WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

полягає в тому, що зміна форм власності на землю ї майно плюс ефективна система управління земельними ресурсами дадуть переконливу відповідь на проблеми раціонального використання і охорони земельних ресурсів; подальшого зростання добробуту суспільства; відродження у селян почуття дбайливого власника і господаря землі, їх приватновласницької і підприємницької психології. Розглядаючи проблеми доцільності і необхідності створення ефективної системи управління земельними ресурсами, особливої уваги заслуговує система "рамкових" законів, основою для яких є Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, що містить основні засади земельного ладу в державі, визначило конституційну структуру та статус органів державної влади та місцевого самоврядування.
Реформування земельних відносин в Україні базується на все сторонніх даних про землю, які містить державний земельний кадастр. Земля, виконує багато різних функцій (включаючи і функції основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та об'єкта нерухомості в народному господарстві в цілому). Є в сучасних умовах одним із важливих ресурсів і факторів функціонування економіки територій. Земельний кадастр як наука вивчає загальні відомості, принципи і закономірності формування і функціонування земельних ділянок як об'єктів земельно-правових відносин, просторового базису, головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та природного ресурсу.
Інститутом державного регулювання земельних відносин нових власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, безперечно, мають бути дані земельного кадастру, на підставі яких державні органи забезпечують диференційовані ставлення плати за землю, залежно від якості земельних ділянок та їх розташування, здійснюють заходи щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, відшкодування збитків власникам землі та землекористувача і втрат сільськогосподарського виробництва.
Отже, успішна реалізація земельної реформи в Україні тісно пов'язана із станом організації державного земельного кадастру, призначеного для забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян відомостями про використання земель.
Земельний кадастр, як система відомостей і документів є сукупністю земельно-кадастрової документації, матеріалів та інформацій про правовий режим земельного фонду, його розподіл серед власників землі, землекористувачів, про кількісні характеристики і народногосподарську цінність земель.
Земельний кадастр, як система організаційно-управлінських дій і заходів - це сукупність конкурентних земельно-кадастрових заходів, дій робіт з реєстрації, обліку й оцінки земельних ділянок. Отже, перш ніж розкрити напрями розвитку державного земельного кадастру, потрібно мати чітке уявлення, на які питання повинна відповісти система земельного кадастру. Постає декілька питань:
1) фіксувати визнання державного факту виникнення, існування або припинення існування земельних ділянок як об'єктів права власності та права користування і їх кадастрову оцінку;
2) враховувати всі зміни (правові, кількісні, якісні, просторові і оціночні), що стосуються конкретних земельних ділянок, власників і орендарів;
3) забезпечувати оперативний доступ до матеріалів земельного ка-дастру на всіх рівнях управління;
4) мати аналітичну базу (програмне забезпечення) для безпосереднього ряду оцінок з окремих проблем використання земельних ресурсів;
5) забезпечувати у взаємозв'язку з моніторингом земель одержання інформації, пов'язаної з деградацією ґрунтів і забезпеченням земель;
6) бути інтеграційною ланкою між усіма видами кадастрів, які існують в Україні;
7) забезпечувати необхідною інформацією майнові відносини, пов'язані з володінням і користуванням землею, включаючи судові і фінансові органи, заходи з охорони довкілля.
Таким чином, державний земельний кадастр в Україні - це єдина державна багаторівнева система земельно-кадастрових робіт та процедура визнання факту виникнення або припинення існування земельних ділянок як об'єктів права власності та права користування і їх оцінки, що містить сукупність необхідних даних і документів про правовий режим земельних ділянок, їх вартість і розподіл серед власників землі, землекористувачів, категорії земель, а також кількісні, якісні й оціночні характеристики земельних ділянок.
Основними призначеннями державного земельного кадастру повинно бути визнання факту виникнення або припинення існування земельної ділянки як об'єкта права власності та права користування і забезпечення інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів та ресурсного потенціалу агропромислового комплексу, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування проектів землеустрою.
Державний земельний кадастр є основою для інших відомчих і га-лузевих кадастрів та інформаційних систем.
Основними принципами ведення державного земельного кадастру є:
- забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки в межах України;
- запровадження єдиної системи просторових координат та ідентифікації земельних ділянок;
- запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та забезпечення її достовірності.
Державний земельний кадастр включає такі складові частини:
- кадастрове зонування; кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель; грошову оцінку земельних ділянок; державну реєстрацію земельних ділянок; облік кількості та якості земель.
Кадастрові зйомки включають:
- кадастрову зйомку земельної ділянки;
- погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками землі та землекористувачами;
- відновлення або встановлення меж земельної ділянки на місцевості;
- встановлення меж зон обтяжень і обмежень щодо використання земельної ділянки;
- виготовлення кадастрового плану.
Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природо-кліматичних умовах.
Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою для відповідних сільськогосподарських культур. Вищим балом оцінюються ґрунти, які мають найбільшу природну продуктивність.
Суспільні роботи з бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення в Україні вперше проведенні в 1993 році.Бальна оцінка характеризувала агро виробничі групи ґрунтів за такими природними властивостями, як глибина генетичного горизонту, вміст гумусу, в міст фракцій фізичної глини, кислотність та ін. Як зазначається в методичних рекомендаціях з проведення бонітування ґрунтів в Україні, його дані служать для встановлення розмірів плати за землю і

 
 

Цікаве

Загрузка...