WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат

Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат

що відповідає мезо-евтрофним водам з ухилом до евтрофних. За найгіршими показниками вода Десни характеризується категоріями 4-5 і 5,25 , що відповідає "задовільним, слабко забрудненим, евтрофним та ев-політрофним водам" (1995 р.). На підставі цих визначень трофічного статусу Десни за більш, ніж 30-річний період досліджень, були встановлені конкретні величини екологічних нормативів якості води для кожного з 15 еколого-санітарних показників.
Оптимальне значення блокового трофо-сапробіологічного індексу дорівнює - 2,5, категорія 3 -"добрі, досить чисті, мезо-евтрофні, ??-мезосапробні води". Допустиме значення блокового індексу дорівнює 3,4, тобто відповідає категорії 4 - "задовільні, слабко забруднені, евтрофні, ??- мезосапробні води".
Обгрунтовуючи цільові і допустимі значення екологічних нормативів для Десни щодо специфічних показників токсичної дії, виходимо з двох принципових передумов: всі забруднюючі речовини (важкі метали, нафтопродукти, феноли, СПАР) мають переважно антропогенне походження, тому оптимальні значення екологічних нормативів якості води стосовно цих речовин повинні наближатися до фонових. Найдоцільнішим є прийняття 2 категорії якості води для оптимальних значень і 3 категорії - для допустимих значень усіх показників блоку специфічних речовиин токсичної дії.
Результати порівняння сучасної екологічної характеристики якості води за певними значеннями її показників із значеннями встановлених ЕН свідчать про те, що якість води Десни:
- за показниками сольового складу в основному відповідають встановленим значенням ЕН за винятком хлоридів, значення ОЕН(о) і ОЕН(д) для яких нижчі відповідно на 1 категорію;
- серед трофо-сапробіологічних показників величини рН вищі ЕН на 1 категорію, розчиненого кисню на 4 категорії, ПО, БО, БСК5 на 1 категорію, , на 1-2 категорії, фосфатів на 2-3 категорії, індекс сапробності на 1-2 категорії.
Найгірша ситуація склалася з вмістом у воді Десни специфічних показників токсичної дії. Так, величини вмісту важких металів (заліза, міді, цинку, хрому, марганцю) у деснянській воді більш, ніж значення ЕН(о) і ЕН(д) на 1-4 категорії, а вмісту нафтопродуктів і фенолів - на 2-4 категорії. Зареєстроване перевищення вмісту органічних, біогенних і специфічних речовин в деснянській воді є наслідком нераціонального використання екосистеми Десни і недостатньої ефективності водоохоронних заходів в басейні. Для оздоровлення екологічної обстановки в басейні Десни необхідно створити систему заповідних територій і акваторій, посилити вивчення екологічних особливостей формування якості води Десни в умовах сучасної господарської діяльності тощо.
Результати виконаного дослідження можуть бути використані для складання програми цілеспрямованих комплексних водоохоронних заходів по досягненню значень екологічних нормативів.
Таблиця 1. Значення екологічних нормативів якості води Десни (в межах України)
Показники якості води ЕН(о) - оптимальне значення ЕН(д) - допустиме значення
категорія величина категорія величина
1 2 3 4 5
Блок показників сольового складу
Сума іонів, мг/дм3 1 300 1 400
Хлориди, мг/дм3 1 20 2 30
Сульфати, мг/дм3 1 30 1 50.0
