WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

Інвентаризаційних знімань згідно з [16] визначаються із співвідношення :
(29)
Виходячи з цього співвідношення, вартісний еквівалент величини помилки площі при певному значенні ціни одного кв. м землі можна виразити [2];
(30)
де ?С - відхилення ціни земельної ділянки від імовірної. Р - площа ділянки. Ц - ціна квадратного метра землі.
Таким чином, помилка в площі одержує вираження в одиницях вартості земельної ділянки.
Грошова оцінка земельної ділянки С визначається з виразу :
С=Р·Ц (31)
де Р - площа, Ц - ціна одного кв. м землі.
Ціна квадратного метра землі в населених пунктах згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України методикою вираховується за формулою (22).
В таблиці 4, графи 2,3, наведено значення величин площ і помилок визначення площ земельних ділянок, характерних розмірів, що регламентуються Земельним кодексом [113] згідно з вимогами [16], формула (29). Визначимо вартісні значення цих помилок, ґрунтуючись на методиці грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженій Кабінетом Міністрів [29].
Для цього було розраховано ціну 1 кв. м земельних ділянок у м. Львові і в приміській зоні для трьох характерних значень функціонального використання земель: житлової забудови - Кф = 1,0 ; рекреаційного призначення Кф = 0,5; комерційного використання - Кф =2,5. де Кф - коефіцієнт функціонального використання.
Коефіцієнт КМ=Км1·Км2·Км3, де Км1- коефіцієнт, який враховує адміністративний статус у системі розселення України, для Львова - Км1= 2,0.
Для коефіцієнтів КМ2, які враховують ступінь містобудівної цінності територій у межах населеного пункту, прийнято два близьких до граничних значення: =4,0, =1,0. Для коефіцієнтів Км3. які характеризують локальне місцеположення ділянок у межах економіко-планувальних зон, прийнято середнє значення Км2=1.0. Базова вартість квадратного метра ділянки для Львова становить 21 грн. [12]. Виходячи з цих даних, ціну квадратного метра R населеному пункті Львові залежно від значення і функціонального використання, одержимо:
o землі житлової забудови - 504 грн; - 126 грн.;
o землі рекреаційного призначення - 252 грн; - 62 грн;
o землі комерційного використання - 1260 грн; 215 грн.
У таблиці 4, графи 4, 5, наведено значення ціни помилки в площі земельної ділянки регламентованої виразом (29), розрахованої за формулою (30).
Таблиця 4

п/п Площа Р кв.м ?Р=0,001 Р
кв.м. ?С=
= 0,001P·Ц
для грн.
?С =
= 0,001Р·Ц
для
грн.
mt, м
формула
(5.27) тt, м
формула (5.28)
1 2 3 4 5 6 7
1 2500 2.5 2150.0 157.5 0.045 0.05
2 1500 1.5 1890.0 94.5 0.025 0.04
1 2 3 4 5 6 7
2 1000 1.0 1260.0 62.0 0.028 0.02
4 600 0.6 756.0 27.8 0.027 0.02
5 100 0.1 126.0 6.2 0.008 0.01
Наведені результати показують, що ціна помилки R площі, згідно з виразом (30). відносно незначна тільки для земель невисокої містобудівної якості і у випадку, коли коефіцієнт функціонального використання Кф - невисокий (0.5-1,0). У всіх Інших випадках, особливо для земель з високим значенням коефіцієнта функціонального використання земель, ці величини, достатньо значимі і для замовника вони можуть бути неприйнятними.
Визначимо точність геодезичних вимірювань, виходячи з наведених даних, ґрунтуючись на формулах обчислення середніх квадратичних помилок площі [2]. Середня квадратична помилка визначення площі ділянки прямокутної форми, при аналітичному визначенні координат точок поворотів меж, визначається Із формули: (25), (26).
Виходячи з цих виразів, одержимо значення середніх квадратичних помилок визначення координат точок поворотів меж:
(32)
o для ділянки прямокутної форми
(33)
o для ділянки, близької по формі до квадрата. В таблиці 4, графи 6,7, наведено значення середніх квадратичних помилок визначення координат, розраховані за формулами (31) і (32), які задовольняють вимогу до точності визначення площі, формула (29). Виходячи з цих значень, точність визначення координат точок поворотів меж повинна бути від 0,05м до 0,01 м, залежно від величини площі ділянки. Згідно з [16], точність визначення координат межових пунктів не повинна перевищувати 0,1 м, тобто одержані нами значення менші від 2 до 10 разів, залежно від величини площі. Така точність визначення координат межових точок вимагає відповідно підвищення точності геодезичних вимірювань. Ці дані підтверджують висновок, що допуск (29). у багатьох випадках є занадто "дорогим" і необхідний диференційований підхід до точності геодезичних вимірювань, виходячи як із технологічних, так і економічних передумов.
Визначення координат межових точок з точністю 0,1 м можна забезпечити прокладанням ходу полігонометрії 2-го розряду, довжину якого визначимо виходячи з формули для середньої квадратичної помилки полігонометрії (10), зробивши відповідні перетворення:
(34)
де L - довжина ходу, М- очікувана середня квадратична помилка ходу, М= 0,1 м, ms - середня квадратична помилка вимірювання довжини сторін, для світловіддалеміра СТ-5 ms=20мм; mр - середня квадратична помилка вимірювання кута, для полігонометрії 2-го розряду mр= 10 . Приймаємо n=10, тоді L=l,5 KM; для n=5, L= 2,2 км.
Визначимо довжину теодолітного ходу для очікуваної помилки М=0,1 м. приймемо ms =2 см для довжини сторони 1 =100 м m?=30". для п=4, L=0,7км. Для теодолітного ходу завдовжки 0.5 км з чотирма точками поворотів при m?=30", ms =5см, для довжин ліній близько 100 м ( ). одержимо: М=0,11 м.
Список літератури
1. Возняк Р.П., Магазинщиков Т.П Земельний кадастр в городах. Львів, 1989,92с.
2. Волосецький Б. Аналіз впливу технологічних і економічних параметрів на особливості геодезичного забезпечення кадастрових робіт. Геодезш. картографія і аерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук-техн. зб. Львів. 1997, с. 55-57.
3. Волосецький Б. Оцінка впливу економічних параметрів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах, зб. Geodezja inzynieryjna і katastr w gospodarce narodowej. Lvvow -Rzeszow, 1998, c. 19-22.
4. Волосецький Б. Про точність кадастрових планів, зб, Геомошторинг - 99, Львів, 1999, с. 89-92.
5. Волощук М., Перович Л. Організаційна концепція ведення агроеколопчнгого моніторингу. Геодезія. картографія іаерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук.-техн. зб.. Львів. 1997. с. 43-47.
6. Гладкий В М, Спиридонов В.А., Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. М.: Недра, 399.1, 252 с.
7. Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Столярчук Ю.Д. і ін. Земельно-правовий процес приватизації земельних ділянок в містах : Львів, 1997. с.90.
8. Гусаков В.. Валетта У., Нудельман В. і ін. Довідник регулювання використання І забудови територій населених пунктів (зонінг). - К 1996.
9. Державні будівельні норми України. - К.: Держбуд. 1997.
10. Драттковський О.І., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. -К.:УАДУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...