WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

законодавством України.
Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водопроводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водоочисним спорудам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації і ультразвукових і електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним пересуванням людей.
Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України.
Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об'єктів, довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.
Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель.
У сучасній соціально-орієнтованій ринковій економіці мають місце обмеження прав власності на землю з двох причин. По-перше, держава має великий обсяг завдань створити такий економічний і соціальний лад, щоб забезпечити гідне людини життя та процвітаючу економіку.
Другою причиною обмеження прав власності є принцип соціальної держави. Ідея соціальної держави як вимога основного закону здобула визнання в Німеччині.
До сфери впливу соціальних факторів держави передусім належать:
" економічне життя;
" трудова діяльність;
" довкілля.
Для цих трьох сфер повинні бути розроблені правила, згідно з якими власність на землю (особливо приватна) підпорядковується соціальній державі.
3.2.2 Визначення меж кадастрових зон та кварталів
Створення умов для ефективної обробки матеріалів та управління інформацією, для підтримки зв'язку з земельними та іншими галузевими кадастрами, інформаційними системи вимагає створення єдиної системи ділянок.
Кадастровий номер надається земельній ділянці в процесі її кадастрового обліку і зберігається на весь час існування земельної ділянки.
Для забезпечення міжвідомчої уніфікації при використанні кадастрових номерів земельних ділянок в структурі кадастрового номера земельної ділянки використовується код об'єктів адміністративно-територіального устрою України - КОАТУУ.
Процес рентоутворення в межах населеного пункту відбувається, як правило, на достатньо великій та внутрішньо неоднорідній території.
Головним в земельно оціночній структуризації є встановлення відносної однорідності території за рентоутворюючими факторами, які впливають на потенційну прибутковість та інші соціально-економічні переваги від використання земель населеного пункту. Дотримання цього принципу гарантує врахування рентоутворюючої природи окремих елементів території на різних ієрархічних рівнях (від населеного пункту в цілому до окремої земельної ділянки).
Процедура економіко-планувального зонування передбачає:
" аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту як просторової бази;
" виділення земельно-оціночних одиниць, що характеризуються відносно однорідними споживчими властивостями;
" по факторну та інтегральну оцінку ступеня цінності території населеного пункту в розрізі земельно-оціночних одиниць;
" об'єднання земельно-оціночних одиниць в економіко-планувальні зони за ступенем цінності території та її функціональним призначенням.
Грошова оцінка села Королівка передбачає визначення ступеня територіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення картографічних і ґрунтових матеріалів, а також натурного обстеження території було виділено 7 оціночних районів.
Територія населеного пункту, яка використовується для ведення особистих селянських фермерських господарств, сінокосіння та випасання худоби оцінюється окремо, як сільськогосподарські угіддя.
Як правило, кожна загально оціночна одиниця характеризується за такими факторами:
" Доступність. Ця характеристика включає аналіз і оцінку доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, місць масового відпочинку.
" Рівень інженерно-транспортного забезпечення та благоустрою території. Ця характеристика включає аналіз і оцінку мереж інженерних і транспортних комунікацій, їх довжину та щільність, а також аналіз їх головних споруд, які оцінюються з позиції місткості та зон впливу, оцінку зелених насаджень загального користування та спеціального призначення.
" Рівень розвитку сфери обслуговування населення. Ця характеристика включає аналіз та оцінку забезпеченості населення підприємствами громадського обслуговування, комплексності та різноманітності її функцій.
" Екологічна якість території. Ця характеристика описується схемами поширення різних видів забруднення повітря, води, ґрунтів, рівнем цього забруднення, а також витратами, пов'язаними з їх усуненням.
" Привабливість середовища. Основнимискладовими цієї характеристики є різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних, архітектурних та природних пам'яток, завершеність архітектурно-просторової забудови, її цінність та ступінь розвинутості планувальної структури.
" Зручність організації діяльності. Ця характеристика визначається наявністю чи можливістю організації під'їзних залізничних колій, можливістю використання акваторій у виробничих цілях, наявністю особливих вимог до режиму і характеру використання території (охоронні зони, зони регулювання забудови, планувальні обмеження та інше).
Не всі наведені фактори характерні для села. Тому для встановлення споживчих властивостей оціночних районів забудованих земель були розглянуті лише деякі параметри.
Показники бальної оцінки споживчих властивостей забудованих земель характеризуються як дуже добрі, добрі, задовільні, погані та дуже погані.
3.2.3 Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці)
Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Формування земельної ділянки - встановлення її технічних, економічних характеристик та юридичного статусу в

 
 

Цікаве

Загрузка...