Блок трофо-сапробіологічних показників
РН 2
3
Завислі речовини, мг/дм3 2 10.0 3 20.0
Розчинений кисень, мгО2/дм3 1 10.0 1 8.0
% насичення води киснем 2
3
Перманганатна окислюваність, мгО/л 3 8.0 4 10
Біхроматна окислюваність, мгО/л 3 25.0 4 30.0
БСК5, мгО2/дм3 3 2.1 4 3.0
Азот амонійний, мгN/дм3 3 0.30 4 0.50
Азот нітритний, мгN/дм3 3 0.010 4 0.020
Азот нітратний, мгN/дм3 2 0.30 3 0.50
Фосфор фосфатів, мгР/дм3 3 0.05 4 0.10
Чисельність бактеріопланктону, млн.кл/см3 2 1.5 3 2.5
Чисельність сапрофітних бактерій, тис.кл/см3 2 3.0 3 5.0
Індекс сапробності за Пантле-Букком 3 2.0 4 2.5
Блок специфічних показників токсичної дії, мкг/дм3
Нафтопродукти 2 25 3 50
Феноли (леткі) 2 <1 3 1
СПАР 2 <10 3 20
Ціаніди 2 5 3 10
Фториди 2 125 3 150
Мідь 2 1 3 2
Цинк 2 15 3 20
Хром (загальний) 2 2 3 4
Залізо (загальне) 2 50 3 71
Марганець (загальний) 2 10 3 26
Свинець 2 5 3 10
Кадмій 2 0.1 3 0.2
Таблиця 2. Порівняння значень екологічних показників якості води в сучасний період (1995 р.) із значеннями екологічних нормативів якості води (ЕН) для Десни
Показники якості води Вихідні дані за сучасний період Значення ЕН Перевищення значень
середні значення для різних пунктів спостережень граничні значення для різних пунктів спостережень ЕН(о) - оптимальне значення ЕН(д) - допустиме значення показників якості води в сучасний період над значеннями ЕН
величи-
на катего-рія величи-
на катего-
рія катего-
рія величи-
на катего-
рія величи-
на ЕН(о) в категоріях ЕН(д) в категоріях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Блок показників сольового складу
Сума іонів, мг/дм3 345-390 1-1 378-416 1-1 1 350 1 400 0 0
Хлориди, мг/дм3 17.3-24.7 1-2 34-44 1-3 1 20 2 30 (+1) (+1)
Сульфати, мг/дм3 20.0-26.4 1 30-45.1 1 1 30 1 50 0 0
Блок трофо-сапробіологічних показників
Завислі речовини, мг/дм3 2.1-3.2 1 14.8-41.8 3-5 2 10 3 20 0 (+2)
РН 7.3-8.0 1-3 7.6-8.2 2-4 2
3
+(1) +(1)
Розчинений кисень, мгО2/дм3 8.7-13.3 1 3.33-6.3 7-4 1 10.0 1 8.0 0 +(6-4)
% насичення води киснем
2
3
Біхроматна окислюваність, мгО/л 16.0-29.0 3-4 28.5-38.8 4-5 3 25.0 4 30.0 +(1) +(1)
Перманганатна окислюваність, мгО/л 6.2-7.7 3-3 7.2-13.0 3-5 3 8.0 4 10.0 +(1) +(1)
БСК5, мгО2/дм3 1.7-2.7 3-4 2.0-4.3 3-5 3 2.1 4 3.0 +(1) +(1)
Азот амонійний, мгN/дм3 0.34-0.41 5-5 0.71-1.22 5-6 3 0.3 4 0.5 +(2-2) +(1-2)
Азот нітритний, мгN/дм3 0.010-0.16 3-4 0.04-0.06 4-4 3 0.010 4 0.020 +(1) 0
Азот нітратний, мгN/дм3 0.21-0.28 2-2 0.78-1.0 5-5 2 0.30 3 0.50 0 +(2-2)
Фосфор фосфатів, мгР/дм3 0.127-0.171 5-5 0.280-0.39 7-7 3 0.05 4 0.10 +(2-2) +(3-3)
Біомаса фітопланктону, мг/дм3 0.949-3.051 2-4 2.771-12.239 4-6 3 2.0 4 5.0 +(1) +(2)
Індекс сапробності за Пантле-Букком 1.98-2.20 3-4 2.11-2.33 4-4 2 2.0 3 2.5 +(1-2) +(1-1)
Блок специфічних показників токсичної дії
Нафтопродукти, мкг/дм3 80-248 4-6 1080-1.600 7-7 2 25 3 50 +(2-4) +(4-4)
Феноли (леткі), мкг/дм3 1-6 3-6 30-50 7-7 2 <1 3 1 +(1-4) +(4-4)
Мідь, мкг/дм3 7.1-7.7 4-4 21-45 5-6 2 1 3 2 +(2-2) +(2-3)
Цинк, мкг/дм3 10,7-83,0 2-5 20-321 3-7 2 15 3 20 +(3) +(4)
Хром (загальний), мкг/дм3 4.3-9.9 3-4 21-33 5-6 2 2 3 4 +(1-2) +(2-3)
Залізо (загальне), мкг/дм3 90-680 3-5 300-1370 3-6 2 50 3 71 +(1-3) +(3)
Марганець (загальний), мкг/дм3 71-90 4-4 304-490 5-5 2 10 3 26 +(2-2) +(2-2)

 
 

Цікаве

Загрузка...