WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

розбіжностей в технічній документації, правовстановлюючому документі та реєстраційній картці, вони за актом приймання-передавання повертаються до територіального органу земельних ресурсів для доопрацювання.
У разі оформлення договору оренди (суборенди) землі територіальний орган земельних ресурсів надає за актом приймання-передавання оператору реєстраційну справу для створення реєстраційної картки.
Оператор у 10-денний термін заповнює реєстраційну картку.
Оператор при допомозі ПК "Гектар" по зчитаній з обмінного файлу інформації друкує заявку і рахунок на оплату послуг по реєстрації по чотирьох пунктах (наказ Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах № 69 від 15.12. 2003р. "Про встановлення єдиних вимог до порядку оформлення фінансових документів) :
1) перевірка та обробка інформації на магнітних носіях;
2) реєстрація державних актів, договорів оренди в державному реєстрі земель;
3) внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру;
4) внесення засобів до Поземельної книги.
Реєстратор здійснює державну реєстрацію державних актів та договорів оренди лише після пред'явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують повноваження діяти від імені юридичної особи, надання копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера власнику, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або копії довідки про включення до Єдиного державного реєстру (дане положення стосується як орендарів так і орендодавців), а також копії документа про сплату послуг за внесення записів до державного реєстру земель.
Реєстратор здійснює реєстрацію та видачу державних актів, договорів оренди (суборенди) землі, яка супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації. При цьому реєстратор відображає дані державної реєстрації на всіх примірниках державних актів та договорів оренди (суборенди) землі.
До реєстраційної картки реєстратором вносяться відомості про державну реєстрацію згідно Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель.
Після внесення відомостей про державну реєстрацію до реєстраційної картки вона засвідчується підписом керівника реєстратора з зазначенням прізвища, ініціалів та печаткою і передається оператору районного (міського) відділу .
Другий примірник державного акта, примірники договору оренди (суборенди) землі реєстратор передає до територіальних органів земельних ресурсів за актом приймання-передачі.
3.5. Облік кількості і якості земель
У минулому державний земельний кадастр України, який був призначений для вирішення аграрних завдань, мав усі риси земельної інформаційної системи, де переважала інформація про кількість і якість земель, технічні та екологічні характеристики землекористування тощо.
З прийняттям у 2001 р. Земельного кодексу України державний земельний кадастр набуває нового змісту і призначення. Йому відводиться важлива роль у реформуванні земельних відносин. Однією з його складових частин є облік кількості та якості земель. Інформація про площі земельних ділянок, склад земельних ґрунтів та їх якісний стан є найбільш вживаною споживачами.
Облік земель слід розглядати, як державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан.
Земля є загальною умовою процесу будь-якого виробництва, забезпечує умови проживання людей і виступає територіальним базисом розміщення природних ресурсів, тому обліку підлягають усі землі в межах території України.
Основне завдання обліку кількості земель полягає в тому, щоб дати характеристику кожній земельній ділянці, землеволодінню і землекористуванню щодо їх розмірів, складу угідь, їх підвидів відповідно до прийнятої класифікації.
Земельно-обліковою одиницею є земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правилами, яка має ідентифікаційний (кадастровий) номер.
Облік земель ведеться за окремими земельними ділянками, власниками землі і землекористувачами, у тому числі орендарями. При обліку земель виділяють землі населених пунктів, які є просторовим операційним базисом для житлового, адміністративного, культурно-побутового та виробничого будівництва в містах, селищах міського типу і сільських населених пунктах з густою забудовою дрібними ділянками та землі поза ними. Це переважно землі сільськогосподарського призначення, лісового фонду, які виступають головним засобом виробництва відповідно в сільському й лісовому господарстві та інші.
Кожна земельна ділянка характеризується відповідною сукупністю земельних угідь за категоріями земель, в основі яких лежить її цільове призначення. При цьому слід мати на увазі, що цільове призначення земельної ділянки може уточнюватися або змінюватися обмеженнями прав на неї, внаслідок чого може змінюватися склад земельних угідь.
Обліком передбачена кількісна характеристика земель, що перебувають у власності, зокрема в державній, приватній і комунальній, а також земель, які перебувають в оренді. Виділяється також інформація про землі, що оподатковуються і не оподатковуються.
Особлива увага надається обліку зрошуваних і осушуваних земель. Він ведеться за загальноприйнятою класифікацією угідь, за фактичнимстаном і використанням меліоративних земель. Однак цей облік ведеться не тільки за угіддями та їх підвидам, але й за ступенем зрошуваності й осушуваності, способами зрошення й осушення, станом зрошувальної й осушувальної мережі.
Дані обліку кількості земель відображають фактичний стан їх використання і щорічно доводиться до відома всіх загальногосподарських і державних органів управління земельними ресурсами.
Облік кількості земель забезпечується проведенням кадастрових зйомок. Основним чинником, що визначає всі параметри кадастрових зйомок є вимоги до точності та детальності відображення земельно-облікових одиниць, які зумовлені зростанням ролі землі в ринковій економіці, особливо при оподаткуванні її власників і землекористувачів та при купівлі-продажу землі. Ці вимоги, у свою чергу, визначаються цільовим призначенням, якістю і максимальними можливостями відображення на плані земельно-облікових одиниць та інформації.
Щоб забезпечити необхідну точність обчислення площ земельних ділянок в умовах переходу до дрібних за розмірами землеволодінь і землекористувань, необхідний якісний великомасштабний картографічний матеріал.
Рекомендуються такі масштаби земельно-кадастрових планів (карт): для ділянок за межами населених пунктів - не дрібніше 1:5000; в містах республіканського і обласного підпорядкування - не дрібніше 1:5000; у містах районного підпорядкування і селищах - не дрібніше 1:1000; у селах -1:2000.
В усіх випадках здійснюється

 
 

Цікаве

Загрузка...