WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

сільськогосподарського призначення переважають дерново-глибокі опідзолені глеєві середньо суглинкові ґрунти дерново-середньопідзолисті поверхнево-глеїві середньо суглинкові ґрунти. (19д та 178д)
Державний земельний кадастр (другий розділ проекту) включає такі складові частини:
1) кадастрове зонування;
2) кадастрові зйомки ;
3) бонітування ґрунтів;
4) економічну оцінку земель;
5) грошову оцінку земель;
6) державну реєстрацію земельних ділянок;
7) облік кількості та якості земель.
Кадастрове зонування включає встановлення: місця розташування обмежень щодо використання земель; меж кадастрових зон та кварталів; меж оціночних районів та зон; кадастрових номерів.
Кадастрова зйомка - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.
Важливе значення мають дані бонітування ґрунтів - порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюється ґрунт з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність. На території Ковалівської сільської ради - це ґрунти 19д дерново-глибокі опідзолені глеєві середньо суглинкові ґрунти дерново-середньопідзолисті поверхнево-глеїві середньо суглинкові ґрунти, та 178е дерновоглибокі опідзолені глеєві вашкосугленкові грунти .
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського цільового призначення.
Одночасно з посиленням ролі даних державного земельного кадастру значно зросла роль грошової оцінки земельних ділянок. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною та експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення с. Ковалівка становить: ріллі - 1653576,7 грн. , багаторічні насадження - 8702,5 грн., сінокоси - 56293,3 грн., пасовища - 78624,1 грн.
Значення даних державної реєстрації земельних ділянок особливо зростає тепер, із здійсненням земельно-правових угод. Це дуже важливо для забудованих земель, коли разом з купівлею-продажем об'єктів нерухомості продається-купується право власності на земельні ділянки. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель.
Державний реєстр земель складається з двох частин:
- Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок ;
- Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, за ступенем забруднення ґрунтів.
Кошторис по нарахуванню заробітної плати та складання календарного графіку на виконання робіт по складанню технічної документації з грошової оцінки земель населеного пункту с. Ковалівка Коломийського району подано в четвертому розділі дипломного проекту.
У дипломному проекті приділяється увага охороні навколишнього середовища (розділ 5) та охороні праці (розділ 6). Приведено сучасний екологічний стан основних природних ресурсів: земельних, водних, атмосферного повітря та заходи по підвищенню родючості ґрунтів.
Використавши знання, отримані в процесі вивчення основ наукової організації праці, описано організацію безпечних умов праці у польових роботах, загальні вимоги безпечного пересування на всіх видах транспорту.
Отже, в даномудипломному проекті охоплено весь комплекс робіт, необхідних для ведення державного земельного кадастру.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
1. Гнаткович Д.І., Возняк Р.П., Гулько Р.Й., Ступень М.Г. Науково-методичні положення оцінки земель України у світових цінах. Львів.-1995.-68с.
2. Гнаткович Д.І. Земельна реформа в Україні. (Сучасний стан і перс-пективи). - Львів. 1993. - С.36.
3. Гнаткович Д.І., Ступень М.Г., Гулько Р.И. Проблемні аспекти при-ватизації земель в умовах різних форм господарювання. /Вісник ЛДАУ. Економіка АПК № 4.- 1998.- С.412-416.
4. Земельна реформа на Україні: Збірник законодавчих і урядових актів. - Київ: Україна, 1991.- 96 с.
5. Земельний кодекс України. - Львів.-2001.- 80 с.
6. Казьмір П.Г., Мицай М.А. Землеустрій - основа реалізації земельної реформи//3емлевпорядкування в умовах нових форм використання земель. - 36. наук. праць. ЛСГІ.- Львів. - 1992.- С.4-12.
7. Кисіль В.Г. Проблема організації використання і впорядкування земель в умовах реформ / Проблеми реформування земельних відносин в умовах західного регіону України. - Вісник ЛДАУ. - № I.-1997.-С.173.
8. Конституція України, - К,- 1996.
9. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр. - Львів. - Світ.-1991.
10. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. - 1995.
11. Методичні рекомендації по виробничій перевірці і визначенню ефе-ктивності роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств. - Чернівці, 1996.
12. Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р.
13. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки. Указ Президента України від 3 грудня 1999р.
14. Про порядок ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів № 15.- Київ.-1993,
15. Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів від 2 грудня 1997р.
16. Проблеми земельного кадастру та застосування його даних в умовах ринкової економіки. Монографія / Під ред. Д.І.Гнатковича. -Львів, ЛДАУ,- 1996.- 104с.
17. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Ковалишин О.Ф., Кисіль Л.Ф., Шпік Н.Р., Музика Н.М., Радомський С.С., Нестеренко Г.Б. Теоретичні основи державного земельного кадастру. - Львів. - 2003, ст.166-288.
18. Шворак А.М., Сохнич А.Я., Кисіль Л.Ф. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / Використання та впорядкування земель. - Зб. наук праць. - Львів, - 1995.- С.41-47.

 
 

Цікаве

Загрузка...