WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Запаси та класифікація сировини (мінеральної). Види та джерела енергії. Відновлення родючості еродованих земель - Контрольна робота

Запаси та класифікація сировини (мінеральної). Види та джерела енергії. Відновлення родючості еродованих земель - Контрольна робота

забруднення, підтоплення, iнших видiв деградацiї - це не одноразовий захід, а тривала й складана робота, яка вимагає постiйного контролю відповідних державних органів влади. Виходячи з програмних положень діяльності Уряду, охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів визначено як один із пріоритетних напрямків. Серед заходів, що мають бути реалізовані - створення збалансованих, екологiчно безпечних ерозiйно стiйких агроландшафтiв, впровадження проектів землеустрою з ґрунтозахисною контурно-мелiоративною органiзацiєю територiй; практична реалізація ґрунтозахисних, енергозберiгаючих технологiй обробiтку ґрунту, а також виконання iнших агротехнiчних притиерозiйних заходiв.
Збереження та відновлення родючості земель - це питання загальнодержавної ваги, але практичне його вирішення все ж таки відбувається на місцевому рівні. Тому результат у значній мірі залежить від роботи в цьому напрямку органів місцевої влади.
У підвищенні родючості земель важливе місце займає меліорація земель.
Меліорація земель - це комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь.
Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна.
Гідротехнічна меліорація земель
Гідротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водним режимом (перезволожених, переосушених тощо), регулювання водного режиму шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд на схилових та інших землях з метою поліпшення водного і повітряного режиму грунтів та захисту їх від шкідливої дії води (затоплення, підтоплення, ерозія тощо).
Під час гідротехнічної меліорації земель здійснюються зрошувальні, осушувальні, осушувально-зволожувальні, протиповеневі, протипаводкові, протисольові, протиерозійні та інші меліоративні заходи.
Культуртехнічна меліорація земель
Культуртехнічна меліорація земель передбачає проведення впорядкування поверхні землі та підготовку її до використання для сільськогосподарських потреб. З цією метою здійснюються такі заходи, як викорчування дерев і чагарників, розчищення від каміння, зрізування купин, вирівнювання поверхні, меліоративна оранка, залуження, влаштування тимчасової вибіркової мережі каналів.
Хімічна меліорація земель
Хімічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних властивостей грунтів, їх хімічного складу.
Хімічна меліорація земель включає роботи з гіпсування, вапнування та фосфоритування ґрунтів.
Агротехнічна меліорація земель
Агротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення потужності та поліпшення агрофізичних властивостей кореневмісного шару ґрунтів. З цією метою здійснюються такі заходи, як плантажна оранка, глибоке меліоративне розпушення, щілювання, кротовий аераційний дренаж, піскування, глинування тощо.
Агролісотехнічна меліорація земель
Агролісотехнічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшення земель шляхом використання ґрунтозахисних, стокорегулюючих та інших властивостей захисних лісових насаджень. З цією метою формуються такі поліфункціональні лісомеліоративні системи, як:
- площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження, що забезпечують захист земель від ерозії, а водних об'єктів від виснаження та замулення шляхом заліснення ярів, балок, крутосхилів, пісків та інших деградованих земель, а також прибережних захисних смуг і водоохоронних зон річок та інших водойм;
- лінійні (полезахисні) лісонасадження, що забезпечують захист від вітрової і водної ерозій та поліпшення грунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь шляхом створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг.
Забезпечення здійснення державної політики у сфері меліорації земель, підвищує родючість ґрунтів, забезпечує:
- раціональне використання земельних, водних, лісових та мінерально-сировинних ресурсів;
- захищає землі від деградації, вітрової і водної ерозії;
- охорону ґрунтів від виснаження, засолення, заболочення, насичення пестицидами, нітратами, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами, погіршення інженерно-геологічних властивостей;
- охорону поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження;
- запобігання негативному впливумеліоративних заходів на рослинний і тваринний світ, рибні запаси;
- збереження природних ландшафтів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, водно-болотних угідь міжнародного значення, інших територій, що підлягають особливій охороні.
Користувачі та власники меліорованих земель забезпечують:
- одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом застосування науково обґрунтованих технологій вирощування високоврожайних, стійких до захворювань та шкідників, адаптованих до грунтово-кліматичних умов сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
- збереження та відтворення родючості ґрунтів, біологічне різноманіття і екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі.
Користувачі та власники меліорованих земель включають щороку до книг історії полів дані про призначення, розміри та основні характеристики меліорованих ділянок, якісні показники ґрунту, а також відомості про ефективність використання цих ділянок - урожайність сільськогосподарських культур, способи обробітку ґрунту, періодичність і кількість внесення добрив, здійснені меліоративні та природоохоронні заходи. Користувачі та власники меліорованих земель несуть відповідальність за стан їх використання та моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу меліоративної системи згідно із законодавством аж до припинення права власності чи користування меліорованими землями.
Використана література
1. Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацію земель".
2. Стадницкий Г.В., Родионов А. Й. Экология- М.: Высшая школа, 1988.
3. Одум ІО. Основи зкологии. - М.: Мир, 1998.
4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - Київ: Либідь, 1993.
5. Вронский В.А. Прикладная зкология / Учебное пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс,1996.
6. Демченко Н.С., Куценко Н.В. Практикум по рациональному природопользовапию. - Киев: УМКВО, 1991.
7. Основи соціоекології / За ред. Бачинського Г.О. - Київ: Вища школа, 1995.
Радкевич В. А. Экология. - Минск: Высшая школа, 1997.
8. ІІовиков В.Ю. Экология, окружающая среда й человек. - М.: Торговый дом "Гранд", 1998.
9. Вишион ПА, Им М.-С. Экологический риск. - Санкт-Петербург, 1999.
10. Боков В.А., Лущик А.В. Основи зкологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998.
11. А. И. Опарин "Происхождение жизни", М. 1954.
12. А. Б. Георгиевский "Дарвинизм", М., 1985.
13. Т. Николов "Долгий путь жизни", М., 1986.
14. В.В. Петров, "Растительный мир нашей Родины" М., "Просвещение", 1991.
15. Н.Н. Верзилин, Н.Н. Верзилин, Н.М. Верзилин "Биосфера, её настоящее, прошлое и будущее" М., "Просвещение, 1976.

 
 

Цікаве

Загрузка...