WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат

Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат

із забруднювачів навколишнього природного середовища серед різноманітних хімічних сполук є важкі метали , бо попавши одного разу в екосистему вони нікуди не зникають , лише перерозподіляються по компонентах .
В функціонуванні живих організмів приймають участь практично всі хімічні елементи,що входять до періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.Метали , за виключенням натрію , калію , магнію та кальцію, звичайно , виступають в якості мікро - та ультрамікроелементів , залізо займає проміжне становище між мікро - та макроелементами, а метали з атомною масою більше 50 атомних одиниць маси ( важкі ) в мікрограмових кількостях входять до складу багатьох біологічно активних сполук : ферментів , вітамінів та інших . Вони активують чи призупиняють дію цих речовин або приймають участь в їх синтезі . Всі процеси обміну та всі прояви життя в значній мірі залежать від концентрації та співвідношення цих елементів в навколишньому середовищі . Якщо вміст хоч би одного з елементів в середовищі зростає , ці метали починають діяти вже як токсичні речовини , і в цих випадках вони подавляють ті функції , які активують , коли присутні в малих кількостях .
Вміст важких металів в природних водах варіює в залежності від їх поступання із забрудненими стічними водами , з поверхневим та підземним стоком , а також в складі атмосферних опадів . Суттєвий вплив на концентрацію металів в воді мають концентрація водневих іонів ( рН ) , наявність зависів , органічних сполук , розвиток рослин , в тому числі і фітопланктону , в деякій мірі швидкість течії та інші фактори . В таблиці 6 викладені результати вимірювання концентрації важких металів у воді річок Прип"ять та Стохід .
Таблиця 6. Концентрація важких металів у воді досліджуваних водойм РЛП " Прип"ять - Стохід " , серпень 2000 р., мкг / л .
№ Назва станції дослідження Cu Zn Mn Co
1. Р.Прип"ять, вище оз.Люб"язь 4,3 49,5 29,7 3,7
2. Оз. Люб"язь 3,8 37,8 30,9 3,0
3. Р.Прип"ять, нижче оз.Люб"язь 4,0 40,2 24,9 3,9
4. Р. Прип"ять , вище оз.Нобель 5,9 54,1 30,7 5,6
5. Оз.Нобель 3,2 40,7 30,0 5,4
6. Р.Прип"ять , нижче оз.Нобель 3,8 43,2 31,2 5,4
7. Р.Стохід , вище м.Любешів 5,7 33,2 55,0 2,0
8. Р.Стохід, нижче м.Любешів 5,5 39,7 50,2 2,9
9. Р.Стохід, гирлова ділянка 4,8 28,4 53,7 2,4
10. Р.Коростянка (дренажний канал) 1,9 20,1 14,3 1,7
№ Назва станції дослідження Cd Pb Ni
1. Р.Прип"ять , вище оз.Люб"язь 0,3 10,3 6,7
2 . Оз. Люб"язь 0,3 11,1 6,9
3. Р.Прип"ять, нижче оз.Люб"язь 0,4 8,7 5,7
4. Р.Прип"ять, вище оз.Нобель 0,6 9,4 7,4
5. Оз. Нобель 0,7 7,3 5,3
6. Р.Прип"ять, нижче оз.Нобель 0,5 8,0 6,9
7. Р.Стохід, вище м.Любешів 1,3 5,7 5,1
8. Р.Стохід, нижче м.Любешів 1,7 6,9 6,4
9. Р.Стохід, гирлова ділянка 0,9 6,0 6,0
10. Р.Коростянка дренажний канал ) 0,7 2,7 5,0
Вміст важких металів у воді річок Прип"ять та Стохід варіював у досить незначних межах ( таблиця 6 ) . Потребує додаткового вивчення зафіксовано незначно підвищена концентрація свинцю у воді в районі оз. Люб"язь та при впадінні річки Прип"ять в озеро Люб"язь . Співвідношення ГДК сан.-гіг. до ГДК рибогосп. для важких металів у воді становить для марганцю - 100/10 ; для міді - 1000/1 ; для кадмію - 1/5 ; для цинку - 1000/10 та для свинцю ГДК сан.-гіг. становить 30 мкг / л [ 16 ]. По результатам наших досліджень зафіксовано перевищення ГДК рибогоспод. - по цинку та марганцю в 2 - 5 разів, по міді - в 3 - 6 разів ; кадмій у воді реєструється на рівні ГДК сан.-гіг. та дещо його перевищує в районі м. Любешів .
