WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

грн.
1
2
3
4
5
6
Рілля 45е
140,8 55,9 12566 1769292,8
133л 50,6 43,8 9846 498207,6
141 1,6 12,1 2720 4352
175д
0,8 9,9 2225 1780
Разом 168,7 11731,8 1311361
Багат. насадження 45е 5,7 51,2 11921 67949,7
133л 4,3 61,7 16238 69823,4
Разом 9,9 13777,3 132872
Сіножаті 45е 3,0 72,2 5230 15690
133л 2,2 51,4 3723 8190,6
175д 0,8 11,8 855 684
Разом - 4094,1 24564,6
Пасовища 45е 12,1 70,8 3133 37909,3
133л 34,4 51,4 2274 78225,6
141 20,1 12,6 557 11195,7
175д 5,9 11,7 518 3056,2
215е 0,4 0,7 31 12,4
Разом 28,6 1788,7 71979
Всього 282,7 9078,0 2566369,3
Характеризуючи таблицю 3.8.1.1., можна сказати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь по населеному пункту с. Королівка складає: по ріллі (площа 168,7 га) - 1311361 грн., по багаторічних насадженнях (площа 9,9 га) - 132872 грн., пасовищах (площа 28.6 га) - 71979 грн., а в сумі це складає 1516212 грн.
3.8.2 Нормативна грошова оцінка населеного пункту
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на землю платного характеру потребують економічного механізму регулювання земельних відносин, основою яких є оцінка землі.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити їх фінансово-економічну базу за рахунок отримання плати за землю.
Нормативна грошова оцінка земель села здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин, при передачі землі під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.
Законодавчими актами України визначено, що грошова оцінка земель є невід'ємною складовою державного земельного кадастру.
Нормативна грошова оцінка земель села проведена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН від 27 листопада 1995р. №76/230/325/150).
Нормативна грошова оцінка земель визначається поетапно.
На першому етапі визначена базова оцінка одного квадратного метра земель. На другому етапі - вартість земель для економіко-планувальних зон.
На останньому етапі - визначалась нормативна грошова оцінка одного квадратного метра загальної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект роздержавлення і приватизації земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний план забудови, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території.
В основу нормативної грошової оцінки земель села покладено витрати на освоєння та облаштування території, норму прибутку і норму капіталізації доходу, функціональне використання та місце розташування земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розрахована за рентним доходом, що створюється при виробництві зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної оцінки земель, та матеріалів бонітування ґрунтів.
Нормативна грошова оцінка земель села визначена окремо для забудованих територій та сільськогосподарських угідь.
Нормативна грошова оцінка населеного пункту розрахована на прикладі с.Королівка Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
Село Королівка розташоване на віддалі 6 км від районного центру, з чисельністю населення 1030 осіб. Площа села становить 469,50 га. За функціональним призначенням територія населеного пункту є сільська. Село електрифіковане, газифіковане. Централізоване водопостачання, тепло-постачання та каналізація відсутні.
Вихідними даними для проведення нормативної грошової оцінки є правовстановлюючі документи про статус населеного пункту тайого межі, дані державного земельного кадастру про правовий природний та господарський стан земель, дані державної та відомчої статистичної звітності, що характеризують інженерно-транспортне облаштування.
Для визначення базової вартості одного квадратного метра земель с.Вільхівці були використані дані статистичної звітності окремих вартісних показників інфраструктурного облаштування території. Ці та інші витрати показані в таблиці 3.8.2.1
Таблиця 3.8.2.1 Витрати на облаштування с. Королівка
Показники та одиниці виміру Натуральних одиниць. Сума,
грн.
Газопостачання: головні споруди шт.
магістральні мережі км
2
6,1 16894
108232
Електропостачання- магістр. мережі км 19, 01
184474
Електрозв'язок-магістральні мережі км 5,7
8503
Автомобільні дороги км 3,8
1219657
всього
1537760
З таблиці 3.8.2.1 видно, що витрати на освоєння і облаштування с. Королівка становлять 1537760.
Базова вартість одного квадратного метра землі залежить від регіональних факторів населеного пункту (Км1). Даний коефіцієнт враховує значення, статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах розселення і виробництва. Для с. Королівка коефіцієнт приймається на рівні Км1 =1,0.
Нормативна грошова оцінка села Королівка передбачає визначення ступеня та територіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення картографічних і ґрунтових матеріалів, а також натурального обстеження території було виділено 7 оціночних районів.
Для встановлення економіко-планувальних зон був заснований експертний метод оцінки оціночних районів села, який полягає в наступному:
1. Заповнення анкети експертної оцінки.
2. Оцінка окремого фактору.
3. Визначення суми балів оцінки факторів.
4. Визначення середнього балу по кожному району та середньозваженого балу для населеного пункту.
5. Врахування комплексного індексу цінності території.
Було виділено чотири економіко-планувальних зон.
Важливу роль при розрахунку грошової оцінки земель населеного пункту, відіграють функціональні та локальні чинники.
В основі нормативної грошової оцінки земель с. Королівка лежить рентний дохід, що виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній і

 
 

Цікаве

Загрузка...