WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

колій, мож-ливість використання акваторій у виробничих цілях, наявність особли-вих вимог до режиму і характеру використання території (охоронні зони, зони регулювання забудови, планувальні обмеження та інше).
Наведені фактори не всі характерні для села. Тому для встановлення споживчих властивостей оціночних районів забудованих земель були розглянуті лише деякі параметри.
Показники бальної оцінки споживчих властивостей забудованих земель характеризуються як дуже добрі, добрі, задовільні, погані та дуже погані.
3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці)
Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Формування земельної ділянки - встановлення її технічних, еконо-мічних характеристик та юридичного статусу в процесі кадастрових зйомок та землеустрою.
Кадастровий номер - унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.
Кадастровий квартал (для земель сільськогосподарського призначення кадастровий масив) - компактне об'єднання земельних ділянок, яке обмежене вулицями, інженерними спорудами або природними межами.
Кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів.
Кадастрова облікова одиниця - земельна ділянка, будівля і споруда та їх частини, кадастровий квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальна одиниця.
Індексний кадастровий план - спеціальний план розміщення кадас-трових облікових одиниць, який містить межі облікових одиниць та їх нумерацію.
Кадастрові номери земельних ділянок запроваджуються з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв'язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами.
Головним критерієм формування структури кадастрового номеру є забезпечення його унікальності в межах України протягом всього періоду існування земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки - це унікальний на території України код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації і залишається незмінним на протязі всього часу фізичного та юридичного існування земельної ділянки як єдиного цілого.
Сформований кадастровий номер використовується тільки для ко-дування земельних ділянок, несе в собі інформацію щодо місцеположення земельної ділянки в межах адміністративно-територіального устрою і не обов'язково повинен слугувати об'єктом синтаксичного чи семантичного аналізу з метою отримання будь яких інших даних похідного характеру.
Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам всіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого та при зміні самого виду прав кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін.
Сформованим новим земельним ділянкам в результаті виділення або поділу чи об'єднання їх, присвоюються нові кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються для ідентифікації земельних ділянок.
Кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Структура кадастрового номера земельної ділянки є однорідною на всій території України і має наступну ієрархічну структуру:
| КОАТУУ |:| НКЗ |:| НКК |:| НЗД |
|КОАТУУ| - код одиниці адміністративно-територіального устрою України;
| НКЗ | - номер кадастрової зони;
| НКК | - номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони;
| НЗД | - номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу;
Позиційна структура кадастрового номера земельної ділянки має вид:
: : :
Номер земельної ділянки (чотирьохзначний)
Номер кадастрового кварталу (трьохзначний)
Номер кадастрової зони (двохзначний)
Код об'єктів адміністративно-територіального устрою України (десятизначний)
Складові кадастрового номера відокремлюються одна від однієї знаком "двокрапка" |:|.
Перша складова частина кадастрового номера відповідає кодовому значенню об'єктів класифікації КОАТУУ введеному в дію Наказом Держкомстандарту України від 31 жовтня 1997 року №659 і складається з десяти знаків. Для забезпечення повного покриття території України об'єктами адміністративно-територіального устрою використовуються коди наступних об'єктів: сільських (селищних) рад; міст районного значення та міст обласного значення. Інші об'єкти адміністративно-територіального устрою, що знаходяться в межах цих земель, розглядаються як кадастрові зони (одна чи декілька). Так, наприклад, якщо в межах сільської ради знаходяться один і більше населених пунктів, то їх землі розглядаються як зони. Друга складова частина кадастрового номера відповідає номеру ка-дастрової зони (НКЗ) в межах території, визначеної кодом адміністративно-територіального устрою. Номер кадастрової зони складається з двох чисел. Таким чином, максимальна кількість кадастрових зон в межах одного об'єкта адміністративно-територіального устрою становить 99.
Третя складова частина кадастрового номера відповідає номеру ка-дастрового кварталу (НКК) в межах кадастрової зони. Номер кадастрового кварталу складається з трьох чисел. Таким чином, максимальна кількість кадастрових кварталів в межах кадастрової зони становить 999.
Четверта складова частина кадастрового номера відповідає номеру земельної ділянки в межах кадастрового кварталу. Номер земельної ділянки складається з чотирьох чисел. Максимальна кількість земельних ділянок в межах кадастрового кварталу може становити9999.
Кадастровий номер вперше присвоюється земельній ділянці на стадії кадастрових зйомок. При цьому використовується індексний кадастровий план об'єкта адміністративно-територіального устрою з поділом на кадастрові зони і кадастрові квартали та їх нумерацією.
3.3. Застосування даних державного земельного кадастру при:
3.3.1. Купівлі-продажу земельних ділянок
Відповідно до указу Президента України "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель сільськогосподарського призначення" від 4 лютого 2000 р., розроблено положення про порядок продажу земельних ділянок. Відповідно до цього предметом продажу є земельна ділянка, або право її оренди з установленими межами і правовим режимом використання.
Об'єктом купівлі-продажу є:
" земельні ділянки, або право їх оренди на яких знаходяться об'єкти не-завершеного будівництва, законсервовані об'єкти, що підлягають приватизації згідно законодавства України;
" земельні ділянки, які вільні від забудови та розміщені у межах населе-них пунктів, а також земельні

 
 

Цікаве

Загрузка...