WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів - Контрольна робота

Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів
ПЛАН
1. Назвіть основні методи геоморфологічних досліджень.
2. Розподілення схилів на експозицій, визначення експозиції характеристика.
3. Гіпсометрична кора, земної кори.
Методи геоморфологічних досліджень
Тісно контактуючи з фундаментальними природничими науками (фізикою, математикою, хімією), геоморфологія широко користується і методами цих наук. Ще більше значення у геоморфологічних дослідженнях мають окремі методи, що лежать в основі наук геологічного комплексу (динамічної, історичної, інженерної геології, гідрогеології тощо) та наук, які вивчають зовнішні сфери географічної оболонки (метеорології, гідрології, ґрунтознавства та ін.).
Методологічною основою всіх геолого-географічних наук, а серед них і геоморфології, виступає діалектичний метод пізнання оточуючого середовища. Він ілюструється взаємним зв'язком природних явищ, взаємодією протилежних сил, стрибкоподібним характером розвитку тощо. Серед універсальних загальнонаукових методів, що використовуються і геоморфологами, відзначимо також історичний (вивчає рельєф у послідовному розвитку), генетичний (вивчає походження окремих форм і типів рельєфу), порівняльно-описовий (виявляє різницю у прояві геморфологічних процесів, вивчає основні фактори формування рельєфу), математичні (забезпечують дослідників кількісною інформацією про рельєф - геометричні, кінематичні та ін.).
В той же час навіть найширший набір методів згаданих наук не може задовольнити спеціальних потреб геоморфології. Виступаючи як самостійна наука, геоморфологія має свій власний об'єкт дослідження (рельєф), а отже, і базується на специфічних методах його аналізу.
В залежності від організації геоморфологічних робіт розрізняють: методи польових геоморфологічних досліджень (експедиційні), які спираються на маршрутні обстеження території і поєднуються з геоморфологічним картографуванням; методи стаціонарні, що передбачають тривалі спостереження за динамікою рельєфу на спеціально визначених стаціонарах, які організовують у межах характерних для даної території (ключових) ділянок; методи камеральні, які спрямовані на опрацювання польових матеріалів, їх узагальнення, моделювання рельєфу тощо.
За спрямуванням геоморфологічних досліджень виділяються дві великі групи методів -геолога-геоморфологічні (спрямовані головним чином на аналіз зв'язків будови поверхні з геологічною основою; за допомогою цих методів визначаються, наприклад, вік рельєфу, особливості його розвитку у минулому тощо) та географо-геоморфологічні, пов'язані з вивченням інтен-сивності геоморфологічних процесів, їх прогнозуванням на майбутнє тощо.
і
Серед найпоширеніших конкретних методів геоморфологічних досліджень відзначимо: 1.Морфологічний метод, що полягає у визначенні зовнішніх ознак форм і типів рельєфу (рис.З). Наприклад: столоподібна гора, гостроверхий хребет, округлий горб тощо.
2.Морфометричний метод найчастіше використовується у комплексі з морфологічним і дає уяву про розміри форм рельєфу (висока або низька тераса, глибока ущелина). Морфометричний метод має велике теоретичне і практичне значення при побудові спеціальних геоморфологічних карт, наприклад, карт глибини та густоти ерозійного почленування території, крутизни схилів тощо.
З.Морфоструктурний метод є невід'ємною складовою частиною геолого-геоморфологічних методів дослідження рельєфу і полягає у визначенні співвідношення геологічної будови і сучасної поверхні конкретної території. Вже згадувалося, що крупні форми рельєфу тісно пов'язані з геологічними структурами (гірський хребет, низовина, міжгірна улоговина тощо). Часто структурну обумовленість можуть мати мезо- і навіть мікроформи рельєфу, особливо за умови близького до поверхні залягання корінних порід (наприклад, будова і спрямування річкових долин Поділля або розміщення карстових форм на Поліссі тісно пов'язані з лініями глибинних тектонічних розломів).
4.Палеогеоморфологічний метод теж належить до геолого-геоморфологічної групи і полягає у вивченні похованого рельєфу і геоморфологічних процесів минулого з метою виявлення їх ролі у сучасному рельєфі території, а отже, відкриває шляхи до прогнозування подальшого розвитку поверхні. Одним із найважливіших інструментів палеогеоморфології виступає метод кореляції (співставлення віку форм і типів рельєфу за характером і складом геологічних відкладів).
5.Морфонеотектонічний метод дає уяву про темпи і спрямування сучасних тектонічних рухів та їх відображення у геоморфологічних процесах (ерозія, акумуляція тощо). Відносячись до групи геолого-геоморфологічних, цей метод відіграє суттєву роль у виявленні корелятних зв'язків між формами рельєфу і геологічними відкладами.
6.Морфодинамічний метод (група географо-геоморфологічних) дає можливість аналізувати динаміку екзогенних процесів, а отже - прогнозувати темпи ерозії та акумуляції, зміни рельєфу під впливом господарської діяльності людей тощо. Інструментами при реалізації цього методу виступають геодезичні зйомки, математичні та фізичні моделі, статистичні розрахунки тощо. Найбільш ефективно використовується цей метод при виконанні стаціонарних спостережень.
Наведений перелік далеко не вичерпує методичної бази сучасної геоморфологічної науки. В зв'язку з тим, що найкращі результати можуть бути одержані лише за умови використання цих методів у комплексі, можна вести мову про існування єдиного геоморфологічного (історико-генетичного) методу, який розкриває єство процесів та взаємозв'язків при формуванні рельєфу у поєднанні з особливостями внутрішньої структури та походженням форм і типів рельєфу. Використання герморфологічного методу базується на системному підході, при якому геоморфологічний об'єкт розглядається як наслідок сукупного прояву взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів цілісної природної системи. При цьому обов'язково аналізуються три етапи, що становлять послідовну основу системного підходу: по-перше, визначаються джерела енергії; по-друге, визначаються рельєфотворчі процеси, зумовлені цією енергією; по-третє, наводиться ха-рактеристика геоморфологічного об'єкту, створеного згаданими процесами. Прикладами таких геоморфологічних систем можуть бути: річкова долина, льодовик у горах, карстове озеро

 
 

Цікаве

Загрузка...