WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат

Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат

Відмічені значення розчиненого у воді Десни кисню не є закономірними. Швидше за все це були прояви тимчасової екстремальної ситуації. В цілому ж за середніми значеннями концентрація розчиненого кисню у воді Десни на всіх ділянках відповідає 1 категорії якості води.
У формуванні органічної речовини в деснянській воді значне місце займає органічна речовина з боліт і лісів. Під час повені (за даними Ю.Г.Майстренко, 1965) зі стоковими водами лісів у річкову мережу Десни вноситься 11,2 т органічного вуглецю, а з водами боліт 11,6 т, цього компонента, що рівноцінно концентрації в гирлі річки до 21-27,9 мгО/дм3 по БО. В 1984 і 1995 рр. перманганатна окислюваність води Десни варіювала в межах 4,1-13,0 мгО/дм3 (2 і 5 категорії), БО - 12,5 - 34,0 мгО/дм3 (2-7 категорії). Відмічені відхилення від цих величин ПО до 25,2 мгО/дм3 (7 категорія) і БО до 38-54 мгО/дм3 (5-6 категорії) могли бути зумовлені скиданням стічних вод промислових і комунальних об'єктів.
За вмістом легкоокислюваної органічної речовини за величиною БСК5 деснянська вода за весь період досліджень і на всіх ділянках за середніми і максимальними значеннями цього показника відносяться до 4-5 категорії якості, а за максимальними в деякі роки (1973, 1995) до 5-7 категорії якості води. В сучасний період відмічається деяке зниження вмісту органічної речовини з 5,8 до 1,6 мгО/дм3 (від 4 до 2 категорії) за середніми величинами з 9,4 до 2 мгО/дм3 (від 6 до 3 категорії) за максимальними величинами.
Оцінка якості води за гідробіологічними, бактеріологічними показниками і за індексами сапробності виконана на основі разових окремих вимірів. Їх результати були використані як додаткові при визначенні екологічного статусу окремих ділянок Десни.
Середні значення більшості трофо-сапробіологічних показників відповідають мезо-евтрофному та евтрофному рівню трофності ( '- "- мезосапробні води - 3-4 категорій якості, а максимальні значення цих показників відповідно ев-політрофному рівню трофності (5 категорія якості води). Цей висновок добре кореспондується з більш загальною оцінкою рівня трофності р.Десни, даною в різний час іншими авторами (О.М.Алмазов, 1967, Ю.Г.Майстренко, 1965, В.В.Поліщук, 1964).
Зокрема, воду Десни на протязі 530 км за середніми величинами трофо-сапробіологічних показників слід віднести до мезо-евтрофних вод 3 категорії якості з тенденцією зміщення до евтрофних вод 4 категорії якості. Найгірші величини деяких трофо-сапробіологічних показників відповідають навіть ев-політрофним водам 5 категорії якості (фосфати, азот амонійний, ПО, БО). Значення блокового індексу по басейну в цілому за період 1964 р. і 1995 р. за середніми величинами становлять 3,5/3-4 і 3,4/3(4), а за його максимальними значеннями 4,5/4-5 і 5,2/5 відповідно по басейну в цілому. З 1973 р. якість води в Десні погіршилася за багатьма трофо-сапробіологічними показниками. Особливо помітно це на верхній і середній ділянках.
Серед 18 показників блоку специфічних речовин, які внесені як пріоритетні до "Методики...", в останні роки служба моніторингу вод використовувала тільки сім показників, а саме: нафтопродукти, феноли, залізо, хром, мідь, цинк і марганець. Цього недостатньо для виконання екологічної оцінки грунтовним способом по цьому блоку показників. За 1964 р. дані щодо еколого- токсикологічної ситуації в басейні Десни зовсім відсутні. Починаючи з 1973 р., в системі спостережень з'являються дані про вміст у воді Десни і її приток загального заліза. Систематичні дані про вміст в деснянській воді речовин радіаційної дії відсутні зовсім. За наявності такої незначної кількості вихідної інформації (за 1984 і 1995 рр., від 5 до 7 значень) дати більш-менш об'єктивну оцінку якості води не можливо. Тому екологічну оцінку якості води за специфічними показниками для окремих ділянок і для Десни в цілому можна вважати лише орієнтовною.
Аналіз цих обмежених даних про вміст в деснінській воді специфічних речовин токсичної дії показав, що за концентраціями важких металів і токсичних речовин (феноли, нафтопродукти) вода р.Десна на всьому протязі відноситься до 2-6 категорій за середніми їх значенням і до 3-7 категорій за максимальними значеннями. Всі забруднюючі речовини є переважно антропогенного походження.
Згідно узагальненої екологічної оцінки якості води за специфічними показниками на всіх ділянках р.Десни відмічається поширення забруднення деснянської води специфічними речовинами в 1995 р., у порівнянні з 1984 р. Цей висновок підтверджується такими доказами: І3 в цілому по Десні в 1984 р. складав 3,4/3(4) за середніми величинами і 4,4/4(5) за найгіршими величинами, а в 1995 р. 4,5/4-5 і 5,5/5-6 відповідно. Збільшення на 1,5-2 категорії відмічається на верхній, середній і нижній ділянках ріки в інші роки.
Величини інтегрального індексу, розрахованого за середніми значеннями блокових індексів в цілому по Десні, дорівнюють 2,25/2-3 (1973 р.) і 3,2/3 (1995 р.), вони є проміжними між категоріями 2 і 3 "досить чисті" і "чисті" води, а за найгіршими значеннями - 2,7/3(2) і 3,9/4 відповідно - проміжні між 3 і 4 категоріями "задовільні" і "слабко забруднені" води. Протягом 30років на усіх ділянках Десни якість води за величинами інтегрального екологічного індексу погіршилася на 1-2 категорії. Це спричинено збільшенням індексів блоків трофо-сапробіологічних і специфічних показників. Виявлене погіршення якості деснянської води ймовірно пов'язане з інтенсифікацією господарської діяльності малими масштабами і неефективністю водоохоронних заходів в басейні Десни за три попередні десятиріччя.
Всебічний опис, призначення, зміст, процедура та особливості встановлення екологічних нормативів (ЕН) подані в статті В.М.Жукинського з співавторами, опублікованої в даному збірнику. В нашій статті висвітлені результати роботи по встановленню екологічних нормативів якості води для Десни в межах України щодо окремих показників в межах трьох блоків (табл.1) і їх порівняння з величинами показників якості води в сучасний період (1995 р.), табл.2.
За ЕН(о) по сумі іонів визначена величина 300 мг/дм3, а за ЕН(д) - величина 400 мг/дм3. Ці значення відповідають категорії 1. Вміст хлоридів за середніми величинами відповідає категорії 1 (20 мг/дм3), що дає підстави на визначення ЕН(о) - 20 мг/дм3, а ЕН(д) - 30 мг/дм3 (2 категорія). Щодо вмісту сульфатів у деснянській воді, то величини ЕН(о) і ЕН(д) визначені в межах категорії 1, проте значення першого нормативу дорівнює 30 мг/дм3, а другого - 50 мг/дм3.
Трофічний статус р.Десна в цілому у ретроспективі та в сучасний період за середніми величинами визначається категорією 3 з підкатегорією 4 (1964 р.) та категорією 3 з ухилом до 4 (1995 р.) - "добрі", "досить чисті" - "задовільні", "слабко забруднені води",

 
 

Цікаве

Загрузка...