WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат

Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України - Реферат


Реферат з гідрології на тему:
Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України
Десна є першою за довжиною (1130 км) і другою за площею басейну (88900 км2) лівобережна притока Дніпра, яка протікає на територіях Росії та України.
Досліджена ділянка р.Десни (від м.Новгород-Сіверський до гирла) довжиною 570 км протікає в основному в межах Черніговської області, лише її нижня частина (57 км) знаходиться в Київській області. Вона є рівнинною річкою з широкою (до 15 км) долиною.
Водний режим Десни типовий для річок європейської території: висока весняна повінь і порівняно низька межень. Середній за багаторічний період спостережень об'єм стоку Десни оцінюється в 10,2 км3 на рік.
Екосистема басейну Десни належить до унікальних природних утворень: своєрідний ландшафт, комплекс заплавних озер, стариць і джерел, м'який клімат, специфіка хімічного складу деснянської води з малою мінералізацією і присутністю іонів йоду тощо. Басейн Десни є одним з найкращих природно-оздоровчих комплексів на території України. Водозбір на території ріки має виключно важливе значення для развитку народного господарства України, а саме: для питного водопостачання населених пунктів і промислових центрів, рекреації, відтворення рибних запасів, зрошення с-г угідь.
У формуванні хімічного складу води Десни велике значення мають ряд чинників: перехід річки із заболоченої місцевості (у верхів'ї) до незаболоченої (в середній і нижній течії), перетин крейдяних відкладів на ділянці Новгород-Сіверський - Шостка, впадіння в річку на 352 км від гирла найбагатоводнішої притоки Сейму, хімічний склад води якої відрізняється від хімічного складу води в Десні.
Зазначені чинники були враховані при визначенні створів дослідження якості води як Десни, так і основних її приток. На основному руслі Десни для досліджень визначено 9 створів, розташування котрих встановлене з урахуванням сучасного використання води р.Десни для розвитку народного господарства (на основі даних про водокористувачів), джерел систематичного і аварійного забруднення вод приток, даних про водний режим, фізико-географічних і морфометричних ознак, розташування пунктів систематичних спостережень служб державного моніторингу вод. За основу розподілу водотоку на верхню (м. Новгород-Сіверський - с.Разльоти), середню (с.м.т. Макошине - м.Чернігів) і нижню (с.Шостовиця - с.Літки) ділянки прийняті однотипні фактори формування хімічного складу вод р.Десни. За розрахункові рівні прийняті 1964, 1973, 1984 і 1995 рр., які характеризуються малою водністю, а за сезон - літньо-осіння межень (вегетаційний період). Величини показників якості води Десни за 1964, 1973 рр. і результати їх екологічної оцінки взяті як ретроспективні. Відповідна вихідна інформація і екологічна оцінка за 1995 р. взяті як наближені до якості деснянської води в сучасний період. Щодо результатів оцінки за 1984 р., то їх слід вважати як проміжні між ретроспективними і сучасними.
Екологічна оцінка якості води басейну р.Десна виконана за міжвідомчою "Методикою екологічної якості поверхневих вод за відповідними категоріями". Вона включає три блоки показників: сольового складу; трофо-сапробіологічних показників; вмісту специфічних речовин токсичної дії. Згруповані в межах цих блоків вихідні дані обробляли певним способом: обчислювали середньо-арифметичні значення, визначали межі дисперсій (мінімальні і максимальні значення), які характеризували мінливість величин кожного з показників якості води в реальних умовах виконання і аналізу результатів спостережень.
Екологічна оцінка якості води Десни на окремих ділянках за критеріями першого блоку дала такі результати.
Протягом 30-річного періоду досліджень вода Десни є прісною і належить до категорії 1 - "гіпогалинні" води (сума іонів 103-370 мг/дм3 в 1964 р., 251-378 мг/дм3 в 1995 р.). Лише в 1984 році за максимальними величинами цей показник переходив до категорії 2 - "олігогалинні" води. Зміна мінералізації води р.Десни в значній мірі залежить від гідрологічного режиму. Збільшення мінералізації відбувається при зменшенні витрат і навпаки. Починаючи з 1973 року і особливо в сучасний період, вміст хлоридів за максимальними величинами досяг категорії 2 - "дуже добрі", або "чисті" води, а сульфатів на нижній ділянці (с. Шостовиця) категорії 3 "добрі", "досить чисті" води. Зазначене зростання мінералізації води (490-600 мг/дм3) і концентрації основних іонів зумовлене тим, що річка на верхній ділянці перетинає крейдяні відклади, а на середній ділянці - приймає більш мінералізовані води Сейму, мінералізація яких понад 600 мг/дм3. Збільшення вмісту хлоридів і сульфатів змінює співвідношення іонів, не змінюючи їх суми. За весь період досліджень вода р.Десни характеризується як карбонатно-кальцієва за перші два періоди (1964, 1973 рр.) ІІ типу, а в 1984 і 1995 рр. - ІІ-ІІІ типів.
Обчислення індексу сольового складу на всіх ділянках Десни та аналіз одержаних результатів свідчать про поступове погіршення якості води р.Десни від верхньої до нижньої ділянки, як за середніми (1.2 проти 2), так і за максимальними (1,2 проти 1,5) значеннями цього інтегрального показника.
Найвищі значення завислих речовин на всіх ділянках Десни відмічалися в 1975 р.: 26,2 мг/дм3 - середні, 41,8 мг/дм3 - максимальні, що відповідає 4 і 5 категоріям якості води. Пізніше (1984, 1995 рр.) кількість завислих речовин зменшилася до 11,2 мг/дм3 - середня величина, 21,4 мг/дм3 - максимальна величина (3-4 категорії). Каламутність води в Десні тісно пов'язана з її гідрологічним режимом.
Величини рН води в цілому по Десні за період 1964 р. і 1973 р. змінювалися в досить широких межах: величини рН води в цілому по Десні за перший (1964) і другий (1973) роки досліджень змінювалися в досить широких межах (1-5 категорії - верхня, 1-7 категорія - нижня). Особливо це помітно на верхній і нижній ділянках (7,2-8,8, 1-7 категорії). Така дисперсія величин рН могла бути спричинена стічними водами м.Новгород-Сіверського на верхній ділянці і гідрологічним підпором Дніпра на нижній ділянці, (уповільнює течію в гирлі Десни, сприяє інтенсифікації процесів фотосинтезу і відповідно збільшенню рН до 8,8 одиниць. В 1984 і 1995 роках такої мінливості величини рН не спостерігалося.
Кисневий режим Десни зумовлений характером живлення ріки, інтенсивністю біологічних процесів вегетації, фотосинтезу і температурою води. Дефіцит розчиненого кисню за найгіршими величинами спостерігається на верхній і нижній ділянках в 1973 р. (5,2 і 3,3 мг/дм3, що відповідає 5 і 7 категоріям якості води). Такий же низький вміст у воді розчиненого кисню за максимальними значеннями цього показника спостерігався в 1984 р. на середній ділянці.

 
 

Цікаве

Загрузка...