WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

ознаки, що негативно впливають на родючість ґрунтів. Останній раз бонітування ґрунтів в Україні проводилось у 1993р. в двох аспектах: як земельне - за основними природними властивостями, які характеризують ґрунти як природно історичне тіло, що задовольняє середні потреби всіх сільськогосподарських культур у поживних речовинах і волозі в конкретних умовах повітряного, теплового і водного режимів; та як часткове. Часткове бонітування ґрунтів проведене за природними властивостями, які найбільш тісно корелюють з урожайністю озимої пшениці, озимого жита, вівса, кукурудзи на зерно, соняшника, цукрових буряків, картоплі та льону. Ці дані бонітування мають різне застосування, так, наприклад, дані загального бонітування застосовуються при визначенні грошової оцінки, а часткового бонітування - при розміщенні сільськогосподарських культур на відповідних ґрунтах, при плануванні урожайності, орендної плати тощо.
Економічна оцінка земель, в залежності від мети і завдань, також поділяється на загальну і часткову. Загальна оцінка проводиться за результатами господарської діяльності, а часткова - за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур зокрема.
Загальна оцінка проводиться за трьома показниками: вартістю валової продукції, окупністю затрат та диференціальним доходом; часткова економічна оцінка - за урожайністю, окупністю затрат та диференціальним доходом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ
Село Ковалівка Ковалівської сільської ради розташоване в південні й частині Коломийського району на віддалі 10км. від районного центру міста Коломиї, та на віддалі 75км. від обласного центру міста Івано-Франківськ.
Рельєф території населеного пункту в основному горбистий за винятком її північно-східної частини, де рельєф частково рівний.
Село є адміністративно-культурним центром Ковалівської сільської ради, який витягнутий з півночі на південь - 2.2км, із заходу на схід - 3.5км.
Численність населення села Ковалівка складає - 1268 чоловік, і в населеному пункті нараховується - 454 двори. Площа населеного пункту складає 378.2га.
Основою структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали забудови садибного типу з одно-двоповерховими будинками.
Територію села із заходу на схід та з півдня на північ пересікають автомобільні дороги які вданий час мають в основному задовільний стан. Село електрифіковане, теплопостачання і каналізація відсутня.
Землі Ковалівської сільської ради знаходяться в південній частині Коломийського району. Південна частина сільської ради межує з землями Стопчатівської сільської ради Косовського району та Мишинської сільської ради. З північної сторони границя земель Ковалівської сільської ради проходить із територією Мишинської сільської ради. Із сходу межа проходить із землями Спаської сільської ради та частково Стопчатівської сільської ради Косовського району.
Територія Ковалівської сільської ради складає один земельний масив компактної форми. Рельєф території сільської ради можна вважати горбистим за винятком її північно східної частини, де рельєф частково рівнинний. Ґрунтовий покрив території сільської ради різноманітний. Орних земель спілки селян по території сільської ради не має.
В межах території сільської ради народних депутатів один населений пункт село Ковалівка, що пролягає з півночі на південь приблизна на 3.0км.
Територія Ковалівської сільської ради сформована із земель запасу, населеного пункту села Ковалівка та інших землекористувачів, яким надані земельні ділянки в установленому порядку для цільового призначення.
Загальна площа сільської ради по проекту становить складає 430.8га. що на 52.8га більше ніж по матеріалах коректури 1992 року. Дане збільшення площі сталося в зв'язку з тим, що частина території, яка належить до сільської ради не була нанесена на графічні матеріали і при коректуванні планового матеріалу площа не приховувалась.
Склад та площа земельних угідь в розрізі власників землі та землекористувачів визначені шляхом набору контурів.
Межі населеного пункту зазнали змін. Згідно матеріалів коректури планового матеріалу площа населеного пункту становила 240.0га, а по проекту 370.1га.
Площа населеного пункту збільшилась на 130.1га. Збільшення площі населеного пункту сталося в зв'язку з ти, що збільшилась територія сільської ради на 52.8га, а 77.3га ріллі перейшло з земель спілки селян Мишина в присадибні ділянки громадян села Ковалівки і були включені в межі населеного пункту. На території сільської ради створено резервний фонд площею 2.6га.
Таблиця 2.1 Склад земельних угідь сільської ради
Назва угідь
Площа, га
Закріплених
земель, %
Орні землі включаючи городи
82,3 21,8
Сіножаті
25,2
6,67
Пасовища 29,4 7,78
Лісні площі
43,9
11,61
Дерново-чагарникові насадження
29,0 7,67
Під водою
5,5 1,46
Під шляхами і прогонами
2,9 0,77
Під громадськими дворами і вулицями вувулицями 0,7 0,19
Під громадськими будовами 0,5 26,46
Інші землі 1,8 0,48
Глинища ями 1,8 0,48
Присадибні землі 156,8 41,48
Всього 378,2 100
На території сільської ради проживає 1268 чоловік, в тому числі працездатних 623 чоловік, з них працюють в сільському господарстві 240 чоловік. Навантаження ріллі на одного працюючого становить 1,2га.
Господарські двори розміщені біля населеного пункту, забудовані капітальними приміщеннями. Місця, на яких вони розміщені відповідають організаційно-господарським, санітарно-гігієнічним і протиерозійним вимогам.
Навколо виробничих центрів встановлені санітарно-захисні зони, в межах яких забороняється будівництво жилих будинків, дитячих установ, спортивних споруд, парків, посадки плодово-ягідних дерев та ягідників, а також вирощування овочевих культур.
Санітарно-захисні зони і режим використання в них земель визначено будівельними нормами.
Внутрігосподарська мережа шляхів представлена магістральними та польовими шляхами, які з'єднують населені пункти з полями сівозмін, обслуговують сільськогосподарські виробничі процеси, перевезення добрив, насіння урожаю, переміщення сільськогосподарських машин і механізмів.
З метою створення найкращих умов для постійного росту урожайності сільськогосподарських культур і систематичного підвищення родючості ґрунтів, під кожне із угідь відведено земельні ділянки, які по своїх природних властивостях найбільш відповідають культурам відповідної сівозміни або угіддям.
Відносно балу бонітету орні землі з оціночними показниками 54-58балів відведено польову зерно-просапну сівозміну, з нижчим (42-50) балом під польову зерно-трав'яну ґрунтозахисну сівозміну.
Площа сіножатей по Ковалівській сільській раді складає 25,2га і залягають на підвищених елементах рельєфу де переважають дерново-глибокі, опідзолені глейові середньо суглинкові ґрунти та дерново-середньопідзолисті, поверхнево глейові середньо суглинкові ґрунти.
На території сільської ради по проекту нараховується 1,8га інших несільськогосподарських угідь.
Ліси займають в с. Ковалівка 43,9га
Існуючі лісонасадження знаходяться у

 
 

Цікаве

Загрузка...