WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Класифікація мінералів за хімічним складом. 2. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні. 3. Метаморфічні гірські породи та їх поширення ( - Реферат

1. Класифікація мінералів за хімічним складом. 2. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні. 3. Метаморфічні гірські породи та їх поширення ( - Реферат

процеси поділяються на 3 групи: вивітрювання, денудація (знос) і акумуляція (нагромадження). Денудація й акумуляція по ефекті впливу на рельєф є що нівелюють.
Вплив сили ваги і сили обертання впливають на ряд екзогенних факторів . Клімат Землі визначає генетичні типи екзогенних процесів і, почасти, інтенсивність їхнього впливу на земну поверхню. Латеральні зміни клімату визначаються положенням Землі щодо Сонця й утворять планетарну кліматичну зональність.
Зміни клімату з висотою утворюють орокліматичну зональність, що обумовлена ростом тектонічних підняттів і зміною температури атмосфери з висотою. Велике рельєфоутворююче значення мають зміни клімату в часі. Екзогенні фактори . Під екзогенними факторами розуміються процеси рельєфоутворення , обумовлені вивітрюванням, денудацією й акумуляцією.
Вони генетично і причинно зв'язані з ендогенними факторами , приповерхнім гравітаційним полем Землі, її кліматом, а також впливом Сонця і Місяці. Форми рельєфу, вутворенні яких головна роль належить екзогенним процесам, називаються морфоскульптурами. Вивітрювання - сполучення процесів руйнування гірських порід, що складають земну поверхню під впливом зовнішніх оболонок і Сонця. Вони підготовляють матеріал для подальші денудації й акумуляція .
Джерела енергії для процесів вивітрювання - енергія Сонця і фізико-хімічний вплив атмосфери і гідросфери. Клімат визначає виборчий розвиток основних генетичних типів вивітрювання і впливає на швидкість їхнього плину. Денудація по загальному характері впливу - процес зниження земної поверхні. Підрозділяється на загальну, чи площинну, і лінійну, що розвивається вибірково. Акумуляція - процес підвищення земної поверхні. Може бути регіональної і локальний.
Геоморфологія займає важливе місце серед інших природничих наук, які досліджують літосферу та процеси, які зумовлені змінами в ній.
Отже, геоморфологія (від гео ... і морфологія), наука про рельєф суші, дна океанів і морів. Вивчає зовнішній вигляд, походження, вік рельєфу, історію розвитку, сучасну динаміку і закономірності поширення.
Дані геоморфології використовуються при пошуках родовищ корисних копалин, проектуванні доріг і споруджень.
3. Метаморфічні гірські породи та їх поширення
Метаморфічні гірські породи - гірські породи, які утворилися внаслідок метаморфізму осадових і магматичних порід.
Метаморфічні гірські породи характеризуються зернистою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою. До них відносять глинисті сланці, філіти, ґнейси, кварцити тощо. На території України поширені в межах Українського щита, у Кримських горах і Карпатах
Метаморфічні породи виникають при впливі температури і тиску на раніше існуюючі породи. Відмітною рисою більшості метаморфічних порід служить їх шарувата, сланцева структура. При метаморфізації глина злежується, перетворюючи в м'які філлітові сланці, потім починаються зміни в її мінеральному складі, і утворяться хлоритові (від грецького "хлорос" - зелений) сланці. При досить високих температурах і тиску виникають слюдяні і кристалічні сланці. Їх часто супроводжують гранати і дістен. Залозисті глини перетворюються в залозисті сланці чи джеспіліти, широко розповсюджені, наприклад, на Криворізькому родовищі залізних руд.
При метаморфізації піску виникає піщаник, потім кварцит і, за певних умов, гнейсовидний сланець, який мало відрізняється на вид від магматичних порід. До речі, якщо впливу високих температур і тиску піддається граніт, з нього утвориться гнейс-кристалічна порода, що має шарувату структуру.
При метаморфізації моренних відкладів утворюються конгломерати, а осипів - брекчії. Прикладом штучної брекчії служить будівельний бетон з наповнювачем із щебеню. Той же бетон, але з наповнювачем з гальки, можна назвати штучним конгломератом.
При метаморфізації вапняку утворюється мармур, деревної смоли - янтар. Особливі породи виникають на контакті розплавленої магми з навколишніми (вміщуючими) породами. Тут утворяться роговики, грейзени і скарні. Найбільше часто в подібних утвореннях зустрічаються такі мінерали, як гранати, гірський кришталь. До цих утворень нерідко пристосовуються родовища корисних копалин, наприклад, Тірніаузське вольфраміт-шеєлитове родовище на Кавказі.
Отже, метаморфічні гірські породи утворюються в результаті значної переробки гірських порід у глибинних зонах земної кори, куди вони попадають унаслідок прояву тектонічних процесів.
Під метаморфізмом (греч. metamorphoomai - піддають перетворенню, перетворююся) розуміють зміну і перетворення гірських порід під впливом різних ендогенних геологічних процесів, що викликають значні зміни термодинамічних умов (насамперед температури і тиску).
Усі перетворення в гірських породах при процесах метаморфізму відбуваються шляхом їх зміни у твердому стані.
Метаморфізму можуть піддаватися гірські породи будь-якого походжнення - осадові, магматичні і раніше існували метаморфічні.
Ступінь зміни первинних гірських порід (ступінь метаморфізму) може бути різним - від незначних перетворень до повної зміни складу і вигляду порід.
Метаморфічні гірські породи мають широке поширення, як по поверхні, так і в глибинах земної кори. Вони пошурені в межах древніх докембрійських щитів, у складчастих областях різного віку, і, так само як і магматичні утворення, беруть участь у будівлі платформних територій, складаючи їх кристалічну основу чи фундамент.
Метаморфічні породи дуже різноманітні по мінеральному складу і структурі, у них міститься ряд цінних корисних копалин, таких, як золото, уран, молібден, вольфрам, залізо, дорогоцінні і технічні камені, керамічна сировина. Різні гнейси, мармури, сланці є прекрасним будівельним і лицювальним матеріалом.
Використана література:
1. Геоморфологія. Посібник / За ред. Костенко Н.П. - М., 1999.
2. Основи геології та геоморфології. - М., 1994.
3. Словник-довідник з геоморфології. - М., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...