WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

статистичної звітності окремих вартісних показників інфраструктурного облаштування території. Ці та інші витрати показані в таблиці 3.8.2.1.
Таблиця 3.8.2.1. Витрати на облаштування с. Ковалівка
Показники та одиниці виміру Натуральних одиниць. Сума,
грн.
Електропостачання: головні споруди
8 39272
Магістральні споруди
23,04 125094
Разом: 164366
Телекомунікації: станційні споруди 1 19412
Лінії зв'язку 40370
Разом: 59782
Вулично-дорожня мережа: асфальтові вулиці 4,6 197540
Вулиці з твердим покриттям 8,2 168590
Разом 12,8 366130
Вода
Насосна станція 5644
Всього: 595922
Базова вартість одного квадратного метра землі залежить від регіональних факторів населеного пункту (Км1). Даний коефіцієнт враховує значення, статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах розселення і виробництва. Для с. Ковалівка приймається на рівні Км1 =1,0.
Нормативна грошова оцінка села Ковалівка визначення ступеня та територіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення картографічних і ґрунтових матеріалів, а також натурального обчислення території було виділено 16 оціночних районів.
Для встановлення економіко-планувальних зон був застосований експертний метод оцінки оціночних районів села, який полягає в наступно-му:
1. Заповнення анкети експертної оцінки.
2. Оцінка окремого фактору.
3. Визначення суми балів оцінки факторів.
4. Визначення середнього балу по кожному району та середньозваженого балу для населеного пункту.
5. Врахування комплексного індексу цінності території.
Було виділено п ять економіко-планувальних зон.
Важливу роль при розрахунку грошової оцінки земель населеного пункту, відіграють функціональні та локальні чинники.
В основі нормативної грошової оцінки земель с. Ковалівка лежить рентний дохід, що виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення.
Грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки в населеному пункті визначається за формулою:
Цн = В х Нп / Нк х Кф х Км
де Цн - грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн.;
В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 1м2, грн.
В = 380156:186000м2 = 2,044грн./га.;
Нп - норма прибутку, 6%;
Нк - норма капіталізації, 3%;
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання ді-лянки;
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ді-лянки.
Перший етап визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки заключається у визначені базової вартості одного квадратного метра населеного пункту, яка визначається за формулою:
Цнм = В х Нп / Нк х Км1
де Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення.
Згідно формули базова вартість становить:
Цнм = 2,044х2= 4,088 грн/м2
Другий етап визначення нормативної грошової оцінки є визначення вартості одного квадратного метра села по економіко-планувальних зонах (Цнз), який розраховується за формулою:
Цнз = Цнм х Км2
де Км2 - коефіцієнт, який враховує будівну цінність території в межах економіко-планувальної зони населеного пункту. (Таблиця 3.8.2.2.).
Таблиця 3.8.2.2. Вартість 1м2 земель по економіко-планувальних зонах
Економіко-планувальні зони Цнм Км2 Цнз=ЦнмхКм2
1 4,38 1,01 4,42
2 4,38 0,89 3,90
Основною таксономічною одиницею для визначення нормативної грошової оцінки земель прийнято оціночний район певної економіко-планувальної зони населеного пункту. В межах оціночного району оцінюються всі землі в залежності від їх функціонального використання та місця розташування.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь на території
с. Ковалівка здійснена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомземом України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН.
Загальна нормативна грошова оцінка земель населеного пункту за певним функціональним використанням з врахуванням локальних факторів подана в таблиці 3.8.2.3.
Таблиця 3.8.2.3. Нормативна грошова оцінка земель с. Ковалівка
Функціональне використання
земель Площа, га Загальна,
сума, грн.. Середньо зважена грошова
оцінка, грн./м2.
1
2
3
4
Землі житлової забудови
11,1 502920 4,53
Землі громадської забудови 3,7 129570 3,95
Землі промисловості 10,7 552670 5,16
Землі комерційного використання 05, 61450 12,29
Землі Рекреаційного призначення 36,6 757820 2,07
Інші відкриті землі 8,4 175980 2,09
Сільськогосподарськіугіддя 291,7 1875519,1 0,64
З них: рілля 212,6 1633576,7 0,78
Багаторічні насадження 17,0 87025 0,51
Сіножаті 28,9 56293,3 0,19
Пасовища 33,2 78624,1 0,24
Разом 362,7 4055929,1 1,13
Проаналізувавши дані таблиці 3.8.2.3., можна сказати наступне: нормативна грошова оцінка земель с. Ковалівка складає 4055929,1 грн., а середньозважена нормативна грошова оцінка становить 1,13 грн./м2.
3.9 Аналіз ефективності вирощування сільськогосподарських культур.
3.9.1. Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 2006 року.
Сільське господарство - це одна з найголовніших галузей матеріального виробництва людства, що забезпечує його харчовими продуктами рослинного і тваринного походження, а багато галузей промисловості - сировиною.
Основу сільськогосподарського виробництва становить рослинництво. Серед кількох сотень культурних рослин, що культивуються в с. Ковалівка Коломийського району основну кількість харчової продукції дають такі рослини як пшениця, жито, кукурудза картопля. У таблиці показано, що загальна посівна площа складає 188.80га. Із загальної площі посівів збереглося озимих на зерно до закінчення сівби ярих культур - усього 26га; з них пшениці - 13га; ярі зернові і зернобобові культури 30.40; картопля 96.30га; овочі відкритого та закритого ґрунту - 13.80га; кормові культури - 22.30га з них кормові - 6.63га; сіяні однорічні та багаторічні трави - 15.67га; загальна посівна площа у домогосподарствах, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 177.80га.
Таблиця.3.9.1.1. Посівні площі с/г культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 2006 року.
№ рядка Найменування показників Усього У тому числі земельних ділянках для товарного с/г виробництва
А В 1 2
1. Посівна площа - усього 188.80
2. Із загальної площі посівів збереглося озимих на зерно до закінчення сівби ярих культур - усього 26.0
2.1. З них: пшениці 13.0
2.2. жита -
3. Ярі

 
 

Цікаве

Загрузка...