток кормової бази. Гідрохімічний режим інших водойм лиманного типу мало відрізняється від описанного вище.
Інші експериментальні водойми - ставки-кар'єри неспускного типу, є похідними від лиманів і дуже подібні до таких за гідрохімічними показниками, лише з тією різницею, що останні в них більш динамічні. Ці водойми швидше вихолоджуться при похолоданні і швидше прогріваються і засолонюються за високих температур. Так ставок-кар'єр, що розташований біляМолочного лиману, мав практично однакову з ним солоність - 14,1-14,8‰ (табл.2). Серед аніонів домінують хлориди, на другому місці - сульфати. Вміст мінерального азоту невисокий: амонійного - 0,10 мг/л, нітратного - 0,009-0,038 мг/л.
Т аб л и ц я 2. Гідрохімічні показники досліджуваних водойм у 1993р.
Інгредієнти Одиниці вимірювання Кар'єр біля Молочного лиману Гирло Молочного лиману Водогін №1 Водогін №2
Fe заг. мг/л 0.35

 
 

Цікаве

Загрузка...