WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

місцевій системах виробництва та розселення.
Нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки в наступному пункті визначається за формулою:
Цн = В х Нп / Нк х Кф х Км
де Цн - грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн.;
В - витрати на облаштування території, грн.
В = 1537760:497000 = 3,09 грн./м.кв;
Нп- норма прибутку, 6%;
Нк - норма капіталізації, 3%;
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання ділянки;
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.
Перший етап визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки заключається у визначені базової вартості одного квадратного метра населеного пункту, яка визначається за формулою:
Цнм = В х Нп / Нк х Км1
де Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній в місцевій системах розселення і виробництва.
Згідно формули базова вартість становить:
Цнм = (3,09х6%) : (3%х10х) = 6,18 грн/м2
Другий етап визначення нормативної грошової оцінки є визначення вартості одного квадратного метра села по економіко-планувальних зонах (Цнз) розраховується за формулою:
Цнз = Цнм х Км2
де Км2 - коефіцієнт, який враховує будівельну цінність території в межах економіко-планувальних зон населеного пункту. (Таблиця 3.8.2.2.).
Таблиця 3.8.2.2. Вартість 1 м2 земель по економіко-планувальних зонах
Економіко-планувальні зони Цнм Км2 Цнз=ЦнмхКм2
І 6 ,18 0,97 5,99
ІІ 6,18 1, 02 6,30
ІІІ 6,18 1,01 6,24
Основною таксономічною одиницею для визначення нормативної грошової оцінки земель прийнято оціночний район певної економіко-планувальної зони населеного пункту. В межах оціночного району оцінюються всі землі в залежності від їх функціонального використання та місця розташування.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь на території с. Королівка здійснена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН.
Загальна нормативна грошова оцінка земель населеного пункту за певним функціональним використанням з врахуванням локальних факторів подана в таблиці 3.8.2.3.
Таблиця 3.8.2.3.Нормативна грошова оцінка земель с. Королівка.
Функціональне використання
земель Площа, га Загальна,
сума, грн.. Середньо- зважена грошова
оцінка, грн./м2.
1
2
3
4
Землі житлової забудови
20, 80 1336260 6,42
Землі громадського призначення
8,0 84300 4,21
Землі промисловості
187,4 1352632 7,22
Землі комерційного використування
6,63 1135694 17,3
Сільськогосподарські угіддя
207,2 1327212 0,64
з них: рілля
168,7 1311361 0,67
Багаторічні насадження
9,9 132872 1,25
Пасовища
28,6 71979 0,25
Землі кладовищ
1,5 31200 2,08
Разом: 430,03 5236098,0 1, 22
Як видно із вищенаведеної таблиці, нормативна грошова оцінка земель с. Королівка складає 5236098,0грн., середньозважена грошова оцінка -1, 22грн..
4 ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ
Для написання цього розділу мною використовувався кошторис на виконання робіт по грошовій оцінці земель населеного пункту с. Королівка, виконаний Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою.
Роботи по грошовій оцінці с.Королівка Коломийського району виконувались Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою на замовлення обласного управління земельних ресурсів в період з 02 липня по 22 серпня 2001 року.
Технік інституту землеустрою, який прибув на територію Королівської сільської ради громадським транспортом на час виконання робіт був забезпечений спецодягом, проживанням в гуртожитку та харчуванням в їдальні С ГТ ЗОВ" Корнич".
Для обстеження території сільської ради технік був забезпечений транспортом агрофірми, використовував матеріали інвентаризації населеного пункту, проект формування території і встановлення меж Королівської сільської ради та населеного пункту с. Королівка матеріалиґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облі-кові матеріали, генеральний план забудови с. Королівка, статистичні та нормативні дані про витрати та облаштування території населеного пункту.
Вимогою Замовника щодо виконання поставлених перед Виконавцем завдань було виготовлення технічної документації з грошової оцінки земель населеного пункту с. Королівка Королівської сільської ради Коломийськго району.
При розробці даного проекту було дотримано наступну технологічну схему робіт:
- кадастрове зонування;
- кадастрові зйомки;
- бонітування ґрунтів;
- економічна оцінка земель;
- грошова оцінка земельних ділянок;
- державна реєстрація земельних ділянок;
- облік кількості та якості земель.
Перед початком виконання даного виду робіт між Замовником та Виконавцем було складено договір та кошторис на проектні (пошукові) роботи, що нижче наведений.
Кошторис
на виконання робіт
по грошовій оцінці с. Королівка Коломийського району
Найменування організації - виконавця: Івано-Франківський філіал інституту землеустрою.
Найменування організації - замовника: Обласне управління земельних ресурсів.
№пп Переліквиконуванихробіт Виконавці Кількість люд днів Основна заробітнаплата за день грн Всього заробітна плата виконавцівробіт грн
кіль-кість посада
1 Виготовлення технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Королівка 1 технік 45 11,25 506,25
1. Всього основна заробітна плата виконавця, грн. 506.25
2. Додаткова заробітна плата виконавця, грн. 135.61
3. Нарахування на основну і додаткову
заробітну плату виконавця, грн. 240.70
4. Матеріальні витрати на виробництво, грн. 150,00
5. Інші статті накладних витрат, грн. 55,00
Всього: 1087.56
(Одна тисяча вісімдесят сім гривень 56 коп.)
Складено календарний графік виконання робіт на період з 02 липня по 22 серпня 2001р. Таблиця 4.1.
Виконавці липень
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19
1 інженер Збірматеріалів
Польовеобстеженняґрунтіввнатуріуточненняїхграницішляхомрекогностіровки камеральні роботи
проведення розрахунків для складання технічної документації
Виконавці липень серпень
20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7
1 інженер камеральні роботи
Проведення розрахунків для складання технічної документації Складання пояснювальної записки
Виконавці серпень
8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22
1 інженер камеральні

 
 

Цікаве

Загрузка...