WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Основні положення “методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України”. - Реферат

Основні положення “методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України”. - Реферат

та БСК5 можуть бути встановлені на 2-3 категорії вищими за ЕН(о). Щодо вмісту у воді завислих речовин і її прозорості, то треба враховувати природну підвищену каламутність і низьку прозорість води на середніх і нижніх ділянках гірських річок та в Дунаї, особливо в періоди повеней.
В той же час значення ЕН щодо деяких показників трофо-сапробіологічного блоку за певних умов можуть бути закономірно кращими, ніж значення середнього узагальненого блокового ЕН (наприклад, прозорість води та вміст завислих речовин в озерах та водосховищах на рівнинних річках, вміст розчиненого кисню в гірських річках тощо).
При встановленні значень ЕН для специфічних показників токсичної дії слід орієнтуватися на фонові їх значення, враховуючи можливість підвищеного вмісту у воді окремих важких металів в різних геохімічних провінціях України. В першу чергу слід взяти до уваги підвищені концентрації заліза в річках басейну Дніпра, особливо в його правобережних притоках на Українському Поліссі (річки басейнів Прип'яті, Ужа і Тетерева).
При встановленні значень ЕН якості поверхневих вод щодо специфічних показників радіаційної дії треба враховувати реалії радіоекологічної ситуації в світі, Європі і Україні, зумовлені випробуванням ядерної зброї в 40-70 роках ХХ сторіччя та аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 р. Вони спричинили певне підвищення вмісту у воді радіоактивних речовин у порівнянні з попереднім природним радіаційним фоном.
В поверхневих водах Європи до аварії на ЧАЕС вміст пріоритетних довгоживучих радіонуклідів - Сs -137 і Sr - 90 становив відповідно від 0,001 до 0,0033 Бк/дм3 (1 категорія якості води) та від 0,01 до 0,033 Бк/дм3 (1-3 категорії якості води). На цій підставі фоновими можна вважати значення специфічних показників радіаційної дії, котрі вкладаються в діапазонвеличин категорії 2 або ж менші за них. Перевищення фонових значень означає відносне погіршення якості води за цими показниками, різну ступінь їх радіоактивного забруднення.
Практика використання значень ЕН складається з трьох етапів:
- екологічна оцінка якості води у водному об'єкті в сучасний період;
- порівняння результатів сучасної екологічної оцінки якості води за всіма показниками зі встановленими значеннями відповідних ЕН щодо того ж водного об'єкту;
- визначення проміжних рівнів якості води в цьому ж водному об'єкті.
Екологічні нормативи, виражені у формі категорій, можна відображати цілими і дробовими числами, тому для адекватного порівняння з ними значень якості води в сучасний період необхідно, щоб оцінка якості води в сучасний період, виражена у формі категорій, була теж відображена дробовими числами. Дробове значення категорії відображає місце певного абсолютного значення конкретного показника якості води в діапазоні величин цього показника, належних до відповідної категорії, і обчислюються за певною формулою.
Якщо в результаті порівняння з'ясовується, що в сучасний період значення всіх показників трьох блоків не перевищують абсолютні значення та категорії відповідних значень ЕН, то роблять висновок про екологічне благополуччя водного об'єкту і необхідність його підтримання шляхом профілактичних водоохоронних заходів.
Якщо значення більшості або деяких показників якості води в сучасний період гірші від відповідних ЕН, то робиться висновок про екологічне неблагополуччя водного об'єкту в аспекті цих окремих показників (чи блоків) із зазначенням відповідних розбіжностей в кількісному виразі.
Результати порівняння, які вказують на те, наскільки значення окремих показників якості води в сучасний період відрізняються від значень ЕН щодо цих же показників, і які з них відрізняються найбільше, дозволяють виділити пріоритети серед показників якості води з несприятливими кількісними характеристиками і більш цілеспрямовано працювати над плануванням і здійсненням комплексу водоохоронних заходів для їх досягнення.
Терміни досягнення оптимальних і допустимих значень ЕН у водних об'єктах не визначають, оскільки практично неможливо передбачити, як саме складуться економічні, технологічні та соціальні передумови щодо конкретних водних об'єктів у майбутньму
Досвід країн ЕС та США свідчить про те, що "цільові значення та "стандарти" якості поверхневих вод, аналогічні "екологічним нормативам" якості води в Україні, досягаються поетапно: від нижчих до вищих кондицій поверхневих вод через проміжні рівні їх якості.
Проміжні рівні (ПР) якості поверхневих вод України за своєю сутністю є перехідними, тимчасовими кондиціями порівняно кращої, ніж сучасний період, якості води в окремих водних об'єктах - послідовними кроками на шляху досягнення кінцевої мети, а саме значень екологічних нормативів (ЕН) якості води в цих же водних об'єктах.
Визначення і використання ПР якості поверхневих вод бажані в тих випадках, коли значення показників якості води в сучасний період суттєво ( на 1-2 категорії) відрізняються від встановлених значень ЕН, і обов'язкові в разі екологічно неприйнятного перевищення (на 3-5 категорії) значень показників якості поверхневих вод в сучасний період над встановленими значеннями ЕН, бо воно спричинює явища екологічної кризи та екологічної катастрофи. Використання ПР якості води передбачає визначення термінів їх досягнення.
Закладені в ПР вимоги гарантованого досягнення певних значень показників якості води у результаті здійснення цілеспрямованих водоохоронних заходів за цілком визначений період часу потребує серйозного гідроекологічного, технічного і економічного обгрунтування. Відповідно до цього формують фаховий склад робочих груп з представників науково-дослідних інститутів гідроекологічного і водоохоронного профілей із залученням потрібних фахівців проектних установ.
Значення ПР у водних об'єктах України повинні періодично переглядатися в бік підвищеної вимогливості задля досягнення значень ЕН. Тривалість чинності ПР і періодичність їх перегляду залежить від економічної і технологічної спроможності держави та ефективності попереднього реалізованого комплексу водоохоронних заходів.

 
 

Цікаве

Загрузка...