WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

складовою частиною середньої квадратичноїпомилки положення контурної точки.
Похибка положення точки (пункту) mt - двовимірна і визначається за формулою:
(7)
де тх, ту - помилки координат точки, тобто помилки положення точки по осях координат.
Найправильніше помилки положення точки характеризуються еліпсом помилок, але при оцінці точності плану в середньому, помилки положення точки по осях координат рівноймовірні. тому точність положення точки можна характеризувати кругом помилок.
Для розрахунків точності значення тх" ту у формулі (7) приймають рівними і незалежними одна від одної. Тому
(8)
де тк - середня квадратична помилка координати точки. Тоді згідно з (7)
Точність знімальної основи, в тому числі планових опознаків відносно пунктів державної геодезичної мережі і геодезичних мереж згущення, не повинні перевищувати на відкритій місцевості і забудованій території 0,2мм в масштабі плану і 0,3 мм - на місцевості, покритій лісом і чагарником. Висоти рельєфних точок відносно найближчих висотних опорних точок не повинні перевищувати [14].
" 1/4 h при кутах нахилу земної поверхні до 2°;
" 1/3 h при кутах нахилу 2-6°. для масштабів 1:5000, 1:2000, з перерізом рельєфу 1 м;
" 1/3 h при кутах нахилу 2-10° для масштабів 1:1000. 1:500 з перерізом рельєфу 1.0-0,5 м;
При крутизні схилу більше ніж 6-10° для відповідних масштабів кількість горизонталей повинна відповідати різниш висот точок, визначених на перегинах схилів. Помилки рельєфу не повинні перевищувати 1/3 h, де h - висота перерізу рельєфу.
Середня квадратична помилка визначення координат пунктів поворотів меж і межових знаків не повинна перевищувати 0,10 м [16,20]. Граничні похибки положення межових знаків і точок поворотів меж. відносно пунктів геодезичної основи, не повинні перевищувати значень:
0,1 м - у містах і селищах міського типу;
0,2 м - у сільських населених пунктах;
0,2 м - у сільських населених пунктах з хутірською забудовою і для земельних ділянок сільськогосподарських і водогосподарських підприємств у межах селища. Розмежування сільськогосподарських землеволодінь І землекористувань виконується з середньоквадратичною помилкою 0,5 мм в масштабі плану. При створенні кадастрових планів масштабу 1:2000 аеротопографічним методом координати планово-висотних опознаків визначаються з точністю 0,1 мм в масштабі плану, або 20 см на місцевості. Середні величини розбіжностей між координатами чітких контурних точок, взятих з аналітичного згущення фотограмметричних мереж І пунктами геодезичних мереж, не повинні перевищувати 0,5 мм в масштабі плану. При створенні кадастрових планів масштабу 1:2000 аеротопографічним методом координати планово-висотних опознаків визначаються з точністю 0.1 мм в масштабі плану, або 20 см на місцевості. По цих матеріалах координати точок поворотів меж земельних ділянок будуть визначатись з точністю топографічних планів масштабу 1:2000, або з абсолютною величиною від 20 до 100 см по відношенню до пунктів геодезичної мережі.
Основою для ведення кадастру є результати інвентаризаційних знімань. Вони є вихідними даними для обліку і систематизації даних, необхідних для впорядкування інформації про правове, господарське, економічне положення кадастрових об'єктів на даній території.
Інвентаризації підлягають як земельні ділянки, так і всі інженерні об'єкти, які розташовані на даній території.
Інвентаризацію земель проводять геодезичними методами, які включають координування зовнішніх меж населених пунктів, кутів повороту меж окремих ділянок, визначення площ цих ділянок і угідь. Використовуються наземні та дистанційні методи, зокрема. аерофотознімання. В проекті робіт здійснюють попередній розрахунок точності геодезичних вимірювань, особливо, у планово-висотній мережі, з метою забезпечення однозначного і точного визначення координат пунктів поворотів меж. Точність визначення координат межових пунктів згідно з [16,20] - mt = 0.1 м. відносна помилка у визначенні площі - .
Результати кадастрових вишукувань оформляються у текстовій та графічній формі. Вони повинні забезпечувати повноту, однозначність та необхідну точність інформації, яка є основою для створення автоматизованих реєстраційно-інформаційних систем.
4. Інвентаризація земельних ділянок
Інвентаризація даних про земельні ділянки є складовою частиною робіт зі створення земельного кадастру. Інвентаризація земель - це одноразовий зсмеяьно-обліковий захід, у процесі якого одержують дані про правовий статус земель, їх просторове положення та економічний стан. Базовою одиницею при цьому є окрема ділянка, яка характеризується певним місце розташуванням та має чітко визначений господарський і правовий статус.
Роботи для інвентаризації земельних ділянок включають наступні етапи [16] підготовчий; польовий; камеральний.
У процесі підготовчого етапу вивчають завдання на виконанні робіт; уточнюють список землекористувачів та землевласників, для яких виконують Інвентаризаційні роботи.
У землевласників та землекористувачів збирають та вивчають такі вихідні матеріали:
o документи на володіння землею (копії відводів, рішень місцевих органів влади про виділення земельної ділянки, акти на володіння землею);
o поштову та юридичну адреси, належність до міністерства чи відомства;
o виписку із статуту підприємства про профіль його виробництва;
o відомості про суміжних землекористувачів (назва, власник і т.д.)
o відомості про сторонніх землекористувачів і їх правовий статус;
o відомості про закріплення меж землекористувань (огорожа, будівлі, межові знаки);
o наявність і межі охоронних зон;
o матеріали попередніх інвентаризацій;
У службах населеного пункту вивчають наступні матеріали і одержують копії:
o книгу реєстрації землеволодінь і землекористувань;
o матеріали відводів та попередніх інвентаризацій;
o копії наявних планів населеного пункту в масштабах 1:500-1 10000 на ділянки інвентаризації;
o дані про опорну геодезичну мережу (схеми мережі, витяги з каталогів координат і карточок закладки пунктів, матеріали аерофотознімання).
В результаті підготовчих робіт визначаються об'єми робіт, схеми мереж згущення опорної мережі, технологію та організацію польових вимірювань.
Польові роботи розпочинають із натуральних обслідувань меж із сусідніми землевласниками чи землекористувачами на місцевості. З цією метою виконавець робіт разом із замовником та представниками суміжних землекористувань чи землеволодінь проводять узгодження і встановлення в натурі межі. В процесі цих робіт:
o встановлюють на місцевості межі і кути їх повороту;
o визначають характер закріплення меж (огорожа, стіна будівлі і т.д.);
o узгоджують місця закладки межових знаків;
o ведуть абрис, в якому вказують номери кутів повороту меж, проводять описи меж та сусідніх землеволодінь чи землекористувань.
При встановленні на місцевості меж між сусідніми землекористувачами

 
 

Цікаве

Загрузка...