WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

сільськогосподарських культур. Придатними рахуються ті землі, які забезпечують окупність затрат більше одиниці.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, сінокосами пасовищах за рентним доходом, який формується залежно від якості, місця розмежування та економічної оцінки земель і створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки землі, проведеної в 1988р.
Грошова оцінка земель визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою з виробництва зернових, ціни центнера зерна (Ц); терміну його капіталізації (Т) за формулою:
Гоз = Рздн х Ц х Тк
де Рздн - загальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Україні.
Ц- ціна центнера зерна, грн.;
Т- термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років.
3.8. Нормативна грошова оцінка земель
3.8.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
У період демократичних перетворень в суспільних відносинах, переходу до ринкової економіки та приватизації землі, виникає потреба у грошовій оцінці земель.
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Вона здійсню-ється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку тощо.
Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь
с. Ковалівка подано в таблиці 3.8.1.1.
Таблиця 3.8.1.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту
Назва угідь Шифр
агро-групи Площа, га Бал бонітету
Грошова вартість агрогрупи,
грн. Загальна вартість, грн.
1
2
3
4
5
6
Рілля 25д 19,9 13,8 333,0 662,67
28д 82,3 31,8 767,3 631487,9
176д 11,2 43,5 10497 117566,4
178д 36,9 30,1 7263 268004,7
178е 11,1 28,4 6853 76068,3
179д 51,2 40,0 9652 494182,4
Разом
212,6 7777,9 1653576,7
Багаторічні насадження 25д 6,7 11,4 4877 32675,9
178д 6,9 12,4 5305 36604,5
178е 3,4 12,2 5219 17744,6
Разом 17,0 7802,5
Сіножаті 25д 9,6 15,2 1422 13651,2
176д 7,8 50,6 4734 36925,2
178д 0,8 36,4 3405 2724
178е 0,6 34,8 3256 1953,6
218 10,1 1,1 102,9 1039,3
Разом 28,9 1947,9 56293,3
Пасовища 19д 1,0 28,6 2654 2654
25д 7,8 15,2 14,10 10998
28д 2,7 34,8 3229 8718,3
176д 3,4 50,1 4648 15803,2
178д 4,2 33,8 3136 13171,2
178е 5,0 32,3 2997 14985
179д 2,5 50,4 4676 11690
188е 0,5 3,3 306 153
218 6,1 0,8 74 451,4
Разом 33,2 2368,2 78624,1
Всього 291,7 6429,6 1875519,1
Характеризуючи таблицю 3.8.1.1., можна сказати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь по населеному пункту с. Ковалівка складає: по ріллі (площа 212,6га) - грн., по багаторічних насадженнях (площа 17,0га) - 8702,5 грн., сінокосах (площа 28,9га) - 56293,3 грн., пасовищах (площа 33,2га) - 78624,1 грн. В цілому нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь складає 1875519,1 грн.
3.8.2. Нормативна грошова оцінка населеного пункту
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на землю, платного характеру потребують економічного меха-нізму регулювання земельних відносин, основою яких є оцінка землі.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самовря-дування, поряд з нормативно-організаційними методами управління роз-витком території, реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити їх фінансово-економічну базу за рахунок отримання плати за землю.
Нормативна грошова оцінка земель села здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.
Законодавчими актами України визначено, що грошова оцінка земель є невід'ємною складовою державного земельного кадастру.
Нормативна грошова оцінка земель села проведена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН від 27 листопада 1995р. №76/230/325/150).
Нормативна грошова оцінка земель визначається поетапно.
На першому етапі визначена базова оцінка одного квадратного метра земель. На другому етапі - вартість земель для економіко-планувальних зон.
На останньому етапі - визначалась нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект роздержавлення і приватизації земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний план забудови, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території.
В основу нормативної грошової оцінки земель населених пунктів покладено витрати на освоєння та облаштування території, норму прибутку і норму капіталізації доходу, функціональне використання та місце розташування земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розрахована за рентним доходом, що створюється при виробництві зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р. та матеріалів бонітування ґрунтів 1993 року.
Нормативна грошова оцінка земель села визначена окремо для забудованих територій та сільськогосподарських угідь.
Нормативна грошова оцінка населеного пункту розрахована на при-кладі с. Ковалівка Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
Село Ковалівка розташоване на віддалі 10км від районного центру, з чисельністю населення 1268 осіб. Площа села становить 378,2га. За функціональним призначенням територія населеного пункту є сільська. Село електрифіковане. Централізоване водопостачання, тепло-постачання та каналізація відсутні.
Вихідними даними для проведення нормативної грошової оцінки є право установчі документи про статус населеного пункту та його межі, дані державного земельного кадастру про правовий природний та господарський стан земель, дані державної та відомчої статистичної звітності, що характеризують інженерно-транспортне облаштування.
Для визначення базової вартості одного квадратного метра земель с. Ковалівка були використані дані

 
 

Цікаве

Загрузка...