WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат

Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат


Реферат на тему:
Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя прип'яті та стоходу
В останні два-три десятиліття двадцятого віку обов"язковими складовими частинами гідроекологічної оцінки впливу людини на аквасистеми стала також і еколого-токсикологічна характеристика [ 1 ]. Вона передбачає , як визначення вмісту власне забруднюючих речовин ( пестицидів , важких металів , нафтопродуктів , фенолів , синтетичних поверхнево-активних речовин та інших ) , так і оцінку міграції , трансформації та накопичення їх в екосистемах водних об"єктів , в абіотичній частині ( вода та донні відклади ) і в гідробіонтах різних трофічних рівнів . Міжнародний термін для визначення токсикантів - потенційно небезпечні токсичні хімічні речовини ( ПНТХР ) . В наслідок появи токсичних речовин вода набуває негативних властивостей - стає отруйним для живого середовищем . Процес поширюється на донні відклади , прибережні грунти , зависі та водні організми , що накопичують токсичні речовини в своїх органах та тканинах . З точки зору екології , надходження токсичних речовин в воду розглядають як процес токсифікації . Токсичність притаманна окремим речовинам , серед них провідну роль відіграють такі : а ) нафта і нафтопродукти ; б ) феноли; в ) хлорорганічні пестициди ( ДДТ та його складові , різні ізомери ГХЦГ ) , що застосовують у сільському господарстві ; г ) важкі метали ( ртуть , мідь , кадмій , цинк , залізо , нікель , хром та інші ) , що входять до складу стічних вод металургійної, металообробної та електрохімічної промисловості ; д ) неметали ( As ); е) легкі метали ( Al ) ; є ) мікроелементи ( W, V та інші ) ; ж ) детергенти та їх складові компоненти - синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) - миючі засоби. Всі ці компоненти мають назву пріорітених токсикантів або токсичних речовин . Фактичний склад хімічного забруднення води значно складніший. У гідросферу потрапляють сотні тисяч речовин найрізноманітнішої хімічної природи - від простих елементів до найскладніших хімічних сполук , які взаємодіють між собою, утворюючи ще токсичніші сполуки , або нейтралізуючи одна одну [ 2 ] .
Матеріал та методика. Воду для токсикологічних аналізів відбирали під час роботи комплексної експедиції під керуванням к.б.н., ст.н.співроб. М.Л.Клєстова в серпні 2000 року на території регіонального ландшафтного парку (РЛП) " Прип"ять - Стохід" в слідуючих точках : 1. р.Прип"ять, вище оз.Люб"язь; 2. оз.Люб"язь; 3. р.Прип"ять, нижче оз.Люб"язь; 4. р.Прип"ять, вище оз. Нобель; 5. оз.Нобель; 6.р.Прип"ять, нижче оз.Нобель; 7. р.Стохід, вище м.Любешів; 8. р.Стохід, ніжче м.Любешів ; 9. р.Стохід, гирлова ділянка; 10. р.Коростянка ( дренажний канал) .
Відбір проб води для токсикологічних досліджень проводився стандартними методами за загальноприйнятими методиками [ 3, 4, 5 ]. Вода відбиралася з поверхні водойм.
Вімірювання вмісту нафтопродуктів проводилося на спектрофотометрі "Specord 71 IR" за стандними методиками[6]. Вимірювання вмісту пестицидів та СПАР у воді проводилися методом газорідинної хроматографії із використанням хроматографа "Цвет 500 М" за стандартними методиками [ 7 ]. Визначення летких фенолів у воді проводили за В.Лейте [ 6 ]. Визначення вмісту важких металів у воді проводили, у попередньо підготовлених пробах, на атомно-абсорбційному спектрофотометрі AAS-3 (Німеччина) [ 4 ].
Результати та обговорення. В доступній нам науковій літературі результатів еколого-токсикологічних досліджень річок Прип"ять та Стохід , виконаних у попередні роки виявити не вдалося. В підручику "Гідрохімія річок України"[ 8 ] серед інших матеріалів були приведені результати вмісту важких металів у воді річки Стохід, які наводимо нижче.
