WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Водний баланс та водні ресурси України - Реферат

Водний баланс та водні ресурси України - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Водний баланс та водні ресурси України"
Співвідношення приходу і витрат води з урахуванням змін її запасів за вибраний інтервал часу для певного об'єкту називається водним балансом.
Взагалі обліку підлягають атмосферні опади, конденсація вологи, горизонтальний перенос і відкладення снігу, поверхневий і підземний притік, випаровування, поверхневий і підземний стік, зміна запасів вологи у грунті та ін. В окремих випадках нема необхідності детального обліку всіх складових частин водного балансу.
Наприклад, якщо водобалансові розрахунки виконуються стосовно достатньо великих об'ємів води, можна не враховувати конденсацію, тому що вона має відносно мале значення.
У межах середнього багаторічного річного водного балансу з усієї території суходолу земної кулі випаровується кількість води, що дорівнює кількості опадів мінус річковий стік.
Під водними ресурсами в широкому розумінні сприймаються всі види води, що знаходяться в Землі, на її поверхні і в атмосфері. У більш вузькому розумінні під водними ресурсами розуміються ті природні води, які можна використовувати в даний час, управляючи їх режимом, а також води, що можуть бути використані в найближчій перспективі й над управлінням якими йде робота. Таке визначення водних ресурсів відповідає їх економічному розумінню й знаходиться в тісному зв'язку з рівнем розвитку людського суспільства.
Виходячи з цього визначення, в поняття "водні ресурси" включаються тільки прісні води суходолу, що безпосередньо використовуються або визначені для використання в процесі матеріального виробництва. На практиці до такої категорії доступних для використання вод зараз відносять річковий стік і придатні для експлуатації підземні води.
Водні ресурси вважаються фізично невичерпними, але в своєму розміщенні та режимі стоку вони витримують прямий та опосередкований вплив інших компонентів природного комплексу та антропогенний тиск, в наслідок чого відрізняються значними коливаннями та нерівномірністю розподілу, а також по своїм якісним характеристикам.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України та її окремих регіонів, що характеризується збільшенням антропогенного навантаження на природу, особливо гостро стоїть проблема використання й охорони водних ресурсів країни.
Основним джерелом формування та поповнення водних ресурсів служать атмосферні опади, розподіл яких досить нерівномірний. З цим в значній мірі пов'язані відмінності в природному забезпеченості України водними ресурсами. Важливим чинником, що впливає на формування водних ресурсів, є також випаровування з поверхні, яке зростає з північного заходу на південний схід.
Різниця між кількістю опадів і випаровуванням (величина стоку), а також відношення величини стоку з певної території до кількості опадів на цій території (коефіцієнт стоку) обумовлюють водозабезпеченість території, формуючи власні водні ресурси в об'ємі 50,7 км3/рік.
Водні ресурси річок є одним з найважливіших природних ресурсів. Вони характеризуються об'ємом стоку річок, що щорічно стікає з певної території. На відміну від більшості інших природних ресурсів водні ресурси поновлюються і їх середня багаторічна величина на протязі тривалого часу залишається постійною.
Часова і просторова динаміка водних ресурсів знаходиться у безпосередній залежності багатьох воднобалансових факторів - величини, інтенсивності і розподілу атмосферних опадів по території, випаровування, факторів підстилаючої поверхні, господарської діяльності, тощо. Воднобалансові дослідження дають можливість проводити співставлення об'єктивно існуючих в природі співвідношень і взаємозв'язків між надходженням та витратами вологи на будь-якій території і, в першу чергу, на річкових водозборах, за різні інтервали часу. А взаємна ув'язка окремих компонентів водного балансу дозволяє більш глибоко вивчати умови їх формування, виявляти можливі помилки вимірів та розрахунків і оцінювати вплив господарської діяльності та інших факторів на водні ресурси.
Таблиця 1
Розподіл атмосферних опадів і величина випаровування на території України
Область Площа області, тис. км2 Атмосферні опади, мм Випаровування, мм Коефіцієнт стоку Об'єм стоку, млрд. м3
Вінницька 26,5 595 518 0,13 2,0
Волинська 20,2 681 681 0,13 1,8
Дніпропетровська 31,9 516 488 0,06 0,9
Донецька 26,5 558 519 0,07 1,0
Житомирська 29,9 682 590 0,13 2,7
Закарпатська 12,8 939 390 0,58 8,0
Запорізька 27,2 484 461 0,05 0,6
Івано-Франківська 13,9 876 506 0,42 5,1
Київська 28,9 645 581 0,10 1,8
Кіровоградська 24,6 536 491 0,08 1,1
Крим 27,0 450 418 0,07 0,8
Луганська 26,7 568 514 0,10 1,4
Львівська 21,8 838 608 0,28 5,0
Миколаївська 24,6 454 454 0,02 0,4
Одеська 33,3 495 484 0,02 0,3
Полтавська 28,8 584 520 0,11 1,8
Рівненська 20,1 708 623 0,12 1,7
Сумська 23,8 654 551 0,16 2,5
Тернопільська 13,8 724 603 0,17 1,6
Харківська 31,4 590 529 0,10 1,9
Херсонська 28,5 416 411 0,01 0,1
Хмельницька 20,6 673 568 0,16 2,1
Черкаська 20,9 572 514 0,10 1,1
Чернівецька 8,1 788 628 0,13 1,2
Чернігівська 31,9 665 577 0,13 2,7
По республіці 603,7 609 526 0,14 50,7
Водні ресурси України складаються з місцевого стоку і транзиту. Останній надходить по Дунаю, Дніпру, Сіверському Дінцю та деяких інших водних артеріях. За межами країни формується близько 30 км3 стоку (загальний обсяг становить 210 км3). Річкова мережа України належить до басейнів Чорного та Азовського морів і частково (близько 4%) до басейну Балтійського моря (притоки Вісли - Сян і Буг). Всі річки території України належать до 10 основних басейнів. Найбільший з них басейн Дніпра. На території України є майже 23 тис. річок і струмків, з яких 2 938 мають довжину понад 10 км і 116 - понад 100 км.
Відповідно до загальних закономірностей розподілу річних опадів на території України змінюється також і

 
 

Цікаве

Загрузка...