WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

земель, що закріплена за Королівською сільською радою.
Таблиця 3.5.1 Площа земель, що закріплена за сільською радою
Назва угідь
Площа, га
% співвідношення
Всього земель
469,50
100,0
Всього сільськогосподарських угідь
267,51
56,98
Рілля
220,54
46,97
Багаторічні насадження
8,10
1,73
Пасовища
38,36
8,17
Під водою
6,6
1,41
Заболочені землі
1,8 0,38
Під шляхами і прогонами
0,51
0,11
Під виробничими будівлями і дворами 19,55 4,16
Чагарник
8,88
1,89
Забудовані землі 101,83 21,69
Інші 63,33 13,49
З таблиці 3.5.1 видно, що за Королівською сільською радою закріплено 469,5 га земель, сільськогосподарські угіддя займають 267,51 га (в тому числі орні - 220,54 га, багаторічні насадження - 8,10 га, пасовища - 38,36 га.
На території сільської ради розміщена СГТзОВ " Корнич". Розподіл земель агрофірми проведено в таблиці 3.5.2
Таблиця 3.5.2 Розподіл земель СГТзОВ " Корнич".
Назва угідь площа, га % співвідношення
1 2 4
5
Всього земель
50,42 10,74
Всього с/г угідь 50,42 10,74
96
Рілля
49,92 10,63
64
Під господарськими шляхами і прогонами
0,5049 0,11
З таблиці 3.5.2 видно, що за СГТзОВ " Корнич" закріплено 50,42 га земель, з них сільськогосподарські угіддя складають 50,42 га або 10,74%, в тому числі орні землі займають 49,92 га або 10,63%.
На території сільської ради знаходиться 50,43 га земель, які відведені для визначення середньої земельної частки, з них ріллі - 49,92 га.
Для визначення середньої земельної частки по окремих ділянках необхідно всі угіддя привести до єдиного рівноцінного показника родючості ґрунтів, при цьому за базовий показник прийнято бал бонітету по зернових.
Визначення кількості земельних часток по окремих ділянках розраховано за формулою:
де Зг - кількість земельних ділянок;
П - площа агровиробничих груп ґрунтів окремих ділянок;
5с - середньозважений бал бонітету для окремої земельної ділянки;
Зс - середня земельна частка.
Залежно від якості сільськогосподарських угідь розмір конкретної земельної ділянки може збільшуватись або зменшуватись відносно середньої земельної частки.
У дипломній роботі проведено розрахунок щодо визначення кількості земельних часток по окремих ділянках (табл.3.5.3).
Таблиця 3.5.3 Кількість земельних часток по окремих ділянках
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
Кількість земельних часток
1
3,0 55,9 26,3
2
114,1 52,9 90,9
3
43,0 51,8 89,4
4
139,8 55,9 34,2
5
115,2 55,0 91,8
6
137,2 55,9 109,3
7
27,0 55,9 21,5
На території Королівської сільської ради проведено розпаювання земель на загальній площі 109,1 га.
План існуючого використання земель наведено в таблиці 3.5.4
Таблиця 3.5.4
Назва землевласника землекористувача Всього земель га Всього сг угідь Сільськогосподарські угіддя Несг угіддя
Рілля Пасовище
СГТзОВ"Корнич"
56,4077
55,9028
53,2406
2,6622
0,5049
Громадяни (приватна власність)
197,0474
175,4031
167,3031
-
21,6443
Землі с/г (дер-жавна,приватна, комунальна) с.Королівка
216,0449
36,2045
- 3
5,6996
179,8404
Разом 469,50 267,5104 220,5437 38,3618 201,9896
На перспективу, згіднорішення сільської ради, проектуються передати у власність громадянам земельні паї на полях, які ще не закриті та на полях першочергового виділення. На основі проекту використання земель, можна зробити висновок про те, що і збільшаться надходження коштів у сільську раду. Проект використання земель наведено в таблиці 3.5.5
Таблиця 3.5.5
Використання земель с. Королівка (площа, га)
Землі, які знаходяться у власності громадян (паї) 197,0474
Землі, які залишаться у користуванні СГТзОВ "Королівка"
50,42
Державні та приватні землі
216,0449
Облік кількості земель у системі земельного кадастру передбачає проведення класифікації не тільки ґрунтів, але й земель. Класифікація ґрунтів будується за принципом їх походження і розвитку. При класифікації земель виділяються ділянки території з характерним не тільки конкретним покривом, але й усіма іншими умовами, від яких залежить спосіб їх використання. До таких умов належать: клімат, рельєф, водний і тепловий режим ґрунту та прилягаючих шарів атмосфери, рельєф місцевості, експозиція схилів окремих ділянок, їх конфігурація, розміри і розміщення, природна рослинність і придатність земель для вирощування певних культур, господарської діяльності людини.
Ґрунт як основна складова частини земель, найбільш повно виражає сутність і властивості, включаючи основні закономірності розвитку, можливості таксономії і систематизації земель.
Основні принципи класифікації земель побудовані на положенні про їх динамічність, розвиток у часі та просторі. В основу класифікації земель покладені їх стан і відповідні до цього виробничі можливості для використання земель у сільському господарстві.
При класифікації земель за їх якісним станом необхідно аналізувати матеріали крупномасштабних ґрунтових, меліоративних, геоботанічних і агрохімічних обстежень, беручи до уваги місцевий досвід використання земель.
Облік якості земельних угідь в межах видів земель проводиться за механічним складом ґрунту, ступенем зволоженості, солонцюватості, еродованості, рельєфом місцевості, запасом ґрунту, забезпеченістю ґрунтів фосфором, калієм та іншими поживними елементами.
Матеріали

 
 

Цікаве

Загрузка...