WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Класифікація мінералів за хімічним складом. 2. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні. 3. Метаморфічні гірські породи та їх поширення ( - Реферат

1. Класифікація мінералів за хімічним складом. 2. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні. 3. Метаморфічні гірські породи та їх поширення ( - Реферат


Контрольна робота
з фізичної географії (геології)
1. Класифікація мінералів за хімічним складом
За хімічним складом виділяють наступну класифікацію мінералів:
I. Самородні елементи (складаються з одного хімічного елемента)
1. графить, З
2. сірка, S
3. золото, Au
II. Сульфіди
4. пірит, Fe2
5. халькопірит, CuFe2 (мідний колчедан)
6. галеніт, Pb (свинцевий блиск)
7. сфалерит, Zn (цинкова обмотка)
8. молібденіт, Mo2 (молібденовий блиск)
9. кіновар, Hg
III. Галогениди
10. галіт, NaCl
11. сільвін, KCl (калійна сіль)
12. флюорит, Ca2 (плавиковий шпат)
IV. Окисли і гідроокисли
13. кварц, Si2
14. обпа, Si2*n2O
15. гематит, Fe2O3
16. магнітить, Fe3O4 (магнітний залізняк)
17. лимоніт, Fe2O3*n2O
18. корунд, Al2O3
19. боксит, Al2O3*n2O
V. Карбонати
20. кальцит, CaCO3 (вапняний шпат)
21. доломить, CaMg (CO3) (гіркий шпат)
22. сидерит, FeCO3 (залізний шпат)
23. малахіт, CuCO3* *Cu(OH)2
VI. Сульфати
23. гіпс (легкий шпат), CaSO4 * * 2H2O
24. ангідрит, CaSO4
25. барит, BaSO4
26. мірабіліт, Na2SO4 10H2O
VII. Фосфати
27. апатит, Ca5(Cl,F) * * [ PO4]3
28. фосфорит,
VIII. Силікати
29. олівін (перідот), (Mg,Fe)2 Si4
30. топаз, Al2(Fe,OH)2 * * Si4
31. рогова обманка, (Ca,Na)2(Mg,FeMn, Al[OH]2 [(Si,Al)4O11]2
32. берил, Be3Al2(Si6O18)
33 турмалін
34. тальк, Mg3(OH)2 [Si4O10] чи 3Mg 4Si2 H2O
35. мусковіт, KAl2(OH)2 [AlSi3O10] чи K2O 3Al2O3 6Si2 2H2O
36. біотит, K(Mg,Fe)3 (OH,F)2[AlSi3O10] чи K2O 6(Mg,Fe)O Al2O3 6Si2 2H2O
37. каолініт, Al4(OH)8 [Si4O10] чи Al2O3 Si2 2H2O
38. альбіт, Na[AlSi3O8] чи Na2O Al2O3 6Si2
39. ортоклаз, K[AlSi3O8] чи K2O Al2O3 6Si2
40. мікроклін
IX. Вуглеводні
41. янтар, C10H16 O4
2. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні
Геоморфологія (Гея - грец. Земля, морфе - грец. форма, логос - грец. слово, вчення, наука).
Як науки геологія та геоморфологія сформувались внаслідок вирішення задач і практичних запитів суспільства. Розвиток матеріальної культури, зростання людського суспільства найтіснішим чином пов'язані з освоєнням земної поверхні. Люди почали вивчати Землю ще на перших порах свого існування.
Поява геоморфології як самостійної області знання відноситься до кін. 19 - поч. 20 ст., коли оформилися дві самостійні школи: американська на чолі з У.М.Дейвісом і європейська (головним чином німецька), представниками якої були А. Пенк, В. Пенк. Основи геоморфології в Україні та Росії заклали П.А.Кропоткін, І. В. Мушкетов, І. С. Щукін, Я. С. Едельштейн, К. К. Марков і ін.
Об'єктом вивчення геології та геоморфології є вся планета і в особливості її кам'яна оболонка (літосфера).
Предметом дослідження науки є будова, склад речовини у цій оболонці, впливу на ці процеси біосфери як у минулі часи, так і в наш час і, особливо, вплив на ці процеси нової геологічної сили - людства (В.І. Вернадський).
С.Л.Рудницький значною мірою був засновником української геоморфології, антропогеографії, політичної, соціально-економічної та демографічної географії. Особлива заслуга С.Л.Рудницького в тому, що він започаткував картографічний напрямок в українській географії. Розробляти географічні карти українською мовою він почав у Львові, продовжував на еміграції у Відні, а також в радянській Україні. Завдяки йому Україну чи не вперше було представлено у картографічних працях як цілісну просторову одиницю.
Довкілля має системний характер і важливим завданням є здійснення аналізу тих чинників, які обумовлюють перебіг сучасних геоморфологічних процесів.
Основні напрямки досліджень у геоморфології:
o Теорія та методика, методологія геоморфології, системний геоморфологічний аналіз; геоморфологічні закони та геоморфологічні парадигми.
o Теорія та методологія структурної геоморфології.
o Теорія та методологія антропогенної геоморфології.
o Еволюційна геоморфологія: розвиток давнього й експонованого рельєфу; геоморфологічна етапність та хроногеоморфологія; геоморфологічні аспекти еволюції тектоногенезу, седиментогенезу, клімату, гідросфери, біосфери, рельєфоутворюючих процесів.
o Регіональна та планетарна геоморфологія: просторово-часові закономірності. Принципи та підходи до районування. Регіональні геоморфологічні проблеми України.
o Просторова організація сучасного рельєфу й рельєфоутворюючих процесів, їх взаємопов'язане функціонування та прогноз розвитку.
o Просторова організація природно-техногенних геоморфосистем, оцінка стану та прогноз розвитку.
o Методи геоморфологічних досліджень: системний аналіз і математичне моделювання; морфоструктурний та неотектонічний аналіз, морфодинамічний аналіз; геоморфологічне картографування; дистанційні, експериментальні, палеогеоморфологічні, морфометричні методи тощо.
o Прикладні проблеми сучасної геоморфології. Геоморфологічні дослідження при: пошуках корисних копалин, інженерному освоєнні території, сільськогосподарському природокористуванні; геоморфологічні дослідження для розв'язання екологічних проблем; геоморфологічний прогноз; геоморфологічна експертиза; геоморфологічні основи раціонального природокористування в Україні.
Процеси, що впливають на формування твердої оболонки Землі по своєму положенню щодо її поверхні підрозділяються на ендогенні й екзогенні. Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.
Для рельєфоутворення найбільше значення мають механічні рухи літосфери, магматизм і метаморфізм. Один з найважливіших результатів - формування первинних нерівностей твердої поверхні Землі - тектонічно обумовлених підняттів і западин. Екзогенні

 
 

Цікаве

Загрузка...