Таблиця 1. Середні багаторічні концентрації міді, цинку та хрому у воді річки Стохід, с.Малинівка, мкг/л [8].
Інгредієнти Весняне водопілля Зимова межень
Мідь 2,5 0
Цинк 6,0 2,0
Хром 9,0 1,0
1. Вміст нафтопродуктів у воді .
Нафта та її органічні складові частини є токсичними речовинами , особливо для гідроекосистем та їх мешканців . При попаданні у водойми , нафта розтікається по поверхні води до тих пір поки її щось зможе обмежувати або поки не створиться надто тонка її плівка на поверхні . В цій плівці , як і в складових компонентах нафти , розчиняються ряд речовин , як органічних , так і неорганічних , зокрема такі важкі метали як залізо , мідь та цинк легко утворюють комплексні металорганічні сполуки , які потім сорбуються на часточках та осідають на дно . В зв"язку з цим явищем , нафтою та нафтопродуктами можуть бути сильно забруднені верхні шари донних відкладів та нижні придонні шари води . Органічні фракції нафти ( бензин , керосин та інші ) досить токсичні , причому їх токсичність зростає по мірі збільшення концентраціє цих фракцій при поглинанні чи розчиненні їх у компонентах водної екосистеми , як і власне у воді . У нафтопродуктах ( вуглеводнях ) також легко розчиняються , крім важких металів , ще й пестициди , особливо хлорорганічні .
Для досліджуваних аквасистем РЛП " Прип"ять - Стохід " джерелами забруднення нафтопродуктами є використання моторних човнів , миття автотранспорту , випадання із атмосфери та попадання із комунальними стоками міст та сіл .
В зв"язку з широким використанням автотранспорту в різних сферах народного господарства та впобуті забруднення довкілля, в тому числі і гідросфери , нафтопродуктами досить значне навіть на охоронюваних заповідних територіях таких, як Шацький національний природний парк [ 9, 10 ] .
Отримані результати викладені в таблиці 2. Необхідно підкреслити , що в таблиці також приведені результати відповідності якості води досліджуваних акваторій РЛП " Прип"ять - Стохід" рибогосподарській гранично допустимій концентрації ( ГДК рибогоспод.) , яка становить 50 мкг / л [ 9 ] .
В поверхневих шарах води концентрація нафтопродуктів змінювалася в межах 0,020 - 0,073 мг/ л . Отримані результати знаходилися в межах від відповідності ГДК рибогосп. до її перевищення в 1,3 - 1,4 рази. У воді Стоходу відмічено більш значне забруднення води нафтопродуктами в районі с.Заруччя, що знаходиться нижче по річці після м. Любешів . Це можна пояснити як безпосереднім впливом ( прибережним ) міської та сільської агломерації , так і результатом скидів неочищених стічних вод . Крім того, слід зазначити , що в цій точці досліджень річка Стохід була наймілкішою . Як відомо , саме мілководні ділянки ріки добре прогріваються влітку , в результаті чого активується багато біохімічних процесів з утворенням природних вуглеводнів. Звичайно , в таких випадках можуть утворюватися легкі фракції [ 11 ] . Це питання потребує подальших досліджень .
Таблиця 2 . Вміст нафтопродуктів у воді досліджуваних гідроекосистем РЛП " Прип"ять - Стохід ", серпень 2000 р., мг / л .
№ Назва станціїдослідження Поверхневий шар Відповідність
ГДК рибогосподарська
1. Р.Прип"ять, вище оз.Люб"язь 0,065 1,3
2. Оз. Люб"язь 0,073 1,4
3. Р.Прип"ять, нижче оз.Люб"язь 0,071 1,4
4. Р.Прип"ять, вище оз.Нобель 0,025 відповідає
5. Оз. Нобель 0,020 відповідає
6. Р.Прип"ять, нижче оз.Нобель 0,031 відповідає
7. Р.Стохід, вище м.Любешів 0,043 відповідає
8. Р.Стохід, нижче м.Любешів 0,129 2,5
9. Р.Стохід, гирлова

 
 

Цікаве

Загрузка...