WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Опишіть суть геометричного нівелювання для встановлення проектних висок. 2. Встановити перевірки, які виконують для встановлення теодоліта в робоче - Реферат

1. Опишіть суть геометричного нівелювання для встановлення проектних висок. 2. Встановити перевірки, які виконують для встановлення теодоліта в робоче - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з геодезії
1. Опишіть суть геометричного нівелювання для встановлення проектних висок
Геометричне нівелювання - це метод визначення перевищень шляхом візування горизонтальним променем за допомогою нівеліра й відліку різниці висот по рейках. Точність відліку по рейках 1-2 мм (технічне нівелювання) і до 0,1 мм (високоточне нівелювання).
На нівелірні роботи, метою яких є створення висотних геодезичних мереж державного призначення, складаються технічні проекти.
Технічний проект - це документ, в якому встановлюють обсяги робіт, технологію їх виконання, матеріально-технічну забезпеченість і кошторисну вартість. Складанню технічного проекту передує топографо-геодезична вивченість району робіт, збір і аналіз матеріалів раніше виконаних нівелірних робіт в цьому районі.
Одним з найважливіших елементів технічного проекту є проект ліній нівелювання на карті. Виконують проектування найдосвідченіші спеціалісти геодезичного виробництва.
Складають проект нівелірних ліній на картах масштабів 1:200000, 1:100000, 1:50000 і більших. На карту наносять усі пункти ДГМ, нівелювання яких було виконано раніше і які знаходяться від ліній, які проектуються, на віддалі до 3 км.
При проектуванні ліній нівелювання дотримуються вимог "Основних положень створення ДГМ України" та інших чинних документів, які регламентують роботи, для яких нівелірні лінії створюються.
Лінії нівелювання І і ІІ класів проектують переважно вздовж автомобільних доріг та залізниць, а при їх відсутності - вздовж ґрунтових доріг, стежок, берегів річок, тобто вздовж найбільш сприятливих для даного району ґрунтовими умовами трас з найменш складним рельєфом.
На карту в умовних знаках наносяться запроектовані нівелірні знаки, якими лінії нівелювання мають бути закріплені не рідше, ніж через 5 км (по трасі), а у важкодоступних районах відстань між ними може бути збільшена до 7 км. На всіх лініях нівелювання I і II класів не рідше, ніж через 60 км, а також у вузлових точках, поблизу морських, основних річкових та озерних рівневих постів проектують закладання фундаментальних реперів. В сейсмоактивних районах фундаментальні репери проектуються не рідше, ніж через 40 км.
При проектуванні нівелірних ліній необхідно враховувати норми щільності пунктів та реперів ДГМ, які регламентуються "Основними положеннями..." 1998 р. [4], а саме:
для знімань в масштабі 1:25000 і 1:10000 - 1 репер на трапецію масштабу 1:10000;
для знімань в масштабі 1:5000 - 1 репер на 10-15 км2;
для знімань в масштабі 1:2000 і більших - 1 репер на 5-7 км2.
Для забезпечення об'єктів, що підлягають топографічному зніманню, необхідною щільністю пунктів висотної ДГМ, крім запроектованих на цих об'єктах реперів нівелювання усіх класів, до висотних мереж І, ІІ, ІІІ і ІV класів включають частину існуючих або запроектованих пунктів планової ДГМ 2 і 3 класів і пунктів планових мереж згущення 4 класу, 1 і 2 розрядів, якщо вони закріплені або на яких запроектоване закріплення центрами, які відповідають вимогам, що ставляться до нівелірних знаків (типів У10П, У20П, У30П, 140П, 160 тощо ). Причому класи планових і висотних мереж можуть не співпадати. Наприклад, пункт тріангуляції 2 класу може бути одночасно пунктом висотної мережі ІІІ класу. І навпаки, пункт тріангуляції 3 класу може бути одночасно пунктом висотної мережі ІІ класу.
Які ж пункти планових ДГМ і мереж згущення включають у висотні ДГМ? В основному, ті пункти, які знаходяться на віддалях до кількасот метрів від ліній нівелювання і до яких є зручний підхід та можливість прокладання ходів на щільних ґрунтах.
Решту пунктів планових ДГМ і мереж згущення, які не включені у висотні ДГМ, але також повинні мати висоти у Балтійській системі висот, включають у висотні мережі згущення, що створюють методами технічного або тригонометричного нівелювання, які розглядуються в розділі 6.
Якщо при проектуванні нівелірних ліній виникає питання про їх відповідність необхідним технічним вимогам, обчислюється очікувана середня квадратична помилка відмітки точки, що знаходиться в найбільш слабкому місці нівелірної лінії. Встановлено, що найбільш слабке місце знаходиться на середині нівелірної лінії. Очікувана середня квадратична помилка МL/2 відмітки точки, що знаходиться посередині нівелірної лінії III чи IV класу може бути обчислена за формулою
,
(1)
де
mвих - середня квадратична помилка відмітки вихідних реперів, між якими запроектовано хід;
? - випадкова середня квадратична помилка одного кілометра нівелювання;
L - довжина ходу нівелювання.
Очікуване значення порівнюють з допустимим значенням, яке залежить від технічних вимог до робіт, для яких запроектовані нівелірні пункти служитимуть висотною основою.
2. Встановити перевірки, які виконують для встановлення теодоліта в робоче положення. Назвіть основні складові частини приладу
Теодоліт призначений для виміру вертикальних і горизонтальних кутів, для виміру відстаней і визначення магнітних азимутів по бусолі. Відповідно до Дст 10529-86 теодоліти по точності виміру кутів поділяються на:
високоточні (Т-1)
точні (Т-2,Т-5)
технічні (Т-15, Т-30)
(цифри - це середня квадратична помилка виміру кутів).
" трегер (нижня частина теодоліта)
" піднімальні гвинти
" закріпний

 
 

Цікаве

Загрузка...