WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

випадку неможливості включення кутів меж і межових знаків безпосередньов ходи геодезичної основи для їх координування використовують засічки (пряма, лінійна, обернена), полярний спосіб і інші. При цьому слід дотримуватися таких вимог: визначення координат кутовою, лінійною засічкою не менш як із трьох точок геодезичної основи; лінійно - кутові (полярні) засічки - з двох точок.
Точність визначення положення точок цими методами визначається Із формул:
o пряма кутова засічка
(18)
o полярний спосіб
(19)
де ms i m? - середні квадратичні помилки вимірювання відповідно кута і сторони, - кут при вершині засічки. I1, I2- відстані від опорної точки до визначуваної.
У всіх випадках при координуванні кутів поворотів меж і межових знаків повинен бути незалежний подвійний контроль визначення з двох пунктів геодезичної основи. При різних методах координування кутів поворотів меж розходження їх положення, одержаного з двох незалежних визначень, не повинне перевищувати 0.15м. Середня квадратична похибка визначення координат кутів поворотів меж і межових знаків не повинна перевищувати 0,1м.
6. Визначення площ земельних ділянок
Залежно від господарського значення ділянок, їх розмірів, конфігурації. наявності результатів відповідних вимірювань (координати, довжини ліній), якості планово - картографічного матеріалу використовують такі способи визначення площ [19]:
o аналітичний, коли площу вираховують за результатами вимірювань ліній і кутів, або їх функцій координат вершин ділянок;
o графічний, коли площу визначають за результатами вимірювань ліній і кутів, чи координат на планах, картах або з допомогою палеток;
o механічний, коли площі визначають на плані за допомогою спеціальних приладів - планіметрів, картометрів тощо.
За результатами вимірювань ліній і кутів на місцевості для визначення площ ділянок використовують формули, геометрії, тригонометрії та аналітичної геометрії для геометричних фігур різної конфігурації і їх комбінацій.
Для визначення площі багатокутника з відомими координатами вершин поворотів використовують формулу Гауса:
(20)
Точність визначення площі за даною формулою визначається згідно з співвідношенням:
(21)
де Xі, Yі - координати поточної точки; Р - площа ділянки: тр - середня квадратична помилка визначення площі; , тХ, тУ середні квадратичні помилки визначення координат.
Графічний спосіб визначення площ полягає в тому, що земельні ділянки на плані розбивають на елементарні фігури (трикутники, прямокутники), в яких вимірюють на плані відповідні елементи і вираховують площі. Загальна площа дорівнює сумі площ елементарних фігур. Ефективність цього способу тим вища, чим менше сторін має земельна ділянка.
Для наближеного визначення площ земельних ділянок на топопланах можна використати палетку, яка представляє собою сітку квадратів. Залежно від масштабу плану буде відповідний розмір палетки.
Для визначення площі угідь, обмежених на плат криволінійними контурами, використовують планіметри Площа, коли полюс приладу знаходиться поза контуром угіддя - вираховується за формулою [19]:
(22)
де ? - ціна поділки планіметра; ?UС = (U2 - U1) - кількість поділок, які одержані при обведенні контуру і визначені як середнє з декількох прийомів. Ціна поділки планіметра ? - це площа, яка відповідає одній поділці і визначається за формулою
(22)
де So - еталонна поверхня, яка дорівнює площі одного або декількох квадратів координатної сітки. Для підвищення точності фігуру обводять не менше ніж чотири рази (по два рази при двох положеннях полюса планіметра в прямому і зворотному напрямку).
Перед початком вимірювань на карті намічають контури угідь, площі яких необхідно визначити, присвоюють цим ділянкам відповідні номери чи назви, складають відомості, в які записують виміряні елементи і вирахуванні значення площ.
7 Точність визначення площ і геодезичних вимірювань з врахуванням економічних факторів
Основними видами геодезичних вишукувань при кадастрових роботах є координування межових точок ділянок землеволодінь та землекористувань. встановлення і координування меж території населених пунктів й адміністративно-територіальних одиниць, визначення геометричних розмірів і площ земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд.
Технологія і точність цих робіт регламентується в [16]. де зокрема зазначено, що точність визначення координат межових пунктів не нижча ніж 0.1м, а відносна помилка визначення площі -1/1000. Ці допуски враховують лише технічні параметри, не беручи до уваги економічні вартості землі і нерухомого майна. Така проблема виникає при проведенні операцій купівлі - продажу земельних ділянок, грошовій оцінці ділянок та визначенні їх стартової ціни.
Розглянемо точність геодезичних вимірювань залежно від помилок у визначенні площі.
Середня квадратична помилка вирахування площі по координатах визначається, виходячи з формули Гауса [2,3,19]
(24)
де ,
діагональ, що з'єднує і+1 та і-1 пункти. Р - площа ділянки, і - номер точки повороту (межового пункту), хі, уі - координати і-го пункту, п- число пунктів.
Для фігури прямокутної форми з чотирма точками поворотів, із сторонами S1 і S2 при співвідношенні S2=kS1 ця формула набуває вигляду
і враховуючи, що , одержимо
(25)
Для фігури, близької до квадрата, при n=4, k=l будемо мати
(26)
З іншого боку, приймаючи площу прямокутника як
P = S1 S2
та середню квадратичну помилку вимірювання довжин сторін рівною ms при умові, що
mSl = ms2 =ms
одержимо
Приймаючи, S2=kS1 отримаємо
Враховуючи, що , маємо
(27)
Для фігури, по формі близькій до квадрата, одержимо:
(28)
Здійснення оцінок вартості нерухомого майна обумовлює диференційований підхід до точності геодезичних вимірювань при Інвентаризації земельних ділянок, будівель та споруд, розташованих на них, а також смуг Інженерно-технічних мереж. Земельні ділянки поступово стають предметом економічних операцій разом із нерухомістю, яка є предметом ринкових відносин у процесі товарного обігу.
Грошова оцінка об'єктів нерухомості здійснюється різними методами. Ці методи ґрунтуються на ринковій ціні цих об'єктів або на безпосередньому розрахунку їх дійсної вартості, виходячи із нормативних цін. В усіх випадках при визначенні вартості нерухомості враховуються геометричні параметри (площа, об'єм. протяжність тощо), які визначаються з геодезичних вимірювань, а також кадастрові характеристики як самого об'єкта, так і навколишнього середовища.
Відхилення значень цих характеристик від найімовірніших і помилки в результатах визначення геометричних і кадастрових параметрів будуть впливати на величину вартості цих об'єктів. Вплив економічних факторів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах проаналізуємо на прикладі визначення площі земельних ділянок.
Помилки у визначенні площі земельних ділянок при проведенні

 
 

Цікаве

Загрузка...