WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Запаси та класифікація сировини (мінеральної). Види та джерела енергії. Відновлення родючості еродованих земель - Контрольна робота

Запаси та класифікація сировини (мінеральної). Види та джерела енергії. Відновлення родючості еродованих земель - Контрольна робота

шуму низької частоти.
Вітроенергетичний потенціал в Україні досить великий. Більшість ВЕС призначена для роботи при швидкості вітру від 4 до 30 м/сек. В Україні можна виділити 6 регіонів, для яких використання енергії вітру є економічно ефективним. Це Карпатський, Приазовський, Донбаський, Західно-Кримський, Гірничо-Кримський і Керченський, а також дві зони - Харківську і Полтавську
Сьогодні Україна - лідер у галузі розвитку вітроенергетики серед країн Східної Європи і республік колишнього СРСР. Загальна потужність її ВЕС наприкінці 2002 р. досягла 45 МВт. І хоча цей показник занадто низький у порівнянні з Німеччиною або Данією, Україна належить до тих небагатьох країн, де налагоджене серійне виробництво 100 кВт вітроустановок (ВЕУ) і розпочато підготовку до виробництва більш потужних установок на 600 і 1000 кВт.
Гідроенергетика
Термін "гідроенергетика" визначає галузь енергетики, яка використовує енергію рухомої води, як правило, річок. Ця енергія перетворюється або на механічну, або найчастіше на електричну. Поза гідроенергетикою водними джерелами енергії є морські хвилі й припливи, спричинені гравітаційною взаємодією Землі з Місяцем та Сонцем..
Гідроенергетика - найрозвиненіша галузь енергетики на поновлюваних ресурсах. Під впливом сонячного випромінення вода випаровується з поверхні Світового океану, її пара підіймається в горішні шари атмосфери, конденсується у хмари й випадає у вигляді дощу, поповнюючи витоки річок. Отже, використовувана енергія річок вже є перетвореною в механічну енергією Сонця..
Теперішні гідроелектростанції (ГЕС) є складними гідротехнічними спорудами. Основними її елементами є водосховище, гребля, гідротурбіна, генератор. Шляхом створення греблі створюється різниця рівнів води. Вода, перетікаючи з верхнього рівня (б'єфа) на нижній, набуває великої швидкості. Водяний потік падає на лопаті турбіни, що обертає генератор, виробляючи тим самим електрику.
В Україні нараховується понад 63 тис. малих річок загальною довжиною 135,8 тис.км, де можна встановлювати макро- чи мікро- ГЕС. Експлуатація малих ГЕС у нашій країні дає можливість виробляти близько 250 млн кВт.год електроенергії, що дозволило б зекономіти до 75000 т. дефіцитного органічного палива.
Геотермальна енергія
Геотермальна енергія - це тепло Землі, яке переважно утворюється внаслідок розпаду радіоактивних речовин у земній корі та мантії. Температура земної кори углиб підвищується на 2,5-3 °С через кожні 100 м ( так званий геотермальний градієнт).Так, на глибині 20 км вона складає близько 500 °С, на глибині 50 км - порядку 700...800 °С. У певних місцях, особливо по краях тектонічних плит материків, а також у так званих "гарячих точках", температурний градієнт вище майже в 10 разів, і тоді на глибині 500-1000 метрів температура порід сягає 3000С. Однак і там де температура земних порід не така висока, геотермальних енергоресурсів цілком достатньо.
Усю природну теплоту, яка міститься в земній корі, можна розглядати як геотермальні ресурси двох видів:
" пара, вода, газ
" розігріті гірські породи
Гідротермальні джерела енергії поділяються на термальні води, пароводяні суміші і природну пару.
Для отримання теплоти, акумульованої в надрах землі, її спочатку треба підняти на поверхню. Для цього бурять свердловини і, якщо вода досить гаряча, вона піднімається на поверхню природним чином, за нижчої температури може знадобитися насос. Геотермальні води - екологічно чисте джерело енергії, що постійно відновлюється. Воно суттєво відрізняється від інших альтернативних джерел енергії тим, що його можна використовувати незалежно від кліматичних умов і пори року.
Виходячи з наявних оцінок запасів геотермальної енергії, пріоритетними районами в Україні є Керченський півострів, Закарпаття, Прикарпаття (Львівська обл.), Донецька, Запорізька, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та інші області.
3. Відновлення родючості еродованих земель
За даними Інституту землеустрою УААН в Україні нараховується близько 3,2 млн. га деградованих та малопродуктивних орних земель. Згідно зі статтею 172 Земельного кодексу України землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, підлягають консервації. Виводиться із сільськогосподарського обробітку рілля, на якій неможливо одержати екологічно чисту продукцію. Протягом тривалого часу такі землі "оздоровлюються" шляхом залуження або заліснення. Але головна перешкода на шляху впровадження подібних "реабілітаційних" заходів - недостатнє бюджетне фiнансування. Впродовж останніх трьох років кошти в країні на рекультивацію практично не виділялися з тієї причини, що у 2000 році Верховною Радою накладено мораторій на дію статті 22 Закону України "Про плату за землю". Сумна реальність така, що податки, які держава отримує від фізичних та юридичних осіб за землекористування і які повинні йти на відновлення родючості нашої споконвічної годувальниці, насправді використовують не за призначенням, визначеним у законі, мовляв, у країні повно інших важливих проблем, які треба розв'язувати сьогодні, а земля нехай почекає. Тож і виходить, поки латають дірки в бюджеті грошима на заліснення та інші реабілітаційні заходи, українська земелька продовжує "деградувати", втрачаючи свою славнозвіснуродючість.
Таким чином, сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам невиснажливого природокористування, а проблемними є більше половини українських земель. Зволікання з виправленням цієї ситуації лише загострює її. На жаль, комплекс робіт, пов'язаний з відновленням родючості земель, вимагає значних фінансових затрат. На будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивацію порушених земель Державним бюджетом України на 2003 заплановано видатки у сумі 3 млн. 800 тис. гривень. Головним розпорядником коштів визначено Держкомзем України.
Уряд усвідомлює гостроту проблеми збереження та відновлення родючості земель і має намір вирішувати її. Для поліпшення стану довкілля, створення передумов для збалансованого розвитку та зміцнення мінерально-сировинного потенціалу країни Програмою діяльності Кабінету Міністрів "Відкритість, дієвість, результативність" передбачено низку заходів як організаційного, так і практичного характеру. Зокрема, розробляється проект Концепції Екологічного кодексу України та нова редакція Кодексу про надра. Триває робота над створенням Національного екологічного фонду, поставлено завдання сформувати дієву систему екологічного аудиту і страхування. У найближчій перспективі передбачено розробку проектів: "Загальнодержавної програми використання та охорони земель", "Національної програми дій по боротьбі з опустелюванням та деградацією земель", десятирічної програми скорочення розорювання земель та збереження родючості ґрунтів.
Покращенню стану зрошуваних та осушених земель має сприяти виконання, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1704, "Комплексної програми розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001 - 2005 роках та прогноз до 2010 року", якою в термін до 2010 року передбачено проведення реконструкції зрошувальних систем та поліпшення екологічного стану - зрошуваних земель на площі 600 тис. га, осушених земель - на площі 180 тис. га.
Отже, збереження земельного фонду, який є найбільшою цінністю України - завдання надзвичайної ваги. Охорона ґрунтів вiд негативного впливу ерозiйних процесiв,

 
 

Цікаве

Загрузка...