WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Землі населених пунктів - Реферат

Землі населених пунктів - Реферат

призначення;
Кс - коефіцієнт, який враховує статус об'єктів природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення.
Загальне значення коефіцієнта Км розраховується як добуток коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр3; КР4 значення яких, наводяться в [27]. Там же наводиться значення коефіцієнта Кц для об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційногота історико-культурного призначення. У випадку, якщо об'єкт має багатофункціональне призначення, значення коефіцієнта Кц розраховується як добуток відповідних його значень для кожної з груп земель.
7 Грошова оцінка земель водного фонду
Грошова оцінка земель водного фонду визначається на. основі нормативного середньорічного економічного ефекту від використання водних об'єктів, які розташовані на оцінюваній земельній площі (ділянці) [27]. Грошова оцінка ділянки земель під водою Ц" здійснюється за формулою:
Цн = Ен х Тк х К1 х К2 х К3 х Пд , (11)
де Ен - нормативний середньорічний економічний ефект від використання земельної ділянки в розрахунку на 1 га;
Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється рівним 33 роки;
К1 - коефіцієнт, який враховує місце розташування водного об'єкта:
К2 - коефіцієнт, який враховує якісний стан та екологічне значення водного об'єкта;
К3 - коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкта;
Пд - площа земельної ділянки, га.
Нормативний середньорічний економічний ефект, який створюється за рахунок використання розташованого на земельній ділянці водного об'єкта для задоволення народногосподарських і суспільних потреб (водопостачання міст і сіл, виробництво гідро-електроенергії, водозабезпечення теплових та атомних електростанцій, промислових та сільськогосподарських підприємств, зрошення й обводнення земель та угідь, а також для ведення рибного господарства, розвитку водного транспорту тощо, є часткою загальної суми усередненого (в перерахунку на одноцільове використання водних ресурсів) зазначеного ефекту. Загальна величина середньорічного нормативного економічного ефекту розподіляється між тими виробничими фондами, водними І земельними ресурсами, які були чинниками його створення.
Для водних об'єктів багатоцільового використання ця частка ефекту від земельних ресурсів встановлюється на рівні 0.33.
Нормативний середньорічний економічний ефект Ен утворений земельним чинником, визначається за формулою:
Ен =(Ен + Еп + Ет +Ерг +Евт + Ер):7 х 0,33, (12)
де Ен - розрахунковий нормативний середньорічний економічний ефект від використання водного об'єкта для водозабезпечення міського та сільського населення;
Етз - теж саме при промисловому і агропромисловому водопостачанні;
Ерг - те ж саме при виробництві гідроелектроенергії;
ЕЗ - те ж саме при зрошенні та обводненні сільськогосподарських земель;
Ерг - те ж саме при веденні рибного господарства;
Епт - те ж саме при використанні водойм для транспортних потреб;
Ер - те ж саме при використанні водойм для лікувально-оздоровчих і туристичних потреб та для масового відпочинку населення.
Коефіцієнт, який враховує місце розташування водного об'єкта К1 обчислюється за формулою:
К1 = Кзд х Кр х Кз х Кл
де Кзд - коефіцієнт, що характеризує об'єкт загальнодержавного значення;
Кр - коефіцієнт, який характеризує регіональні особливості місця розташування водного об'єкта;
Kз - коефіцієнт, що враховує зональні фактори місця розташування водного об'єкта:
Кл - коефіцієнт, який характеризує локальні особливості місця розташування водного об'єкта.
Величини коефіцієнтів Кзд, Кр, Кз, Kл, стосовно місцеположення різних водних об'єктів наведені в [27]. Ці коефіцієнти враховують місце розташування поверхневих водойм у розрізі територій з надмірним, нормальним та недостатнім природним зволоженням, а також їх значення з точки зору загальнодержавних, регіональних, зональних і локальних (місцевих) умов. Необхідність застосування цих коефіцієнтів, при розрахунку загального значення коефіцієнта К1, визначається наявністю перелічених умов.
Коефіцієнт К2, який враховує якісний стан та екологічне значення поверхневих водних об'єктів, визначається за формулою :
К2 = Кя + Кс ,
де Кя - коефіцієнт, що характеризує якісний стан водойми,
Кс - коефіцієнт, який враховує екологічну цінність (екологічне значення) водойми.
Середні орієнтовні величини коефіцієнтів К" і К, стосовно поверхневих водних об'єктів наведено в [27].
Коефіцієнт К3. який характеризує функціональне призначення водного об'єкта, враховує напрями його використання для виробничих і невиробничих потреб: водозабезпечення населення, промислових й агропромислових підприємств, розвитку транспорту, гідроенергетики, зрошення, рибного господарства і рекреації. За функціональним використанням водойми розподіляються на
- одноцільового використання;
- двоцільового використання;
- трьохцільового використання;
- багатоцільового використання.
Орієнтовні величини коефіцієнта Кз залежно від кількості напрямів використання водного об'єкта, який розташований на конкретній земельній площі, наведені в [27].
Грошова оцінка Інших земель водного фонду (під гідротехнічними спорудами, водогосподарськими, системами; землі островів, прибережних водозахисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів) здійснюється з урахуванням їх фактичного використання.
Список літератури
1. Возняк Р.П., Магазинщиков Т.П Земельний кадастр в городах. Львів, 1989,92с.
2. Волосецький Б. Аналіз впливу технологічних і економічних параметрів на особливості геодезичного забезпечення кадастрових робіт. Геодезш. картографія і аерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук-техн. зб. Львів. 1997, с. 55-57.
3. Волосецький Б. Оцінка впливу економічних параметрів на точність геодезичних вимірювань при кадастрових роботах, зб. Geodezja inzynieryjna і katastr w gospodarce narodowej. Lvvow -Rzeszow, 1998, c. 19-22.
4. Волосецький Б. Про точність кадастрових планів, зб, Геомошторинг - 99, Львів, 1999, с. 89-92.
5. Волощук М., Перович Л. Організаційна концепція ведення агроеколопчнгого моніторингу. Геодезія. картографія іаерофотознімання, 58. Міжвідомчий наук.-техн. зб.. Львів. 1997. с. 43-47.
6. Гладкий В М, Спиридонов В.А., Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. М.: Недра, 399.1, 252 с.
7. Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Столярчук Ю.Д. і ін. Земельно-правовий процес приватизації земельних ділянок в містах : Львів, 1997. с.90.
8. Гусаков В.. Валетта У., Нудельман В. і ін. Довідник регулювання використання І забудови територій населених пунктів (зонінг). - К 1996.
9. Державні будівельні норми України. - К.: Держбуд. 1997.
10. Драттковський О.І., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. -К.:УАДУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...