Заключення. Аналіз отриманих даних, що характеризують еколого-токсикологічну ситуацію в річках Прип"ять та Стохід , показав наявність у воді нафтопродуктів та фенолів і незначне перевищення їх вмісту по відношенню до рибогосподарських ГДК.
На ділянці Стоходу в районі смт.Любешів та прилеглих сіл виявлено наявність у воді гексахлорану, що є недопустимим, відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та рибогосподарських нормативів.
Вміст СПАР у воді, а саме катіонних, у річці Стохід значно перевищує рибогосподарські ГДК ( 2,5 - 20 разів ) Це пояснюється значним антропогенним впливом та обумовлено господарсько-побутовою діяльністю місцевого населення.
Отримані результати по вмісту важких металів у воді дозволили виявити перевищення рибогосподарських ГДК по вмісту цинку та міді.
Список літератури
1. Никаноров А.М., Жулидов А.В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах . - Ленинград : Гидрометеоиздат , 1991 . - 312 с. 2. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания , кормах и внешней среде , под редакцией д.б.н. М.А.Клименко.- Москва : Колос , 1983 . - 372 с. 3. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - Москва : Химия , 1984 . - 443 с. 4. Стандарт ИСО 5667 / 2 . Качество воды . Отбор проб. Ч.2. Руководство по методам отбора проб. Ч. 3. Руководство по хранению и обработке проб . - 1993. - 56 с. 5. Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых , природных и сточных вод . - Москва : Химия , 1975 . - 200 с. 6. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Лаврик В.И., Жукинский В.Н., Стольберг Ф.В. Экологическая оценка воздействия гидротехнического строительства на водные объекты. - Киев: Наукова думка, 1990 . - 255 с. 7. Брагінський Л.П. Теоретичні передумови ( Загальні концепції токсикологічної гідроекології) / Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень : теорія , методика , практика використання. За ред. Олексіва І.Т. та Брагінського Л.П. - Львів : Світ , 1995 . - С. 7 - 40. 8. Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України . Підручник . - Київ : Вища школа , 1995 . - 307 с. 9. Коновалов Ю.Д. Степень загрязнения нефтепродуктами озер Шацкого природного национального парка / Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізхноманіття . Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника , м.Канів,8-10 вересня 1998 р. - Канів , 1998 . - С. 276 - 277. 10. Ситник Ю.М., Волкова О.М. Еколого-токсикологічна ситуація у оз. Чорне Велике ( Шацькі озера ) до та після загибелі вугра Anguilla anguilla L . // Проблеми екології лісів та лісокористування на Поліссі України . Наукові праці. - Житомир : "Волинь ", 1999. - Вип. 6 . - С. 97 - 107 . 11. Лабнина Т.В., Подлипский О.И. О временной и пространственной динамике содержания нефтепродуктов в Новосибирском водохранилище // Труды Западно-Сибирского регионального НИИ . - 1983 . - 56. - С. 79 - 86 . 12. Брагинский Л.П. Пестициды и жизнь водоемов . - Киев : наукова думка , 1972. - 226 с. 13. Брагинский Л.П., Величко И.М., Щербань Э.П. Пресноводный планктон в токсической среде . - Киев : Наукова думка , 1987 . - 180 с. 14. Анисова С.Н., Лесников Л.А., Минаева Т.В., Ляшенко С.Ф. Обобщенный перечень предельно допкстимых концентраций ( ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия ( ОБУВ ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов . - Москва , 1990 . - 46 с. 15. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами / Охрана окружающей среды. Под ред. Л.П.Шарикова . - Ленинград : Судостроение , 1978. - С. 193 - 222 . 16. Шевцова Л.В., Алиев К.А., Кузько О..А. и др . Экологическое состояние реки Днестр . - Киев, 1998 . - С. 38 -39 .

 
 

Цікаве

Загрузка...